Narodna stranka

Poslanička grupa Narodna stranka ima 12 poslanika.
Predsednik poslaničke grupe je Miroslav Aleksić.
Zamenik predsednika poslaničke grupe je Stefan Jovanović.

Miroslav Aleksić

Šef poslaničkog kluba
Narodna stranka

ČLANOVI

Vladimir Gajić

Narodna stranka

Vladeta Janković

Narodna stranka

Stefan Jovanović

Narodna stranka

Siniša Kovačević

Narodna stranka

Marina Lipovac Tanasković

Narodna stranka

Borislav Novaković

Narodna stranka

Ivana Parlić

Narodna stranka

Slavica Radovanović

Narodna stranka

Sanda Rašković Ivić

Narodna stranka

Đorđe Stanković

Narodna stranka

Branislav Tomašević

Narodna stranka
Poslednji put ažurirano: 31.10.2022, 14:56