Druga sednica Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova

22.12.2022.

Na sednici Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, održanoj 22. decembra 2022. godine, članovi Odbora razmotrili su Redovni godišnji izveštaj Zaštitnika građana za 2021. godinu i Redovni godišnji izveštaj Poverenika za zaštitu ravnopravnosti za 2021. godinu.
Deo Redovnog godišnjeg izveštaja Zaštitnika građana za 2021. godinu, koji se odnosi na ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, obrazložili su Zaštitnik građana mr Zoran Pašalić i zamenica Zaštitnika građana Jelena Stojanović, koji su između ostalog naglasili da je 2021. godina bila veoma značajna, jer je donet novi Zakon o zaštitniku građana, kojim se unapređuje nezavisnost i efikasnost rada ove institucije.

Nakon kraće rasprave, članovi Odbora su većinom glasova usvojili više predloga zaključaka, koji će biti upućeni Narodnoj skupština na dalje razmatranje i usvajanje.

U nastavku rada, razmotren je i Redovni godišnji izveštaj Poverenika za zaštitu ravnopravnosti za 2021. godinu, koji je obrazložila Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković. Istakla je da je pored zdravstvene krize, u fokusu javnosti bilo i nasilje nad ženama i nasilje u porodici. Tokom 2021. godine na različite načine Povereniku se obratilo više od 3200 građana i predstavljena su dva izveštaja: Poseban izveštaj o diskriminaciji starijih građana i Poseban izveštaj o diskriminaciji dece, naglasila je Poverenica za zaštitu ravnopravnosti. Takođe, u 2021. godini, donet je i Zakon o rodnoj ravnopravnosti, kao i Strategija za rodnu ravnopravnost za period od 2021. do 2030. godine.

Članovi Odbora su, nakon kraće diskusije, usvojili više predloga zaključaka, koji će biti upućeni Narodnoj skupština na dalje razmatranje i usvajanje.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora dr Muamer Bačevac, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Momčilo Vuksanović, Sandra Joković, dr Anna Oreg, Vesna Nedović, Miloratka Bojović, dr Dragoljub Acković, Branimir Jovanović, dr Nada Macura, prof. dr Zoran Radojičić, Nataša Tasić Knežević i Andrijana Vasić.

Prisutni članovi

...

Momčilo Vuksanović

Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda
...

Sandra Joković

Srpska napredna stranka
...

Ana Oreg

Građanska demokratska partija
...

Vesna Nedović

Srpska napredna stranka
...

Miloratka Bojović

Nova Demokratska stranka Srbije
...

Dragoljub Acković

Socijaldemokratija Srpska napredna stranka
...

Branimir Jovanović

Socijaldemokratska partija Srbije
...

Nada Macura

Srpska napredna stranka
...

Zoran Radojičić

Srpska napredna stranka
...

Nataša Tasić Knežević

Srpska napredna stranka
...

Andrijana Vasić

Srpska napredna stranka
Poslednji put ažurirano: 22.12.2022, 18:35