MARINA LIPOVAC TANASKOVIĆ

Narodna stranka

OSVRT OTVORENOG PARLAMENTA

Marina Lipovac Tanasković prvi put je izabrana za narodnu poslanicu u 13. sazivu kao 24. na listi Marinika Tepić – Ujedinjeni za pobedu Srbije (Stranka slobode i pravde, Narodna stranka, Demokratska stranka, DZVM – VMDK, Stranka Makedonaca Srbije, Pokret slobodnih građana, Udruženi sindikati Srbije „Sloga“, Pokret za preokret, Pokret Slobodna Srbija, Vlaška stranka), mandat joj je potvrđen 01.08.2022. godine.

U 13. sazivu deo je poslaničke grupe Narodna stranka. Članica je Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije, i zamenica člana Odbora za zaštitu životne sredine i Odbora za prava deteta.

BIOGRAFIJA

Rođena je 1978. godine u Beogradu. Osnovnu školu i 13. beogradsku gimnaziju je završila u Beogradu. Diplomirala je na Saobraćajnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Ima preko 20 godina radnog iskustva u projektovanju, izvođenju i nadzoru iz oblasti saobraćaja.

Kao glavna inženjerka, radila je na značajnom broju velikih infrastrukturnih objekata u Srbiji kao što su izgradnja obilaznice oko Beograda, mosta preko Dunava kod Beške, izgradnja autoputa Beograd - Novi Sad, autoputa Pirot-Dimitrovgrad, kao i mnogim projektima rehabilitacije puteva.

Bila je odgovorna projektantkinja i vršilac tehničke kontrole na više od stotinu projekata na teritoriji Srbije, kao i preko 150 saobraćajnih projekata za tržište Zapadne Australije.

Tehnička je direktorka u kompaniji CILT d.o.o. (Chartered Institute of Logistics and Transport).

Potpredsednica je Narodne stranke.
Poslednji put ažurirano: 28.09.2022, 18:46

Osnovne informacije

  • Narodna stranka
  • Beograd
  • Beograd
  • 1978
  • diplomirani inženjer saobraćaja

Statistika

  • 71
  • 4
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Četvrto vanredno zasedanje , 25.07.2023.

Zahvaljujem, predsedavajući.

Narodna stranka podnela je amandmane za brisanje svih članova ovog zakona. Smatramo da ovaj zakon je u suprotnosti sa Ustavom Republike Srbije, u suprotnosti sa međunarodnim pravom i Zakonom o eksproprijaciji.

Takođe, smatramo da je ovo jako značajan i krovni zakon i smatramo da on treba da se povuče iz skupštinske procedure. On je ovim izmenama i dopunama postao glomazan, nerazumljiv, kontradiktoran sam sebi i pravilnicima koji trebaju bliže da ga određuju. Iz tog razloga predlažemo povlačenje i iz tog razloga smo i podneli amandmane za brisanje ovog zakona.

Narodna stranka smatra da je potrebno izraditi novi zakon koji će biti transparentan, u kojem će učestvovati stručnjaci a ne investitori, kao što je to dato ovom izmenom i dopunom ovog zakona.

Takođe, Narodna stranka smatra da novi zakon koji treba da bude napisan treba da odvoji objekte nisko gradnje i visoko gradnje jer su ovo suštinski različiti objekti i u ovom zakonu oni su postali zaista konfuzni i ne može o njima dobro da se izrađuju projekti.

Narodna stranka smatra da novi zakon koji treba da bude napisan treba da odvoji objekte nisko gradnje i visoko gradnje jer su ovo suštinski različiti objekti i u ovom zakonu oni su postali zaista konfuzni i ne može o njima dobro da se izrađuju projekti.

Hvala.

Četvrto vanredno zasedanje , 25.07.2023.

Zahvaljujem, predsedavajući.

Narodna stranka podnela je amandmane za brisanje svakog člana ovog zakona zato što smatramo da ovaj zakon nije u skladu sa Ustavom Republike Srbije, sa pravilima međunarodnim pravom, kao i Zakonom o eksproprijaciji. Osim toga smatramo da je ovaj zakon na nezakonit način ušao u skupštinsku proceduru.

Podsetiću, ovaj zakon imao je javnu raspravu. Posle javne rasprave Ministarstvo građevine, saobraćaja i infrastrukture trebalo je da obavesti sve ljude koji su učestvovali u raspravi, kao i organizacije o primedbama, o tome šta su usvojili, a šta nisu. To je ministarstvo trebalo da uradi do 7. marta, međutim to se nije dogodilo. Posle toga dogodilo se da 4. maja da je na sajtu Vlade obavešteno da je ovaj zakon usvojen.

Podsetiću, 4. maja dana kada je ministar unutrašnjih poslova jurio jednog ubicu u Mladenovcu. Nakon toga i nakon obaveštenja Vlade, da je Vlada prihvatila ovaj zakon, ovaj zakon je ušao u skupštinsku proceduru 8. maja istog dana kada je iz ove Skupštine povučen, Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o posebnim postupcima radi realizacije projekta izgradnje rekonstrukcije linijskih infrastrukturnih objekata.

To je jako važno, zato što mnoge odredbe ovog zakona koji se ukida, ušao je u ovaj Zakon o planiranju i izgradnji. To nije pravi način da se uđe i prekršene su sve procedure i to je još jedna od razloga zašto Narodna stranka smatra da ovaj zakon treba da se povuče iz skupštinske procedure. Hvala vam.

Četvrto vanredno zasedanje , 25.07.2023.

Zahvaljujem, predsedavajuća.

Oprostiće mi građani Srbije što prekidam ovakvu raspravu koja se dešavala upravo. Meni je ona bila zaista interesantna, nadam se i građanima Srbije, moglo se videti kako moj kolega Milivojević raskrinkava sve afere SNS, ali o tom potom. Nekom je to zanimljivo, nekom nije, u redu.

Ja ću se osvrnuti na član 14. Narodna stranka je podnela amandmane za brisanje svakog člana ovog zakona. Smatramo da ovaj zakon je protiv Ustava Republike Srbije, protiv međunarodnog prava, kao i Zakona o eksproprijaciji. Osim toga, pokazala sam i pričala sam o tome da je ovaj zakon na nezakonit način ušao u skupštinsku proceduru. Isto tako sam pričala kada je Vlada usvojila ovaj zakon, kada je on izašao na sajtu. Smatramo da je to sve protivzakonito.

Ono što bih dodala jeste da ovaj zakon, iako ga smatramo velikim, važnim, krovnim zakonom, nema plansku dokumentaciju koja ga prati. Planska dokumentacija ne postoji za Srbiju. Ne postoji nacionalna strategija razvoja Srbije ili plan razvoja Srbije. Ne postoji nacionalna stambena strategija. Ne postoji generalni urbanistički plan grada Beograda koji je takođe pogođen ovim Zakonom o planiranju i izgradnji.

To su sve krovna, planska dokumenta koja trebaju da nam pokažu kuda ova Srbija ide, kakvu Srbiju ostavljamo našoj deci. Međutim, ta dokumenta ne postoje i iz tog razloga smatramo da ovaj zakon treba da se povuče iz skupštinske procedure, smatramo da treba da se napiše nov zakon i smatramo da taj novi zakon treba da bude mnogo bolji od ovog sada. Hvala.

Četvrto vanredno zasedanje , 20.07.2023.

Hvala.

Sa tog mesta često komentarišete sve nas i naše govore, ali hajde da vas, predsedniče ove Narodne skupštine, još jedanput podsetim na vaše dužnosti.

Dana, 13. juna postavila sam vam poslaničko pitanje na koje mi niste odgovorili. Pre dve nedelje takođe sam vas napomenula o tome, ali ni sada me ne slušate. Vama se obraćam, ali u redu. Možete i da me pismeno obavestite.

Po članu 287. stav 4. dužni ste da mi odgovorite u roku od 15 dana. To niste uradili ni posle više od mesec dana.

Neverovatno je da vi ne znate kada ćete zakazati sledeće skupštinsko zasedanje. Neverovatno je da vi ne znate da li će se raditi do kraja jula. Neverovatno je da vi ne znate da li će se raditi u avgustu, u septembru. Neverovatno je da vi ne znate da li će sledeća sednica biti po hitnom postupku, po vanrednom postupku ili možda po redovnom postupku.

Ukoliko ne znate sva ova pitanja, vi niste u mogućnosti i ne znate da vodite ovu Skupštinu. Ukoliko znate odgovore na ova pitanja, trebate da obavestite svoje poslanike.

Da, vama se obraćam. Niste vodili računa, ali pogledaćete šta sam vas pitala, pa vas molim da me pismeno obavestite.

Drugo pitanje koje sam vam tada postavila, 13. juna, jeste da li su završeni radovi na uređenju platoa pored Narodne skupštine? Da li je urađena konačna situacija? Da li je urađen tehnički prijem? Da li je urađen tehnički prijem električnih instalacija?

Na kraju, kada će biti sklonjena ograda oko platoa Narodne skupštine, s obzirom da ona nije u projektu i s obzirom da ona predstavlja ruglo ovako divne zgrade? Jedino lepo na njoj je zastava Republike Srbije.

Da pojedina ministarstva ne rade dobro svoj posao ukazuje i činjenica da sam 25. aprila ove godine na sednici Narodne skupštine postavila pitanje i ministru finansija, koje mi ni posle tri meseca nije odgovorio. Tražim da mi se odgovori na to pitanje, a danas ću postaviti novo pitanje ovom ministarstvu. Da li je istina da je ministarstvo u tajnosti i bez toga da obavesti ovaj dom i parlament Republike Srbije promenilo delove zakona o potvrđivanja ugovora koji se odnose na uklanjanje Starog železničkog mosta i izgradnju novog, kao i Ugovor o kreditu za izgradnju Nacionalnog stadiona.

Ovo je jako važno, zato što ovi ugovori se verifikuju u ovoj Skupštini i svaka njihova promena je kršenje zakona.

Da li je istina da je uvedena nova kineska firma u posao? Da li je istina da će Republika Srbija da plaća kaznene poene zato što grad Beograd nije dostavio određenu dokumentaciju i zato što radovi još nisu počeli?

Da se razumemo, Narodna stranka smatra da su ovo dva veoma štetna ugovora po Republiku Srbiju i smatramo da je dobro što se ovi krediti ne realizuju, ali javnost treba da zna kakve štetne ugovore potpisuje ovo ministarstvo, kakve štetne ugovore odobrava ova Vlada i kakve štetne ugovore verifikuju poslanici vladajuće stranke.

Sledeće pitanje upućujem ministru unutrašnjih poslova. Zašto Srbija nema nacionalnu strategiju bezbednosti saobraćaja? Podsetiću vas da je Vlada 2015. godine usvojila Nacionalnu strategiju bezbednosti saobraćaja u periodu od 2015. do 2020. godine. Nakon ovog perioda nije urađena analiza dostignutih ciljeva i strategije, nije započeto na izradi nove. Zaključak struke je da Srbija nije dostigla ni jedan jedini cilj koji je zacrtan ovom strategijom, a da su ciljevi realizovani na putevima u Republici Srbiji sačuvalo bi se 730 ljudskih života, od čega 47 dečijih. Ako prevedete to u novac, to znači da bi u državnoj kasi bilo 4,3 milijarde evra više.

Postaviću i pitanje da u ovom trenutku se priprema Zakon o bezbednosti saobraćaja i pitanje je zašto nema spremnosti da se naučne institucije uključe i budu nosioci primene ZOPS-a? Zašto nema spremnosti za nove instrumente bezbednosti saobraćaja? Ko je odgovoran? Kome smeta da profesori i sa fakulteta stručnjaci budu nosioci ovog zakona? Opet imamo policiju. Policija predlaže zakone, reguliše zakon, primenjuje zakon, policija ima sve funkcije. U nekim zemljama to se zove monopol.

Sledeće pitanje postavljam Ministarstvu građevine, saobraćaja i infrastrukture. Vrlo su konkretna. Ministre, koliko ima nelegalnih objekata u Srbiji? Ministre, koliko ima podnetih zahteva za legalizaciju objekata?

Sledeće pitanje - zašto Ministarstvo preko svojih javnih preduzeća „Putevi Srbije“ i „Koridori Srbije“ dozvoljava da na pojedinim gradilištima stručni nadzor obavlja investitor? Podsetiću, investitor može da ima investitorski nadzor, ali ne i stručni. Da li je to razlog zašto pojedina gradilišta kasne i da li je to razlog zašto je sistem zakazao i u ovom ministarstvu? Hvala.

Treće vanredno zasedanje , 04.07.2023.

Zahvaljujem.

Poštovani predsedniče Narodne skupštine, zašto današnja Skupština nije počela minutom ćutanja? Da li smatrate da Đorđe Mihajlović nije to zaslužio od nas? Predsedniče Narodne skupštine, dana 13. juna postavila sam vam poslaničko pitanje, na koje ste u obavezi, prema članu 287. stav 4, da mi odgovorite u roku od 15 dana. To što nisam dobila odgovor u predviđenom roku samo je dokaz mojih prethodnih tvrdnji da ne poštujete Poslovnik ovog doma, da ne znate da upravljate i organizujete rad ove Skupštine. Tražim od vas pisani odgovor na moje poslaničko pitanje.

Sledeće pitanje upućujem Ministarstvu građevine, saobraćaja i infrastrukture. U poslednjih mesec dana svedoci smo užasnih gužvi, velikih kašnjenja, gubitka prtljaga putnika, otkazivanja letova na beogradskom aerodromu „Nikola Tesla“, kojim sada upravlja francuska firma „Vensi erports“. Za ovu situaciju direktno je odgovorna francuska firma, koja je morala da bude spremna za građevinsku sezonu i letnju sezonu. Građani su već godinama unazad bivali maltretirani usled nestručnog organizovanja radova na proširenju aerodroma, a sada posle proširenja kapaciteta, umesto podizanja nivoa usluge, desio se kolaps. Kolaps i dalje traje, iako stalno čujemo da je bolje nego juče. Nije bolje. Putnici su i dalje nezadovoljni, ljuti i kivni, s razlogom. Postavljam pitanje – zašto Ministarstvo već mesec dana odbija da izda upozorenje francuskoj firmi, na koje ima pravo, po tajnom ugovoru, a nakon čega mogu da slede i novčane kazne?

Da li će građani Srbije od ove firme dobiti bar zvanično izvinjenje? Kakve to tajne ugovore potpisujete sa stranim investitorima, kada stalno morate da ih molite da nešto urade, kao što je to primer sa ovom firmom?

Postavljam drugo pitanje. Zašto se projekat izgradnje brze saobraćajnice Požarevac-Golubac do dana današnjeg nije izdata građevinska dozvola? U izveštaju rada ministarstva od decembra prošle godine navodi se da je dobijeno pozitivno mišljenje na projekat. Pola godine nakon toga ministarstvo nije izdalo građevinsku dozvolu. Ko je odgovoran?

Narodna stranka sumnja da nije država izvršila eksproprijaciju, pa pitam. Da li je izvršena eksproprijacija na ovom projektu i u kom procentu? Zašto izdavanje dozvole ovoliko kasni? Da li je i u ovom ministarstvu sistem zakazao?

Danas 17. juna ove godine mogla je da se desi katastrofa kada se srušio most na Zapadnoj Moravi na opštinskom putu 123-9 čije su tragične posledice samo pukom slučajnošću izbegnute zato što je jedan meštanin neposredno pred rušenje mosta zaustavio autobus pun turskih radnika.

Ministar je obišao ovo gradilište i sa osmehom na licu konstatovao da niko nije odgovoran. Kako opet niko nije odgovoran? Da li ministre znate da je most oštećen još 2017. godine zbog bespravne eksploatacije šodera iz reke, na šta su građani stalno upozoravali, ali ni jedan državni organ nije reagovao i zabranio besplatnu eksploataciju šljunka?

Da li ministre znate da je 2. novembra prošle godine šef inspekcije za lokalne puteve Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka, diplomirani inženjer građevine, dostavila zahtev za totalnu obustavu saobraćaja, ali da je zbog političkih razloga, zanemarujući bezbednost saobraćaja, saobraćaj samo delimično obustavljen?

Da li ministre znate da je traženo mišljenje Instituta za puteve koje nije bilo dovoljno jasno i nije se odnosilo za vanredne situacije i stabilnost mosta u slučaju poplava? Da li ministre znate da je firma koja održava taj put Javno preduzeće grada, po rešenju inspektora za puteve trebalo da izvrši snimanje poprečnih profila korita reke u zoni stubova, izradi projekat sanacije mosta, izradi projekat uređenja rečnog korita u zoni mosta, izradi projekat saobraćajne signalizacije i postavi tu signalizaciju?

Da li ministre znate da signalizacija nije postavljena? Nije postavljen znak ograničenja brzine, nisu postavljene barijere koje su trebale da suze kolovoz. Proverite ove navode ministre, pa mi odgovorite da li zaista mislite da niko nije odgovoran.

Ko je odgovoran za urušavanje još jednog mosta u opštini Čačak? Ko je odgovoran za iskakanje voza iz šina sa opasnim materijama kod Pirota? Ko je odgovoran za postavljanje temelja izgradnje višespratnice u centru Tutina kod bolnice, a preko korita reka Vidrenjak? Da li će neko u Srbiji bar za nešto da bude odgovoran?

Druga sednica Prvog redovnog zasedanja , 25.04.2023.

Postavljam pitanje ministru građevine, saobraćaja i infrastrukture, a prvo pitanje ministru finansija.

Svedoci smo da se u Beogradu u Srbiji grade veliki infrastrukturni projekti za koje uzimamo kineske kredite. Kineski krediti su novac koji će Srbija da vrati Kini i to sa kamatom. To nije poklon. To nije investicija. To je kredit, zajam, pozajmica sa kamatom.

Od 2009. godine do danas Srbija je sa Kinom potpisala ugovore o infrastrukturnim projektima čija vrednost prelazi 10 milijardi evra. To će sve vraćati građani Srbije.

Kineski krediti su do skora bili najjeftiniji i jeftiniji od drugih, ali uvek tako da je cena izgradnje objekata višestruko veća. Kada se na ovaj način zadužujemo izvođač radova je velika tajna, transparentnosti nema, sve su direktni dogovori, ali sve pod velom koruptivnih poslova.

Postavljam pitanje – kako znamo koliko košta izgradnja nekog objekta ako izvođača direktno biramo, ako postoji samo jedan izvođač bez nadmetanja, bez najboljeg ponuđača, bez najpovoljnije cene?

Ako se već zadužujemo na ovaj način, zašto država ne upravlja delom kineskih kredita, tačnije – zašto je investitor, tj. ministarstvo ne bira podizvođača na tenderu nego to rade kineske firme u naše ime i za naš račun tj. kredit?

Podsetiću da prema ugovoru iz kineskih kredita izvođač radova mora da uposli minimalno 49% domaćih firmi. Kineski izvođač bira koga će da uposli. Zašto? Zašto bar to ne radi investitor?

Sledeće, bili smo svedoci posledica razornog zemljotresa u Turskoj i Siriji, gde se najmanje šest hiljada zgrada urušilo usred nepoštovanja propisa i procedura iz oblasti visokogradnje. U Turskoj je uhapšeno više od 12 lica za koje se sumnja da su gradili mimo propisa, a jedan od njih je imao i građevinsku firmu u Crnog Gori i gradio je zgrade u Budvi.

Postavljam pitanje – da li objekti visokogradnje u Srbiji radile turske firme čiji vlasnici su uhapšeni u Turskoj? Ako jesu, tražim od ministarstva da objavi koji su to objekti u pitanju i tražim da se hitno izvrši inspekcijski nadzor tih objekata sa ciljem utvrđivanja da li su poštovani zakonski propisi, pravilnici i ostali akti Republike Srbije iz oblasti građevine?

Treće, kada će se promeniti sistem održavanja puteva, kada će održavanje puteva biti na tenderu, s obzirom da su ugovori iz održavanja iz 1991. godine? Ovakav sistem održavanja puteva ne postoji nigde u svetu, samo u korumpiranoj Srbiji. Zato nam postojeći putevi izgledaju tako kako izgledaju sa puno udarnih rupa i dosta oštećenja. Zato tako brzo i propadaju.

Dokle se stalo sa projektom vrednim 3,2 milijarde evra koje je potpisao prethodni ministar 5. februara 2021. godine sa kineskom firmom, kojim treba da se projektuje i gradi kanalizacija, prečišćivači voda i deponije širom Srbije? Za dve godine od potpisivanja ugovora nije izdata ni jedna građevinska dozvola koja je preduslov da bi se započeli radovi koji treba da traju pet godina.

Zašto se ne primenjuje zakon o građevinskim proizvodima, tj. ni jedan proizvod nema oznaku AAA, a bez toga ne bi smeo na tržište? I dalje se od izvođača traže atesti za materijal, jer se zakon ne poštuje.

Zašto kredit za Projekat rehabilitacije puteva, 1.100 km putne mreže u Srbiji, koji je započet 2014. godine, koji je trebalo da se završi za četiri godine, nije realizovan? Zašto danas, devet godina posle toga, imamo rehabilitovano svega 600 km puteva? Ko je odgovoran za ovo kašnjenje?

Zašto država nije formirala preduzeće za upravljanje intermodalnim terminalom u Batajnici? Izvođač je terminal završio 4. novembra prošle godine, ali on ne služi ničemu. Niste ga obišli, gospodine ministre, da konstatujete da su radovi završeni, jer tamo nema radnika, nema mehanizacije, nema lokomotiva. Potrošen je kredit, izvođač je završio posao i gde nam je intermodalni terminal? Zašto nije u funkciji i koje odgovoran za ovo kašnjenje?

Poslednje pitanje. Svedoci smo da se prethodnih meseci učestala pojava iskakanja vozova iz šina, prevrtanje cisterni i curenje opasnih materija na srpskim prugama. Gde je odgovornost, gospodine ministre? Da li vam je javni tužilac dostavio izveštaj? Ako jeste, želim ga na uvid. Da li je odgovoran prethodni ministar, jer posle pet godina nije uspeo da potroši određeni kredit?

Podsetiću da je pruga Niš-Dimitrovgrad proglašena 2018. godine za jednu od najopasnijih pruga u Evropi. Tada su obezbeđena sredstva od ukupno 268 miliona evra. Zašto do dana današnjeg, pet godina nakon toga, ova pruga nije obnovljena? Da li je to pokazatelj neodgovornosti ove vlasti, koja nije sposobna da izradi dokumentaciju u uđe u proces tenderskih procedura po pravilima međunarodnih finansijskih institucija? Da li je to pokazatelj da se u ovoj zemlji grade infrastrukturni projekti jedino ako nema tenderske procedure i ako su samo direktni ugovori? Pričate da poslednjih 10 godina nije uloženo u železnicu. Zašto niste ulagali, ako ste imali odobrene kredite? Hvala.

Imovinska karta

(Beograd, 20.08.2022.)

Funkcija Državni organ, javno preduzeće, ustanova, druga organizacija Izvor prihoda Interval Neto prihod Valuta Vreme obavljanja / od-do
Narodni poslanik Republika Srbija (do dana prijave nije bilo prihoda) Republika Mesečno 0.00 RSD 01.08.2022 -
Odbornik u Skupštini Grada Grad Beograd Grad Mesečno 10000.00 RSD 18.06.2018 -