ZORAN LUTOVAC

Demokratska stranka

OSVRT OTVORENOG PARLAMENTA

Zoran Lutovac prvi put je izabran za narodnog poslanika u 13. sazivu kao drugi na listi Marinika Tepić – Ujedinjeni za pobedu Srbije (Stranka slobode i pravde, Narodna stranka, Demokratska stranka, DZVM – VMDK, Stranka Makedonaca Srbije, Pokret slobodnih građana, Udruženi sindikati Srbije „Sloga“, Pokret za preokret, Pokret Slobodna Srbija, Vlaška stranka), mandat mu je potvrđen 01.08.2022. godine.

U 13. sazivu potpredsednik je Narodne skupštine i predsednik poslaničke grupe Demokratska stranka - DS. Član je Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo i zamenik člana Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova. Takođe, zamenik je član Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje.

BIOGRAFIJA

Rođen je 7. avgusta 1964. godine u Beogradu. Diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Fakultetu političkih nauka u Beogradu.

Radio je u Institutu društvenih nauka, Friedrich Ebert Stiftung (kancelarija u Beogradu), bio ambasador Republike Srbije u Crnoj Gori od 2008. do 2013. godine, a potom ponovo u Institutu društvenih nauka u Beogradu.

Bio je član Jugoslovenskog udruženja za Ustavno pravo od 1994. do 2007. godine, predsednik UO Instituta za Evropske studije od 2001. do 2004. godine, član UO Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva od 2001. do 2004. godine, član ekspertskog tima Savezne vlade za donošenje Zakona o nacionalnim manjinama 2001. godine i član Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji i Udruženja politikologa Srbije.

Radio je kao savetnik predsednika Vlade Srbije za politička pitanja od 2001. do 2003. Bio je član Koordinacionog tela Vlade Srbije za Kosovo i Metohijuod 2001. do 2003. i član ekspertskog tima Vlade Srbije za redefinisanje odnosa Srbije i Crne Gore od 2001. do 2002.

Na poziciji stručnog konsultanta Komisije za Ustavnu povelju Srbije i Crne Gore se nalazio od 2001. do 2002. godine, kao i stručnog konsultanta Ustavne komisije za donošenje novog Ustava Srbije 2003. godine. Bio je koordinator Ekspertskog tima za Ustav predsednika Srbije i predsednik Saveta za odnose sa građanskim društvom predsednika Srbije od 2007. do 2008.

Objavio je dve monografije i više desetina članaka u domaćim i stranim naučnim časopisima ili zbornicima iz oblasti međunarodnih odnosa, ljudskih i manjinskih prava i političkih odnosa u Srbiji i regionu.

Član je Demokratske stranke od 1996. godine. Za predsednika njenog Političkog saveta izabran je 2016, a za predsednika Demokratske stranke izabran je na izbornoj Skupštini Demokratske stranke 2018. godine.
Poslednji put ažurirano: 05.09.2022, 08:24

Osnovne informacije

  • Demokratska stranka - DS
  • Beograd
  • 07.08.1964.
  • dr političkih nauka

Statistika

  • 16
  • 4
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Prva posebna sednica , 14.09.2022.

Sada ću po Poslovniku, a kada ću dobiti repliku, to ćete mi reći. Da li je tako?

Dakle, član 106. stav 3 – nije dozvoljeno dobacivanje.

Podsećam vas da ste dužni da kao predsednik Skupštine budete nepristrasni, da uvažavate i opoziciju kao što uvažavate vaše stranačke kolege. Vi ste tu, pre svega, kao čovek koji mora da vodi Skupštinu onako kako treba. Sve vreme je bilo dobacivanje. Ova gospoda aristokratskih manira su sve vreme dobacivala dok je govorio poslanik. To ne smete da dozvolite.

Prva posebna sednica , 14.09.2022.

Da, ali morate da uvedete red u Skupštinu i onda neće biti dobacivanja.

Prva posebna sednica , 14.09.2022.

Imate ovde ovog gospodina koji sve vreme dobacuje.