Odbor za prava deteta

Saziv: Saziv 2022 - 2023

Predsednik: Vladimir Orlić

Datum početka rada: 02.08.2022.

"Odbor za prava deteta obrazuje se kao posebno stalno radno telo.

Predsednik Odbora je predsednik Narodne skupštine.

Pored predsednika Narodne skupštine, Odbor čine: potpredsednici Narodne skupštine, predstavnici poslaničkih grupa u Narodnoj skupštini i predsednik Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva."

*Član 47. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije

"Odbor za prava deteta, kao posebno stalno radno telo, razmatra predlog zakona s aspekta zaštite prava deteta; prati sprovođenje i primenu zakona i drugih akata koji uređuju položaj i zaštitu prava deteta; vrši proveru usklađivanja nacionalnog zakonodavstva s međunarodnim standardima prava deteta; sarađuje sa nacionalnim i međunarodnim institucijama i telima, kao i lokalnim organima vlasti; inicira izmene i dopune propisa i predlaže donošenje određenih akata i preduzimanje mera zaštite prava deteta; promoviše prava deteta; razmatra i druga pitanja od značaja za prava deteta.

Odbor obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom i ovim poslovnikom."

*Član 56. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije

Članovi odbora

Zagorka Aleksić
Jedinstvena Srbija
Član
Marija Jevđić
Jedinstvena Srbija
Zamenik

Andrijana Aleksandrov
Srpska napredna stranka
Član
Nevena Đurić
Srpska napredna stranka
Zamenik

Bojana Bukumirović
Srpska stranka Zavetnici
Član
Zoran Zečević
Srpska stranka Zavetnici
Zamenik

Biljana Dragić
Pokret obnove Kraljevine Srbije
Član
Vesna Savović Petković
Srpska napredna stranka
Zamenik

Srđan Simić
Srpska napredna stranka
Član
Andrijana Vasić
Srpska napredna stranka
Zamenik

Jelena Jerinić
Zeleno-levi front
Član
Biljana Đorđević
Zeleno-levi front
Zamenik

Branimir Jovanović
Socijaldemokratska partija Srbije
Član
Sanja Jefić Branković
Socijaldemokratska partija Srbije
Zamenik

Sanja Ćalović
Socijalistička partija Srbije
Član
Dunja Simonović Bratić
Socijalistička partija Srbije
Zamenik

Selma Kučević
Stranka demokratske akcije Sandžaka
Član
Šaip Kamberi
Partija za demokratsko delovanje
Zamenik

Marija Lukić
Stranka slobode i pravde
Član
Tatjana Pašić
Stranka slobode i pravde
Zamenik

Gorica Gajić
Nova Demokratska stranka Srbije
Član
Marija Vojinović
Pokret obnove Kraljevine Srbije
Zamenik

Vesna Nedović
Srpska napredna stranka
Član
Biljana Ilić-Stošić
Srpska napredna stranka
Zamenik

Milica Nikolić
Srpska napredna stranka
Član
Jelena Milivojević
Srpska napredna stranka
Zamenik

Danijela Nestorović
Narodni pokret Srbije
Zamenik

Boško Obradović
Srpski pokret Dveri
Član
Ivan Kostić
Srpski pokret Dveri
Zamenik

Sanda Rašković Ivić
Narodna stranka
Član
Marina Lipovac Tanasković
Narodna stranka
Zamenik

Dragana Rakić
Demokratska stranka
Član
Ksenija Marković
ZAJEDNO
Zamenik

Žombor Ujvari
Savez vojvođanskih Mađara
Član
Rozalija Ekres
Savez vojvođanskih Mađara
Zamenik

Stefan Krkobabić
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda
Član
Hadži Milorad Stošić
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda
Zamenik

Zoran Radojičić
Srpska napredna stranka
Član
Danijela Vujičić
Srpska napredna stranka
Zamenik

Zaim Redžepović
Stranka pravde i pomirenja
Član
Jahja Fehratović
Stranka pravde i pomirenja
Zamenik

Vladimir Orlić
Srpska napredna stranka
Predsednik

Draginja Vlk
Srpska napredna stranka
Član
Sanja Lakić
Srpska napredna stranka
Zamenik

Dubravka Filipovski
Srpska napredna stranka
Član
Nada Macura
Srpska napredna stranka
Zamenik

Usame Zukorlić
Stranka pravde i pomirenja
Član

Borko Stefanović
Stranka slobode i pravde
Član

Snežana Paunović
Socijalistička partija Srbije
Član

Sandra Božić
Srpska napredna stranka
Član

Elvira Kovač
Savez vojvođanskih Mađara
Član

Zoran Lutovac
Demokratska stranka
Član

Vojislav Mihailović
Pokret obnove Kraljevine Srbije
Član

Slavica Radovanović
Narodni pokret Srbije
Član

Poslednji put ažurirano: 05.08.2022, 11:04