Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

Saziv: Saziv 2022 - 2023

Predsednik: Vladimir Đukanović

Datum početka rada: 02.08.2022.

"Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu razmatra predlog zakona i drugog opšteg akta i druga pitanja iz oblasti:

- krivičnog zakonodavstva i zakonodavstva o privrednim prestupima i prekršajima;

- obligacionih odnosa i nasleđivanja;

- postupaka pred sudovima;

- organizacije i rada pravosudnih organa;

- kontrole izvršenja krivičnih sankcija i uvođenja nacionalnih mehanizama za prevenciju torture, surovih, neljudskih i ponižavajućih kazni i postupaka;

- međunarodne pravne pomoći i ekstradicije;

- amnestije i pomilovanja;

- veštačenja, advokature i drugih pravosudnih profesija;

- organizacije i rada organa državne uprave i vršenja javnih ovlašćenja;

- upravnog postupka i upravnog spora;

- organizacije vlasti, izbornog sistema i udruživanja građana;

- teritorijalne organizacije Republike Srbije;

- uređenja lokalne samouprave i izbora, finansiranja i načina rada organa i službi jedinica lokalne samouprave;

- matičnih knjiga i pečata;

- praznika, odlikovanja Republike Srbije i upotrebe državnih simbola.

Odbor daje mišljenje o predlogu odluke za izbor predsednika Vrhovnog kasacionog suda i Republičkog javnog tužioca.

Odbor razmatra predlog odluke za izbor članova Visokog saveta sudstva, članova Državnog veća tužilaca, predsednika sudova, javnih tužilaca, kao i sudija i zamenika javnih tužilaca koji se biraju prvi put.

Odbor daje mišljenje o predlozima odluka o izboru i razrešenju drugih funkcionera u skladu sa zakonom.

Odbor obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom i ovim poslovnikom.

Odbor ima 17 članova."

*Član 51. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije

Članovi odbora

Vladimir Đukanović
Srpska napredna stranka
Predsednik
Milija Miletić
Srpska napredna stranka
Zamenik

Vladimir Gajić
Narodna stranka
Član
Borislav Novaković
Narodni pokret Srbije
Zamenik

Miodrag Gavrilović
Demokratska stranka
Član
Nenad Mitrović
ZAJEDNO
Zamenik

Jelena Jerinić
Zeleno-levi front
Zamenik predsednika
Đorđe Pavićević
Zeleno-levi front
Zamenik

Đorđe Komlenski
Pokret socijalista
Član
Bojan Torbica
Pokret socijalista
Zamenik

Dubravka Kralj
Socijalistička partija Srbije
Član
Radovan Arežina
Socijalistička partija Srbije
Zamenik

Bratimir Vasiljević
Srpska napredna stranka
Član
Marijan Rističević
Srpska napredna stranka
Zamenik

Jelena Milošević
Stranka slobode i pravde
Član
Tatjana Pašić
Stranka slobode i pravde
Zamenik

Danijela Nestorović
Narodni pokret Srbije
Član
Nebojša Cakić
Zamenik

Milica Nikolić
Srpska napredna stranka
Član
Dragan Jovanović
Srpska napredna stranka
Zamenik

Balint Pastor
Savez vojvođanskih Mađara
Član
Žombor Ujvari
Savez vojvođanskih Mađara
Zamenik

Dejan Šulkić
Nova Demokratska stranka Srbije
Član
Nenad Tomašević
Pokret obnove Kraljevine Srbije
Zamenik

Andrijana Vasić
Srpska napredna stranka
Član
Uglješa Mrdić
Srpska napredna stranka
Zamenik

Jovan Palalić
Srpska narodna partija
Član
Biljana Ilić-Stošić
Srpska napredna stranka
Zamenik

Svetozar Vujačić
Srpska napredna stranka
Član
Đorđe Todorović
Srpska napredna stranka
Zamenik

Ilo Mihajlovski
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda
Član
Borisav Kovačević
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda
Zamenik

Vladan Zagrađanin
Socijalistička partija Srbije
Član
Dijana Radović
Socijalistička partija Srbije
Zamenik

Poslednji put ažurirano: 05.08.2022, 11:05