ZORAN LUTOVAC

Demokratska stranka

OSVRT OTVORENOG PARLAMENTA

Zoran Lutovac prvi put je izabran za narodnog poslanika u 13. sazivu kao drugi na listi Marinika Tepić – Ujedinjeni za pobedu Srbije (Stranka slobode i pravde, Narodna stranka, Demokratska stranka, DZVM – VMDK, Stranka Makedonaca Srbije, Pokret slobodnih građana, Udruženi sindikati Srbije „Sloga“, Pokret za preokret, Pokret Slobodna Srbija, Vlaška stranka), mandat mu je potvrđen 01.08.2022. godine.

U 13. sazivu potpredsednik je Narodne skupštine i predsednik poslaničke grupe Demokratska stranka - DS. Član je Odbora za prava deteta, Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo i zamenik člana Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova. Član je i Pododbora za nauku i visoko obrazovanje. Takođe, zamenik je člana Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje.

BIOGRAFIJA

Rođen je 7. avgusta 1964. godine u Beogradu. Diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Fakultetu političkih nauka u Beogradu.

Radio je u Institutu društvenih nauka, Friedrich Ebert Stiftung (kancelarija u Beogradu), bio ambasador Republike Srbije u Crnoj Gori od 2008. do 2013. godine, a potom ponovo u Institutu društvenih nauka u Beogradu.

Bio je član Jugoslovenskog udruženja za Ustavno pravo od 1994. do 2007. godine, predsednik UO Instituta za Evropske studije od 2001. do 2004. godine, član UO Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva od 2001. do 2004. godine, član ekspertskog tima Savezne vlade za donošenje Zakona o nacionalnim manjinama 2001. godine i član Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji i Udruženja politikologa Srbije.

Radio je kao savetnik predsednika Vlade Srbije za politička pitanja od 2001. do 2003. Bio je član Koordinacionog tela Vlade Srbije za Kosovo i Metohiju od 2001. do 2003. i član ekspertskog tima Vlade Srbije za redefinisanje odnosa Srbije i Crne Gore od 2001. do 2002.

Na poziciji stručnog konsultanta Komisije za Ustavnu povelju Srbije i Crne Gore se nalazio od 2001. do 2002. godine, kao i stručnog konsultanta Ustavne komisije za donošenje novog Ustava Srbije 2003. godine. Bio je koordinator Ekspertskog tima za Ustav predsednika Srbije i predsednik Saveta za odnose sa građanskim društvom predsednika Srbije od 2007. do 2008.

Objavio je dve monografije i više desetina članaka u domaćim i stranim naučnim časopisima ili zbornicima iz oblasti međunarodnih odnosa, ljudskih i manjinskih prava i političkih odnosa u Srbiji i regionu.

Član je Demokratske stranke od 1996. godine. Za predsednika njenog Političkog saveta izabran je 2016, a za predsednika Demokratske stranke izabran je na izbornoj Skupštini Demokratske stranke 2018. godine.
Poslednji put ažurirano: 22.05.2023, 15:40

Osnovne informacije

  • Demokratska stranka - DS
  • Beograd
  • 07.08.1964.
  • dr političkih nauka

Statistika

  • 191
  • 7
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Četvrto vanredno zasedanje , 25.07.2023.

Zahvaljujući tome što danas nema fudbalskih utakmica ženskog fudbala, poštovani gledaoci RTS imate priliku da pratite ovo što danas pričamo.

Postaviću prvo pitanja na koja nisam dobio od ranije odgovor. Ko je ubio Vladimira Cvijana, ko je naručilac ubistva, a ko izvršilac?

Ko je ubio Olivera Ivanovića, ko je naručilac ubistva, a ko izvršilac?

Ko je sprečio rušenje objekta na vrhu Kopaonika, ko je dao dozvolu za to?

Ko je naručio, odnosno naredio rušenje u Savamali? To je pitanje za potpredsednika Vlade Sinišu Malog.

Da li će Aleksandar Obradović biti rehabilitovan? To je pitanje za Ministarstvo pravde.

Za predsednika države Aleksandra Vučića – kako će reagovati na ignorisanje njegove molbe da se ukinu rijaliti programi s obzirom da je dobio ovakav odgovor iz „Pinka“ na njegovu molbu da se ukinu rijaliti programi ili je ovo možda zajednička poruka predsednika države i vlasnika TV „Pink“ svima nama koji smo išli tamo da tražimo da se to ispuni?

Za nadležno ministarstvo. Koliko je bilo iskakanja vozova od 2012. godine do danas, a koliko je bilo iskakanja vozova iz šina od kako je izabran za ministra Goran Vesić? I koliko je, taj broj preporučujem da se taj broj koji utvrdimo pošalje da se upiše u Ginisovu knjigu rekorda da ostane zabeleženo.

Koliko poslova brat Ane Brnabić i brat ministarke Kisić Tepavčević imaju sa državom i javnim preduzećima u Srbiji? Na to pitanje bi mogao da odgovori sekretarijat Vlade.

Za ministarstvo prosvete. Koliko je upisanih na Pedagošku akademiju, a koliko na razne fakultete bezbednosti? Da li mislite da ćete moći sa uvozom ljudi iz Bangladeša da rešavate taj problem, kao što se rešava problem u javnim preduzećima?

Pitanje za vas u Skupštini. Kada ćete povisiti plate, ove mizerne plate, ljudima koje su garantovanog minimuma? Dokle će oni ostajati, ako mi moramo da ostajemo do iza ponoći, ne moraju oni da ostaju iza ponoći? Neće ništa faliti da odu malo ranije.

Što se tiče drugih pitanja. Jedno pitanje na koje takođe nisam dobio odgovor. Odnosno dobio sam odgovor, ali nije bio zadovoljavajući. Tiče se sprečavanja slobode kretanja na mitingu SNS u Pančevu. Preformulisaću pitanje. Ko je dao naređenje policajcima koji su obezbeđivali skup da ne reaguju pri očiglednom kršenju ljudskih prava okupljenih građana da napuste skup kada to sami požele? Postoji snimak koji je kružio društvenim mrežama, na kojima se vidi da policajac ne reaguje na poziv građana da im se omogući sloboda kretanja.

Sledeće pitanje. Servisiranje kamata za uzete kredite dostiglo je cifru od gotovo milijardu evra. Molim potpredsednika Vlade Sinišu Malog da nam da tačan podatak, koliko to iznosi? Da li je tačno da čak 10% od toga ide na prateće troškove zaduživanja, što je alarm, jer može ukazivati na potencijalnu korupciju?

Za Ministarstvo za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku, da nam kaže kolika su godišnja izdvajanja za socijalno osiguranje i socijalnu zaštitu? Ako uporedimo podatke iz ova dva pitanja videćemo da se gotovo preklapa.

Najzad vidimo da se ne odustaje od megalomanskog projekta izgradnje nacionalnog stadiona. Postavljam pitanje, koliko je još stadiona predviđeno da se izgradi širom Srbije i za koga se oni grade, s obzirom da mladi sportisti beže iz Srbije, a da oni koji bi to trebalo da gledaju, takođe beže iz Srbije?

Četvrto vanredno zasedanje , 25.07.2023.

Najpre da naglasim da ono što smo već rekli da imamo toliko amandmana na ovaj zakon, a istovremeno smo rekli da je ovaj zakon neprihvatljiv u celini. To izgleda da je u neskladu jedno s drugim, ali nije, u skladu je, jer s jedne strane kažemo da je ovaj zakon do te mere loš da mora biti ukinut čim budemo imali nezavisno sudstvo, samostalno tužilaštvo i vladavinu prava.

S druge strane, ukazujući amandmanima na pojedine članove ovog zakona, mi ukazujemo do koje mere je taj zakon neprihvatljiv.

Ja ću ovde samo pomenuti jednu stvar. Ovaj amandman govori o tome da je neprihvatljivo da je uslov za sticanje prava na upotrebu profesionalnog naziva, odnosno pravo na obavljanje stručnih poslova utvrđenih ovim zakonom i propisima članstvo u Inženjerskoj komori. Ali, generalno gledajući, ovaj zakon, počevši još od Aristotela, koji je rekao da je zakon dobar samo ako je u interesu građana. Drugim rečima, ako zakon nije dobar, uopšte nije zakon. To se može primeniti upravo na ovaj zakon.

Dakle, mi ovde govorimo o ozakonjenju, drugim rečima, da nešto što nije pod zakonom, treba da se tek ozakoni.

Zbog načina na koji je donet, zbog sadržaja, zbog namere i svrhe, a svrha je da se ovim zakonom ozakoni pljačka Srbije, mi ćemo biti protiv ovog zakona i DS ako bude u prilici da vrši vlast, a biće, voljom građana, omogućiće da postoji vladavina prava i da nezavisno sudstvo stavi van zakona ono što se nepravedno zove zakonom.

Četvrto vanredno zasedanje , 24.07.2023.

Dakle, ovde sam kao poslaničko pitanje postavio Ministarstvu prosvete, pitanje o deci iz Pećinaca, i dobio sam očekivani odgovor, da su deca protivzakonito izbačena iz vrtića i da se protivzakonito drže van vrtića, više od godinu dana. Dakle, postoji potvrda. Oni su jednom upisani, i po zakonu ne treba ponovo da čekaju bilo kakve liste, ili bilo šta drugo. Prema tome, ovde se govori o principu, i potvrđeno je sa više mesta da sam potpuno u pravu kada sam postavio to pitanje i da je Ministarstvo prosvete to potvrdilo. Prema tome, nemojte da izvrćete činjenice, ovo su činjenice koje su potvrđene zvanično.

Četvrto vanredno zasedanje , 25.07.2023.

Zahvaljujući tome što danas nema fudbalskih utakmica ženskog fudbala, poštovani gledaoci RTS imate priliku da pratite ovo što danas pričamo.

Postaviću prvo pitanja na koja nisam dobio od ranije odgovor. Ko je ubio Vladimira Cvijana, ko je naručilac ubistva, a ko izvršilac?

Ko je ubio Olivera Ivanovića, ko je naručilac ubistva, a ko izvršilac?

Ko je sprečio rušenje objekta na vrhu Kopaonika, ko je dao dozvolu za to?

Ko je naručio, odnosno naredio rušenje u Savamali? To je pitanje za potpredsednika Vlade Sinišu Malog.

Da li će Aleksandar Obradović biti rehabilitovan? To je pitanje za Ministarstvo pravde.

Za predsednika države Aleksandra Vučića – kako će reagovati na ignorisanje njegove molbe da se ukinu rijaliti programi s obzirom da je dobio ovakav odgovor iz „Pinka“ na njegovu molbu da se ukinu rijaliti programi ili je ovo možda zajednička poruka predsednika države i vlasnika TV „Pink“ svima nama koji smo išli tamo da tražimo da se to ispuni?

Za nadležno ministarstvo. Koliko je bilo iskakanja vozova od 2012. godine do danas, a koliko je bilo iskakanja vozova iz šina od kako je izabran za ministra Goran Vesić? I koliko je, taj broj preporučujem da se taj broj koji utvrdimo pošalje da se upiše u Ginisovu knjigu rekorda da ostane zabeleženo.

Koliko poslova brat Ane Brnabić i brat ministarke Kisić Tepavčević imaju sa državom i javnim preduzećima u Srbiji? Na to pitanje bi mogao da odgovori sekretarijat Vlade.

Za ministarstvo prosvete. Koliko je upisanih na Pedagošku akademiju, a koliko na razne fakultete bezbednosti? Da li mislite da ćete moći sa uvozom ljudi iz Bangladeša da rešavate taj problem, kao što se rešava problem u javnim preduzećima?

Pitanje za vas u Skupštini. Kada ćete povisiti plate, ove mizerne plate, ljudima koje su garantovanog minimuma? Dokle će oni ostajati, ako mi moramo da ostajemo do iza ponoći, ne moraju oni da ostaju iza ponoći? Neće ništa faliti da odu malo ranije.

Što se tiče drugih pitanja. Jedno pitanje na koje takođe nisam dobio odgovor. Odnosno dobio sam odgovor, ali nije bio zadovoljavajući. Tiče se sprečavanja slobode kretanja na mitingu SNS u Pančevu. Preformulisaću pitanje. Ko je dao naređenje policajcima koji su obezbeđivali skup da ne reaguju pri očiglednom kršenju ljudskih prava okupljenih građana da napuste skup kada to sami požele? Postoji snimak koji je kružio društvenim mrežama, na kojima se vidi da policajac ne reaguje na poziv građana da im se omogući sloboda kretanja.

Sledeće pitanje. Servisiranje kamata za uzete kredite dostiglo je cifru od gotovo milijardu evra. Molim potpredsednika Vlade Sinišu Malog da nam da tačan podatak, koliko to iznosi? Da li je tačno da čak 10% od toga ide na prateće troškove zaduživanja, što je alarm, jer može ukazivati na potencijalnu korupciju?

Za Ministarstvo za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku, da nam kaže kolika su godišnja izdvajanja za socijalno osiguranje i socijalnu zaštitu? Ako uporedimo podatke iz ova dva pitanja videćemo da se gotovo preklapa.

Najzad vidimo da se ne odustaje od megalomanskog projekta izgradnje nacionalnog stadiona. Postavljam pitanje, koliko je još stadiona predviđeno da se izgradi širom Srbije i za koga se oni grade, s obzirom da mladi sportisti beže iz Srbije, a da oni koji bi to trebalo da gledaju, takođe beže iz Srbije?

Treće vanredno zasedanje , 04.07.2023.

Zašto deca iz Pećinaca koja su izbačena iz vrtića, zbog toga što su im roditelji politički nepodobni, još uvek nisu vraćena u vrtić?

Ovo pitanje sam postavio već Ministarstvu prosvete i dobio sam očekivani odgovor. Ono što sam ovde iznosio kao argumentaciju potvrđeno mi je tim odgovorom iz Ministarstva prosvete. Oni su nezakonito izbačeni iz vrtića i protivzakonito se sprečavaju da se vrate u vrtić.

Zato postavljam ponovo ovo pitanje – zašto ta deca nisu u vrtiću? I ovo pitanje prevazilazi očigledno Ministarstvo prosvete, jer Ministarstvo prosvete ne može da se izbori sa tim. Ovo je pitanje i za predsednicu Vlade i za Zaštitnika građana i za pravosuđe i za sve nas, i za Skupštinu Srbije i za Odbor za zaštitu dece, koji ništa nije učinio da doprinese da se ta deca vrate u vrtić.

Dakle, ono što se ovde moglo čuti i što se sada čuje jeste da postoje konkurs i zakon i Ministarstvo to potvrđuje, da su ta deca jednom upisana i da ne moraju ponovo da se upisuju.

Dakle, nema epiloga. Deca nisu vraćena u vrtić, iako to zakon nalaže. Sa druge strane, onaj koji je kriv za to, koji je odgovoran za to je još uvek na svom mestu, a onaj koji je politički odgovoran za to čak podnosi tužbu protiv onih koji su pod udarom, pod njegovim političkim udarom.

Još jednom ponavljam, sramota je i za skupštinski Odbor za zaštitu dece da ništa nije preduzeo da se ova nepravda ispravi. Nema veće nepravde od nepravde koja se čini deci.

Pitanje broj dva, pitanje za nadležnog javnog tužioca – da li ima elemenata koruptivnosti u tome što Željko Mitrović, na placu pod zaštitom Zavoda za zaštitu spomenika kulture, izvodi radove bez neophodne dozvole i diže višestruko veću građevinu od dozvoljene za taj deo grada?

Pitanje za Ministarstvo unutrašnjih poslova – zašto još uvek nemamo ministra policije? Direktor policije bi trebalo da bude brana političkom uticaju na profesionalni rad policije. Zato je potrebno da se postavi profesionalac, a ne stranački poslušnik. Očigledno je da teško naći takvoga.

Kada ćete prestati da kriminalizujete inspektore Milenkovića i Mitića zato što su časno i profesionalno obavljali posao? Imaće punu podršku svih časnih i policajaca, ali i poslanika i građana koji protestuju protiv nasilja, jer oni su postali simbol nepotkupljivosti i borbe protiv kriminala. Nećemo dozvoliti da ih proguta mrak, kao što nismo dozvolili da mrak proguta Aleksandra Obradovića. Izborićemo se za to da budu odlikovani, a ne proganjani. Kada se to desi, znaćemo da smo počeli da stvaramo Srbiju bez nasilja.

Pozivam građane da u subotu na protestu podržimo Mitića i Milenkovića i podržimo sve časne policajce koji ne žele da budu partijska vojska.

Pitanje za ministra unutrašnjih poslova – zašto policija nije reagovala na miting u Pančevu, kada su ljudi hteli da napuste skup, a nisu mogli? Odgovor koji sam dobio kaže – proverom je utvrđeno da u Policijskoj upravi u Pančevu nisu zaprimljeni pozivi građana. Nije to bilo pitanje. Pitanje je bilo – zašto, na snimku na kojem se vidi, to je jasno vidljivo, građani koji su želeli da napuste taj skup nisu mogli da napuste taj skup, iako su se građani obraćali policajcima koji su tu bili prisutni?

Za Ministarstvo energetike – zašto je u EPS-u smenjen inženjer Tomašević, koji je minus od 78 milijardi pretvorio u plus od 63 milijarde i da li ćete snositi odgovornost, vi ministarka, ako se njegova smena negativno odrazi na trend oporavka koji je uspostavio? Jel imam još, da završim?

Za Ministarstvo rada – koliko je stranih radnika koji su ušli u Srbiju i ilegalno se zaposlili? Posle koliko vremena u proseku napuste posao koji su dobili u Srbiji?

Na kraju, za Ministarstvo prosvete – kako su mogli da upute…

Treće vanredno zasedanje , 01.06.2023.

Poštovani građani, prvo pitanje postavljam odlazećem ministru Gašiću, šta je preduzeo MUP povodom upada na privatni posede televizije „N1“? Podsetiću vas da je privatni posed svetinja u svakoj uređenoj demokratskoj državi. To je ujedno i napad na slobodu medija, na slobodu govora. Šta je tim povodom preduzeo MUP? Zašto policija nije došla na poziv ljudi sa televizije „N1“? Zašto zvaničnici nisu osudili ovaj upad, nego evo, sa ove strane još dobacuju i negoduju. Zašto se umanjuje značaj ovog napada?

Drugo pitanje, takođe odlazećem ministru Gašiću, da li je tačno da su protesti na Autokomandi i ispred nemačke ambasade organizovani na inicijativu bivšeg predsednika SNS-a, Aleksandra Vučića? Kao, i da li je istina da je upad u dvorište „N1“ takođe inicirano sa iste adrese, kao i najavljeni protesti koji bi trebalo da ometaju već prijavljeni protest?

Treće pitanje, takođe za odlazećeg ministra unutrašnjih poslova, da li je tačna informacija da pratite 24 časa dnevno funkcionere opozicije? Da li za to imate sudski nalog? Zašto to radite bez sudskog naloga? Da pohvalim policiju, zato što je uhvatila počinioce koji su sipali vodu u kafu jednog analitičara, ali sa druge strane da ih pitam, s obzirom da nas prate 24 časa dnevno – ko mi je preti ubistvom dok sam govorio u Skupštini? Ja sam to pokazao i broj i rekao dok sam govorio u Skupštini.

Pod broj dva, s obzirom da nas prate 24 sata dnevno, da li je pronašao osobu koja je odvrnula šrafove na prednjem točku mog automobila i točak se odvalio na putu za Mladenovac? S obzirom da nas prate 24 časa dnevno, da li su pronašli one koji su obili moj stan ili je to fingirano obijanje kako bi se postavile bubice za prisluškivanje?

Sledeće pitanje je upućeno predsedniku države, koji više nije predsednik SNS-a. Kada ćete dozvoliti da se emituju dva minuta naplatne rampe u Doljevcu, kada je zbog bahatosti ubijena Stanika Gligorijević?

To ste obećali građanima Srbije, a posle ste rekli kako je prizor užasan i kako nećete da to optereti građane Srbije. U međuvremenu ste nam pokazivali odsečene glave u udarnom terminu, a Olivera Zekić je rekla da je to edukativnog karaktera.

Još jedno pitanje za odlazećeg ministra Gašića. Gde da prijavim nestalo lice? U pitanju je državna tužiteljka Zagorka Doljevac, pardon, Dolovac. Na koju adresu, kome treba da se prijavi njen nestanak?

Jedno pitanje za Agenciju za borbu protiv korupcije. Da li Željko Mitrović na placu pod zaštitom Zavoda za zaštitu spomenika kulture izvodi radove bez neophodne dozvole i diže višestruko veće nego što je predviđeno za taj deo Beograda, građevina koja je višestruko veća?

Želim da mi Agencija za borbu protiv korupcije odgovori da li tu ima elemenata koruptivnosti, s obzirom da se to ne radi legalno? S obzirom da se to ne radi legalno, sve upućuje na korupciju.

Najzad, ko je ubio Vladimira Cijana? Ko je naručilac ubistva, ko je izvršilac? To je pitanje za odlazećeg ministra Gašića.

Ko je ubio Olivera Ivanovića? Ko je naručilaca, a ko izvršilac?

I, još jedno pitanje, da li će Aleksandar Obradović biti rehabilitovan?

Na kraju, ko je naredio rušenje u Savamali? To je pitanje za Sinišu Malog.

Hvala.

Imovinska karta

(Beograd, 15.08.2022.)

Funkcija Državni organ, javno preduzeće, ustanova, druga organizacija Izvor prihoda Interval Neto prihod Valuta Vreme obavljanja / od-do
Institut društvenih nauka (Zaposlen) Republika Mesečno 162059.00 RSD 01.08.2013 -
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 37242.00 RSD 02.08.2022 -