MARIJA LUKIĆ

Stranka slobode i pravde

OSVRT OTVORENOG PARLAMENTA

Marija Lukić prvi put je izabrana za narodnu poslanicu u 13. sazivu kao 16. na listi Marinika Tepić – Ujedinjeni za pobedu Srbije (Stranka slobode i pravde, Narodna stranka, Demokratska stranka, DZVM – VMDK, Stranka Makedonaca Srbije, Pokret slobodnih građana, Udruženi sindikati Srbije „Sloga“, Pokret za preokret, Pokret Slobodna Srbija, Vlaška stranka), mandat joj je potvrđen 01.08.2022. godine.

U 13. sazivu deo je poslaničke grupe PRAVAC EVROPA - SSP, PSG, PREOKRET, SLOGA. Članica je Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova i Odbora za prava deteta, i zamenica člana Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva i Odbora za zdravlje i porodicu.

BIOGRAFIJA

Rođena 1988. godine, živi u Brusu. Po zanimanju je diplomirana ekonomistkinja.

Bila je zaposlena kao sekretarica predsednika opštine Brus. Nakon što je protiv njega podnela tužbu, uz priložene dokaze o seksualnom uznemiravanju, pretnjama i mobingu koje je trpela od nadređenog, dobila je otkaz. Zlostavljač je osuđen na tri meseca zatvora.

2021. godine osnovala je Fondaciju Marija Lukić. Misija Fondacije je da podrži razvoj ženskih prava u pravnom sistemu Srbije, da pruži podršku ženama žrtvama nasilja, da se bavi prevencijom svih tipova nasilja, a posebno prevencijom seksualnog nasilja i ukaže na društvene probleme sa kojima se žene u Srbiji suočavaju, a koji imaju rodnu dimenziju.
Poslednji put ažurirano: 25.07.2023, 14:10

Osnovne informacije

Statistika

  • 11
  • 13
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Prva sednica Drugog redovnog zasedanja , 24.10.2023.

Član 106 - govornik može da govori samo o tački dnevnog reda o kojoj se vodi pretres.

Mi ovde čitav dan danas, čitav dan juče i noć slušamo o temi koja se ne tiče dnevnog reda od 60 tačaka. Elem, da se bilo ko uključio u prenos ove Skupštine, juče, danas, u bilo koje vreme, mislio bi da je dnevni red "Život i priključenija Dragana Đilasa".

Ako građani Srbije ostanu uz program do noćas, možda će saznati da li Dragan Đilas mrvi dok jede, da li Dragan Đilas spava na levoj ili desnoj strani kreveta, ako spava, kakve torbe nosi i ostalo.

Građani su nam gladni. Predsedniče Skupštine, nemojte da dozvolite ovaj cirkus. Ovo je poslednje zasedanje u ovom sazivu, čitav saziv je bio cirkuski saziv. Molim vas u svoje ime, u ime svih nas, u ime onih normalnih ljudi koji gledaju. Nismo došli ovde da se smejemo, nismo došli ovde da se sprdamo, kad moram tako da kažem. Na šta ovo liči, pobogu? Pričamo o Draganu Đilasu dva dana.

Imamo 60 tačaka. Malinarima u Brusu nisu isplaćene dve godine maline, ljudi su gladni, nemaju da jedu, uzimaju na recku hranu, gospodine predsedniče Skupštine. Kakav Dragan Đilas, kakav Ćuta, kakav Dejan Bulatović!

Molim vas, dajte da se držimo dnevnog reda. Opozicija ima 20 sekundi da govori o jednoj tački dnevnog reda! Nemojte više ovo da dozvoljavate, molim vas.

Treće vanredno zasedanje , 01.06.2023.

Reklamiram povredu Poslovnika, član 107. govornik na sednici Narodne skupštine dužan je da poštuje dostojanstvo Narodne skupštine. Nije dozvoljeno neposredno obraćanje narodnog poslanika drugom narodnom poslaniku, korišćenje uvredljivih izraza, kao ni iznošenje činjenica i ocena koje se odnose na privatni život drugih lica.

Po ko zna koji put, ovo je prvi put da ja reklamiram povredu Poslovnika, doživljavamo isto od ovog gospodina koji je ovde zadužen da isprovocira narodne poslanike, sve nas koje država, koje ovaj narod koji prati, nažalost, ovu sednicu, moram da kažem nažalost, prati, i koji nas plaća, kao i njega što plaća, kao što plaća sve nas ovde, da čita sudsku praksu, da čita novinske članke i da prepričava kuloare iz restorana Narodne skupštine.

Nije normalno i ja se pitam – do kada ćete vi to dopuštati? Ovim nastupom i nastupom prethodnih dana gospodin je svakako zaslužio da ga njegovim rečnikom, evo sada rečeno, tražimo kolonoskopijom u predsedniku, tj. bivšem predsedniku stranke, SNS, dojučerašnjem predsedniku, ali ovo zaista više nije normalno da dopustite da se koleginicama koje su se…

Treće vanredno zasedanje , 01.06.2023.

… sasvim lepo, savršenom jednom dikcijom, savršenim jednim predlogom obratile ovde da po stoti put dopuštate gospodinu Bakarecu da se ovako izjašnjava o gospođama koje su ispred mene.

Sa druge strane…

Treća sednica Prvog redovnog zasedanja , 23.05.2023.

Poštovane kolege, poštovane građanke i građani Srbije, poštovani predsedavajući, pažljivo sam slušala kolege i čini mi se da su gotovo svi postavili pitanje ministru unutrašnjih poslova.

Moje prvo pitanje je, takođe, za ministra unutrašnjih poslova - zašto još uvek od decembra 2021. godine nemamo direktora policije? Uprkos čitavoj ovoj situaciji zbog koje smo i sazvali ovu sednicu, uprkos jučerašnjoj, sinoćnjoj pucnjavi u srcu Beograda na Vračaru, uprkos situaciji tragičnoj u Priboju još uvek nemamo ministra policije i ne postoje indicije da će ga uskoro biti.

Da li MUP misli da stvari funkcionišu u policiji sasvim dobro da direktor policije uopšte nije potreban sve ovo vreme, tj. od decembra 2021. godine?

Drugo pitanje ću postaviti Ministarstvu pravde - koliko je lica koja trenutno prolaze kroz krivični ili prekršajni postupak ili koji su krivično ili prekršajno osuđivani po krivičnoj i prekršajnoj evidenciji, a da imaju dozvolu za oružje, ako postoji takva evidencija, a verujem da postoji?

Nažalost znam i lica koja su osuđivana, a imaju i oružje u posedu, imaju i dozvolu za nošenje oružja, tako da me zanima koji je broj tih lica koja isto poseduju?

Ekspertska grupa Saveta Evrope za borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici jasno je sugerisala izveštajem da Srbija mora da poveća kapacitete institucija za borbu protiv nasilja, ali se to nije dogodilo. Nema ni materijalnih ni ljudskih kapaciteta, a stope osuda kod istih krivičnih dela su jako niske.

Zato se moje sledeće pitanje odnosi upravo na to. Godine 2021. Srbija je usvojila Strategiju za suzbijanje nasilja nad ženama i nasilja u porodici o kojoj ne znamo ništa. Da li se Strategija i dalje sprovodi? Ako se sprovodi, dokle se stiglo sa tom Strategijom?

Za isto ministarstvo, Ministarstvo pravde, takođe, postavljam pitanje - da li će Visoki savet sudstva i Visoki savet tužilaca povesti disciplinske postupke protiv sudija i tužilaca koji su svojim činjenjem, tj. svojim ne činjenjem doveli do tragedija koje smo imali priliku da vidimo, a koje su prethodile ovoj sednici? Da li će i same sudije i tužioci, koji bi trebalo da budu visokomoralne osobe, podneti individualnu odgovornost, kao što sam rekla, za svoje činjenje i ne činjenje?

Sledeće pitanje se odnosi na Kopaonik, tj. Nacionalni park Kopaonik. Pitanje za Ministarstvo građevine, saobraćaja i infrastrukture. Izveštajem od 17.3.2023. godine o javnom uvidu u nacrt prostornog plana Nacionalnog parka Kopaonik se implicira da će se, između ostalog, objekata koji su privremeni objekti u ovom nacionalnom parku, legalizovati, tj. na mala vrata, kroz rupe u zakonu i objekat na Pančićevom vrhu.

Moje pitanje je kakav je status privremenih objekata na Kopaoniku, koji su bili tema poslednjih godina, zato što nisu u skladu sa zakonom ni postavljeni, uključujući i objekat na Pančićevom vrhu?

Sledeće pitanje je za Ministarstvo poljoprivrede - da li i na koji način planira da zaštiti proizvođače malina, kupina i višnje konkretno, koji je u Brusu jako puno, kojih je u Zapadnoj Srbiji jako puno, a da ni prošlogodišnji rod im nije isplaćen? Ljudi primarno ili sekundarno žive od proizvodnje i prodavanja maline, kupine, višnje i drugog voća. Kako ni prošlogodišnji rod nije isplaćen, a ovogodišnji evo je na pragu, zanima me - kako ministarstvo planira da reguliše to? Da li postoje neki dogovori sa udruženjima malinara, sa hladnjačarima, a da se ispoštuju ti ljudi kojima se duguje od prošle godine?

Još jedno pitanje za premijerku Srbije i za Vladu - da li ovim postupanjem i ne postupanjem svesno žrtvuje i sopstvene građane i sopstvenu stranku, članstvo, kadrove, Vladu Srbije na kraju, krajeva, a zarad odbrane Televizije „Hepi“ i Televizije „Pink“, zarad odbrane onih televizija koje generišu nasilje sve vreme? Hvala.

Whoops, looks like something went wrong.