VLADIMIR GAJIĆ

Narodna stranka

OSVRT OTVORENOG PARLAMENTA

Vladimir Gajić prvi put je izabran za narodnog poslanika u 13. sazivu kao 34. na listi Marinika Tepić – Ujedinjeni za pobedu Srbije (Stranka slobode i pravde, Narodna stranka, Demokratska stranka, DZVM – VMDK, Stranka Makedonaca Srbije, Pokret slobodnih građana, Udruženi sindikati Srbije „Sloga“, Pokret za preokret, Pokret Slobodna Srbija, Vlaška stranka), mandat mu je potvrđen 01.08.2022. godine.

U 13. sazivu deo je poslaničke grupe Narodna stranka. Član je Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu i Odbora za kontrolu službi bezbednosti.

BIOGRAFIJA

Rođen 24.03.1965 godine u Marseju u Francuskoj. Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1989 godine. Advokatski pripravnik bio je u kancelariji svoga oca advokata Milorada S.Gajića od 1990. do 1992.godine

Upisan u imenik advokata od maja 1992.godine.

Zastupao je i zastupa veliki broj ličnosti poznatih široj javnost. Zastupao je Vuka Draškovića, Zorana Đinđića, Vuka Jeremića, akademika Dušana Teodorovića, reditelja Janka Baljaka, Natašu Kandić, Vesnu Pešić, uzbunjivača iz Valjeva Aleksandra Obradovića, Vladiku Grigorija, reditelja Lordana Zafranovića, Radu Trajković, Miroslava Aleksića...

1993. izabran je za saveznog poslanika u Skupštini SR Jugoslavije.

Bio je generalni sekretar Srpskog pokreta obnove u periodu 1992. do 1995.godine.

Po napuštanju Srpskog pokreta obnove postao je član Demokratske stranke i njenog Glavnog odbora 1995. godine, ali je stranku napustio već naredne godine, i neko vreme se nije bavio politikom.

Pridružio se pokretu Dosta je bilo Saše Radulovića 2016. godine i bio je njegov advokat. Pokret je napustio 2017. godine.

Član je Narodne stranke od osnivanja. Bio je predsednik Pravnog saveta stranke.

Od 2021. potpredsednik je Narodne stranke.
Poslednji put ažurirano: 03.09.2022, 08:30

Osnovne informacije

  • Narodna stranka
  • Beograd
  • Marsej
  • 24.03.1965.
  • advokat

Statistika

  • 57
  • 7
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Treće vanredno zasedanje , 01.06.2023.

Predsedniče, tražio sam vam malopre repliku koju ste mi odbili pa signiram na povredu iz člana 103. u vezi člana 104. Poslovnika.

Vi imate jedan loš običaj da opominjete i komentarišete aktivnosti drugih narodnih poslanika kada oni nisu u sali, što ste uradili u vezi mene pre 10 minuta. Mislim da to nije u redu i zato sam vam tražio repliku, jer ste izneli jednu kritiku na moj račun koja je inače neargumentovana. Kada sam ovde u Skupštini postavio pitanje Vladi u vezi magazina „Tabloid“, to je bilo u vezi slap tužbi, preko 150 tužbi…

Treće vanredno zasedanje , 01.06.2023.

Jesam govorio, o tome u ovoj sali.

Treće vanredno zasedanje , 01.06.2023.

Vi ne možete to da komentarišete…Dobro, nemojte mi upadati u reč?

Druga sednica Drugog redovnog zasedanja , 08.11.2022.

Hvala, gospodine predsedniče.

U ime Narodne stranke, po ovlašćenju šefa poslaničkog kluba gospodina Aleksića, postavljam danas pitanje prvo Vladi Srbije koje se može odnositi i na Ministarstvo pravde i na Ministarstvo telekomunikacija, gde se sada nalazi i javno informisanje, a u vezi novina Magazin „Tabloid“.

Izvesni građanin po imenu Nikola Petrović, za koga se tvrdi da je milijarder, za koga se tvrdi da je kum predsednika Republike, koji je bio deo vlasti kao direktor jednog velikog sistema „Elektromreže Srbije“ pokrenuo je preko 170 raznih vrsta postupaka pred prekršajnim, osnovnim, višim i privrednim sudovima protiv nezavisnog lista Magazin „Tabloid“.

Nikola Petrović, koji je nezadovoljan i uvređen tekstovima koje objavljuje ovaj list, u nameri da ga finansijski uništi, podnosi tužbe za naknadu štete sa ogromnom visinom tužbenih zahteva, na koji način uz asistenciju sudova i drugih organa postupaka stvara obaveze plaćanja sudskih taksi prema Magazinu „Tabloid“ u preko 100 sudskih postupaka, a na osnovu naloga suda za plaćanje sudskih taksi koje se izvršavaju u rekordnom roku, dovodeći na ovaj način ovaj štampani nezavisni list u stanje finansijskog bankrotstva.

Naravno, jednom bogatašu kao što je gospodin Nikola Petrović nije nikakav problem da plaća svoje obaveze po sudskim taksama zbog visoko postavljenih tužbenih zahteva za naknadu štete. Obezbeđuje se obaveza plaćanja najvišeg iznosa sudske takse na odgovor na tužbu na prvostepenu presudu na žalbu i na drugostepenu presudu, pa samo po tom osnovu novine se zadužuju u svakom pojedinačnom predmetu sa iznosima koji su blizu tri i po hiljade evra. ovakva upotreba tzv. strateških tužbi, koje se zovu slap tužbe, protiv novinara smatra se da prestavlja najdirektniji vid zastrašivanja i direktnog gušenja slobode štampe.

U Srbiji je poznato da su Centar za ljudska prava Američke advokatske komore i Nezavisno udruženje novinara Srbije i javnosti predstavili Izveštaj o upotrebi strateških tužbi protiv novinara, sa tim tzv. „slap“ tužbama, u kontekstu ugrožavanja slobode štampe i ugrožavanje bezbednosti novinara u Srbiji.

Strateškim tužbama za naknadu štete protiv magazina „Tabloid“ u preko 170 istovetnih slučajeva na najdrastičniji način se ugrožava pravo na slobodu štampe i pravo na rad nezavisnih novinara. „Slap“ tužbe služe samo jednoj svrsi, a to je da uguše javnu debatu finansijskim iscrpljivanjem novina i novinara, na taj način stvaraju društveni okvir u kojim novinari rade u tzv. neprijateljskom okruženju.

I oni sporovi koje pokreće Nikola Petrović su po pravilu besmisleni i oni ne bi imali ovoliko ubojit efekat da magazin „Tabloid“, da sud u Beogradu nije tako efikasan u naplaćivanju svojih potraživanja prema novinama, kao taksenom obvezniku, iz čijeg delovanja je sasvim jasno da tzv. nezavisni sud u vezi sa naplatom taksi od tuženog, a u vezi sa dosuđivanjem velikih iznosa za naknade štete, zapravo sarađuje u podrivanju slobodne štampe u Srbiji. Nikola Petrović, se korišćenjem metoda podnošenja „slap“ tužbi protiv tuženog magazina „Tabloid“ i zastrašivanjem novinara direktno podriva i ovako veoma slab okvir slobodne štampe u Srbiji.

Postavljam pitanje Vladi Srbije, koja je dužna da obezbedi poštovanje ustavnih i zakonskih prava novinara i slobodne štampe, da preko Ministarstva pravde i Ministarstva informisanja utvrdi činjenice u vezi sa strateškim podnošenje tužbi Nikole Petrovića protiv novina i novinara magazina „Tabloid“. Radi uspostavljanja standarda, u skladu sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i praksom Evropskog suda za ljudska prava koji smatra da podnošenje „slap“ tužbi služi za kršenje slobodne štampe i ugrožavanje bezbednosti novinara.

Takođe bih postavio pitanje, a u predmetu Republičkog javnog tužioca, KTR 1020/12 od 20. jula 2018. godine, zamenik Republičkog tužioca obaveštava jednog građanina sa teritorije Kosova i Metohije da povodom njegovog obraćanja u vezi sa nekim krivičnim predmetom - obaveštavam vas da Republičko javno tužilaštvo nije nadležno za praćenje rada u tom predmetu, s obzirom na to da primenom Briselskog sporazuma, postupak nastavljaju nadležni pravosudni organi AP Kosova i Metohije, u potpisu zamenik tužioca.

(Predsednik: Pet minuta.)

Samo još jedan sekund. Pravni poredak, po Ustavu, u Republici Srbiji je jedinstven. Ovo je direktan dokaz da je Briselski sporazum… (Isključen mikrofon.)

Imovinska karta

(Beograd, 19.08.2022.)

Funkcija Državni organ, javno preduzeće, ustanova, druga organizacija Izvor prihoda Interval Neto prihod Valuta Vreme obavljanja / od-do
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 111400.00 RSD 02.08.2022 -