ILO MIHAJLOVSKI

Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

OSVRT OTVORENOG PARLAMENTA

Ilo Mihajlovski biran je za narodnog poslanika jednom do sada, u 13. sazivu, od 2022. do 2023. godine.

U 13. sazivu izabran je za poslanika kao 247. na listi ALEKSANDAR VUČIĆ – Zajedno možemo sve, mandat mu je potvrđen 07.02.2023. U 13. sazivu bio je deo poslaničke grupe PUPS - solidarnost i pravda, član Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu i Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, i zamenik člana Odbora za dijasporu i Srbe u regionu.

U 14. sazivu izabran je za narodnog poslanika kao 245. na listi Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane, mandat mu je potvrđen 01. maja 2024. godine.

U 14. sazivu deo je poslaničke grupe PUPS - solidarnost i pravda.

BIOGRAFIJA

Rođen 1960. godine, živi u Čačku. Penzioner je.

Bio je odbornik u Skupštini grada Čačka od 2017. godine.

U Partiji ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda bio je predsednik Gradskog odbora Čačak, zatim član Izvršnog odbora zadužen za Raški i Moravički upravni okrug, te potpredsednik Izvršnog odbora partije.

Predsednik je Izvršnog odbora Partije ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda.
Poslednji put ažurirano: 03.05.2024, 10:54

Osnovne informacije

Statistika

  • 5
  • 0
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Prva sednica Drugog redovnog zasedanja , 23.10.2023.

Poštovani predsedavajući, uvaženi članovi Vlade sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Srbije.

Zamenik predsednika poslaničke grupe PUPS – Solidarnost i pravda Hadži Milorad Stošić je svojim izlaganjem izneo naše stavove u vezi ključnih tačaka dnevnog reda današnje sednice, ja bih samo dodao izvesne dopune za koje smatram da su bitne.

Svakako na prvom mestu interesovanje naše partije, pitanje penzije i drago nam je da je značajan tok pitanja prepoznat sa najviše mesta u državi kao i samog predsednika Republike Aleksandra Vučića, tako i od strane ministra finansija koji je naglasio njegov značaj već na samom početku svog izlaganja. Vanredno povećanje penzija od 5,5% koji ćemo imati, a početkom naredne godine u skladu sa Zakonom, zakonskom formulom za usklađivanje penzije će biti povećanje od 14,8% što krajnjoj liniji treba da rezultuje time da će prosečna penzija u 2024. godine trebala da dođe do iznosa od oko 45.800 dinara. Ako se ima u vidu i pomoć od 20.000 dinara, to su vrlo značajna povećanja koja su usledila da u najvećoj meri sačuvaju standard naših penzionera, tim pre ako se zna da je država ponovo morala da pristupi izvesno povećanje udela transfera iz budžeta unutar finansijskog plana PIO fonda za ova davanja.

No, kako su ministri naglasili u svojim izlaganjima osnovne su mere pretpostavili da će merama ekonomske politike biti omogućene stabilne državne finansije koje će dalje uspešno moći da se servisiraju ostvarenje sistema socijalnog osiguranja. Pošto sam član skupštinskog Odbora za poljoprivredu želeo bih da se osvrnem na deo budžeta koji se odnosi na poljoprivredu za 2024. godinu. Predviđena su sredstva za subvencije od oko 88.000.000 dinara, ta sredstva čine gotovo 40% od ukupnog iznosa sredstava koja su budžetom opredeljena za subvencije. Iako su ova sredstva u apsolutnom iznosu nešto niža u odnosu na iznos koji je bio opredeljen poslednjim rebalansom budžeta, to se mora imati u vidu činjenicom da su unutar ovog iznosa rebalansa za 2023. godinu bio je predviđen i novac za isplatu ranijih zaostalih isplata koji se nažalost bilo je u nekim slučajevima, ali sada kada su ti dugovi napokon izmereni i kada imamo značajna povećanja u samom iznosu subvencija u odnosu na prvobitno planiranog budžeta za 2023. godinu kada su ta sredstva bila planirana u iznosu od oko 68 milijardi dinara. Možemo videti da su ova uvećanja za gotovo trećinu prošlogodišnjeg iznosa zajedno sa namirenim ranijim dugovima i ova povećanja su znak koliko ova Vlada misli na razvoj poljoprivrede, a time se izašlo u susret i zahtevima reprezentativnim udruženjima poljoprivrednika.

U tom smislu uočljivo je i značajno povećanje budžetskih rezervi ne manjih Ministarstvu prosvete za oko 58 milijardi dinara, ova sredstva prvenstveno su namenjena za povećanje zarade zaposlenih osnovnog i srednjeg obrazovanja za koje se moramo priznati da su u proteklom periodu u izvesnoj meri zaostali u odnosu na zarade u ostalim delovima javnog sektora.

No, država je sada našla mogućnost da se taj rad naših učitelja, nastavnika, prosvetara dodatno verujući da je osnovica zarade u septembru bila vanredno povećanje za 5,5%, a od januara će ova kategorija zaposlenih u javnom sektoru dobiti redovno povećanje zarada od 10%.

Ali, pored toga u novom budžetu se našlo više sredstava, raduje nas i povećanje od 2,7 milijardi dinara koji je namenjen za Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacije.

Najveći deo ovih povećanja odnosi se na rast sredstava koja će se izdvojiti za rad Fonda za nauku i podršku mladih talenata, da imamo povećanje od po više 100.000.000 dinara za 2024. godinu.

Ovde želim da pozdravim nameru Ministarstva da i dalje sufinansira rad naučno-tehnološkog parka u Čačku i nadamo se da će ta sredstva u perspektivi i dalje uvećavati. Od osnovih zakona, od ostalih zakona naša poslanička grupa smatra da je važno da se paketom prosvetnih zakona napokon krene pooštrenje discipline u školama.

Svi ovde smo odrasli ljudi i svesni smo da mladalačko doba već vuče i povoljne nestašluke, ali tragediju koju smo imali nedavno i ranije incidente po školama, jasno su pokazale da smo u davanju dečijih prava u protekle dve decenije otišli u jednu negativnu krajnost, krajnje je vreme bilo da se preduzmu koraci da se ponovo vrati značaj vaspitanja i discipline u našim školama i mislim da su ove izmene prava, pravi korak u tom pravcu, ali se na njima, i mislim da će novi skupštinski saziv morati da se intenzivno pozabavi ovim pitanjima. Od međunarodnih sporazuma, izdvojio bih 34. tačku dnevnog reda, odnosno sporazum...

Treće vanredno zasedanje , 21.06.2023.

Hvala, predsedniče.

Poštovana predsednice Vlade Republike Srbije, poštovani ministre, ministarko, poštovane narodne poslanice, poslanici, uvaženi građani, razmatramo 3. tačku dnevnog reda – Predlog za glasanje o nepoverenju članu Vlade ministru unutrašnjih poslova Republike Srbije Bratislavu Gašiću. Pokretanje glasanja o nepoverenju ministru unutrašnjih poslova u situaciji kada policija nije imala parametre da deluje, nema uslove ni za komandnu odgovornost, nema ni konkretne odgovornosti pojedinog službenika MUP-a.

Nezadovoljstvo i ogorčenost ovim zločinskim delima obuzima svakog građanina, bilo da ga politika ne zanima, bilo da je pripadnik opozicije ili pozicije. Stoga moramo da budemo solidarni sa porodicama nastradale dece. Ovim zločincima unet je veliki nemir u stanovništvo Srbije. Potencirati da je za ove zločine krivo Ministarstvo unutrašnjih poslova i da ministar zbog toga treba da bude smenjen predstavlja unošenje zabuna pred građane Srbije.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je u ovom i u prethodnom mandatu izvršavalo svoje redovne zadatke i, kao što je uneto u izveštaju, ukupan broj krivičnih dela je smanjen u odnosu na prethodne periode. Ova dva zločina koja su se dogodila u jako kratkom vremenskom periodu nemaju dodirne tačke jedan sa drugim. Ističem u ovom momentu dve bitne stvari. Nije bila jasna naznaka da će ovi, a pogotovo ovakvi zločini biti izvršeni ni u Beogradu ni u Mladenovcu. Ovi zločini su bili skoro potpuno nepredvidivi. Sve je različito, i motivi i okolnosti izvršenja. Jedino što je slično, to je lak pristup, neovlašćeno korišćenje oružja i municije, a za šta odgovornost snose roditelji zločinca. Zbog toga inicijativa za izglasavanje nepoverenja ministru unutrašnjih poslova nije opravdana i ne predstavlja ni meru kazne pojedincu za konkretnu ili komandnu odgovornost, niti predstavlja meru preventive za bolji rad MUP-a ili nekog drugog ministra. Ni u javnosti nema primedbi na konkretan rad pripadnika MUP-a povodom ovih zločina, od najnižih do najviših hijerarhijskih nivoa.

Podsećam na donete konkretne mere, kao i na predlog mera iznetih nakon ovih nezapamćenih zločina. Što se tiče nelegalnog oružja, naredbom ministra unutrašnjih poslova i pored neregistrovanog oružja učinjen je izuzetno značajan pomak u povećanju bezbednosti svih građana Republike Srbije i građani su dobro razumeli svrhu i značaj ove naredbe. Nikada do sada nije predato toliko oružja i municije kao u ovom zadatom roku. Ova mera Vlade Republike Srbije i naredba ministra unutrašnjih poslova pozitivno su ocenjene u regionu i u Evropskoj uniji. Ipak, pored konkretnih mera Vlade Republike Srbije i naredbe MUP-a, izuzetno je važno da celo naše društvo dobro razmisli o svim savremenim uticajima na decu i omladinu i na ulogu porodice u formiranju zdravih ličnosti.

Poslanička grupa PUPS – Solidarnost i pravda u danu za glasanje neće glasati za predloženu tačku dnevnog reda. Zahvaljujem na pažnji.

Treće vanredno zasedanje , 30.05.2023.

Hvala predsedniče.

Poštovane poslanice, poslanici, poštovani predstavnici medija, uvaženi građani, u ime Partije ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije, PUPS – Solidarnost i pravda, najiskrenije želim da izrazim iskreno saučešće porodicama nastradale dece u školi „Ribnikar“ i porodicama mladića na području Smedereva, Mladenovca i porodici mladića u Priboju.

Danas je na dnevnom redu prva tačka dnevnog reda – Izveštaj o nadzoru programa komercijalnog pružalaca medijskih usluga za period od oktobra 2022. godine do kraja marta 2023. godine sa posebnim osvrtom na izveštaj o slučajevima nasilja na televizijskim programima, koje je podnelo Regulatorno telo za elektronske medije sa predlogom zaključka Odbora za kulturu, informisanje od 17. maja 2023. godine.

Naša generacija i mlađe generacije bile su svedoci velikih promena u oblasti televizije kao medija. Od vremena kada je bio samo jedan televizijski kanal došli smo do toga da danas u Srbiji imamo više desetina manjih ili većih televizijskih kuća, koje prave od jednog do više desetina zasebnih televizijskih kanala, a kada se na to dodaju i inostrani kanali dolazimo do broja od više stotina televizijskih kanala sa najrazličitijim sadržajima. Samim tim jasno je koliko je ova oblast značajnija i kompleksnija za odnos između emitera i države.

Za postupak i način na koji se emituju programi odgovorni su urednici koji uređuju programe i plasiraju u javnost, da li su to televizije, Internet ili novine. Regulatorno telo za elektronske medije ima nezahvalnu funkciju da prati, nadgleda i drži sva emitovanja u zakonskom okviru. To nije lak posao ako se ima u vidu da se emituju više stotina televizijskih programa.

Regulatorno telo za elektronske medije treba da prati i analizira sve programe i pravovremeno da reaguje na pokušaje koji se neposredno prave u toku emisije. Zato potenciram da su najodgovorniji vlasnici televizije i urednici koji pripremaju emisije, a REM u drastičnim slučajevima mora da deluje brže i odlučnije.

Moram da istaknem da je REM za ovo kratko vreme od oktobra 2022. do 17. maja 2023. godine dostavio iscrpni Izveštaj o četiri emitera koji smo mogli da pročitamo u podnetom Izveštaju.

Mi nemamo razloga da ne verujemo podacima koje je dostavio REM. Sva četiri emitera u najvećoj meri drže se emitovanja sadržaja koje je propisao zakon i podzakonski akti, te sopstvenim planovima, elaboratima emitovanja.

Iako u ovom konkretnom slučaju REM je u relativno kratkom vremenskom roku uspeo da dostavi podatke koji čine ovaj Izveštaj, na skoro svim ovim kanalima je učešće zabavnih programa, rijalitija, informativnih programa koji u zbiru dostižu i preko 80 do 90% emitovanog sadržaja, ja imam razumevanja za ovakvu vrstu sadržaja. Ona je plod pre svega činjenice da ove televizije nastoje da ugode ukusu i željama svoje publike, a to smo upravo svi mi građani, dok su sa druge strane najpopularniji sadržaji iz oblasti sportskih prenosa i novih filmskih ostvarenja odavno visoko komercijalizovani pa se stoga emituju na uskospecijalizovanim kablovskim kanalima koji imaju više novca da plate autorska prava i prava prenosa.

No, to ne mogu biti opravdanja ovim emiterima za to što svoje programe, programske šeme nastoje da upućuju najjeftinijim produkcijama. Mislim da se i pored toga ne može rukovoditi samo finansijskim kriterijumima kada se kreiraju programski sadržaji. Možda mladim generacijama televizija kao medij nije interesantna. Nama starijima ona to svakako još uvek jeste. Naša generacija je ranije i te kako gledala televizijski program. To rado čini i danas, pa ako smo možda prerasli emisije obrazovnog programa, mislim da bi veliki broj pripadnika najstarije populacije rado voleli da vide i više dokumentarnih i naučnih emisija.

Moj kolega Hadži Milorad Stošić je dao određene predloge u tom pravcu i ja bih dodao još neke. Ako je izgovor to što snimanje i emitovanje ovih emisija nije finansijski isplativo, nadam se da se možemo složiti da bi se trebala izdvojiti i određena finansijska sredstva za snimanje takvih sadržaja. Isto važi i za obrazovne programe. Možda su naši mladi sada više okrenuti internetu i na njemu traže odgovor na pitanja koja ih interesuju. Ako bi se više pažnje posvetilo ovim programima, ako bi se izdvojila sredstva za takve emisije savremenih producenata i da na pravi način obrade interesovanje i probleme mladih, onda bi se moglo očekivati da bi ovi programi bili više gledani i imali više uticaja među tom populacijom.

Sa druge strane, da bi sagledali širu sliku, mi smo svedoci dramatičnog porasta senzacionalističkih izveštaja o raznim sociopatološkim pojavama, poput ubistva, samoubistva, kao i raznih formi nasilja i nasilničkog ponašanja. Iako je u završnom delu ovog Izveštaja REM dostavio da se ovim pojavama u elektronskim medijima daje manje prostora nego u štampanim medijima, toga ipak ima i na televizijama, neretko i u udarnim, najgledanijim terminima.

Mislim da to nije dobro, jer se time promovišu takve pojave i pojedinci koji ih čine i daju im se na značaju, pogotovo, ovde bi emiteri morali biti svesni da sloboda izveštaja uređivanjem programa nije i ne može biti apsolutna i da bi se oni morali biti svesni svoje uloge na formiranje društvenih vrednosti.

U nadi da će ovi događaji uticati na sve nas, da podignemo svoj nivo svesti kada je reč o ovome i da ćemo u perspektivi dobiti kvalitetniju strukturu televizijskih programa, naša poslanička grupa PUPS – Solidarnost i pravda u danu za glasanje podržaće ovaj Izveštaj REM-a. Zahvaljujem na pažnji.

Treća sednica Prvog redovnog zasedanja , 25.05.2023.

Hvala, predsedniče.

Poštovana premijerko, poštovani ministri, poštovane poslanice, poslanici, uvaženi građani, penzioneri prate rad predsednika Aleksandra Vučića i potpuno mu daju podršku, kao i premijerki i kompletnoj Vladi.

Imam dva poslanička pitanja da postavim premijerki u vezi penzionera. Penzioneri traže preko Udruženja penzionera da dobiju za ovu kalendarsku godinu ogrevna drva, ugalj i pelet. Pošto imamo u svakoj lokalnoj jedinici po nekoliko udruženja koja su formirana, ali penzioneri sa niskim penzijama snabdevaju se preko tih udruženja, na rate uzimaju, kao što sam rekao, drva, ugalj i pelet.

Drugo pitanje bih postavio ministru za rad, zapošljavanje i boračka pitanja. U svakoj lokalnoj samoupravi, tamo gde nema domova za stare, liste čekanja su povelike i imamo potrebe da imamo društvene domove za stare, pošto privatne cene su ekonomske za penzionere sa niskim penzijama, ne mogu da budu smešteni, kao što rekoh, a imamo dosta penzionera i građana koji imaju potrebe da budu smešteni u domove za stare. Hvala.

Whoops, looks like something went wrong.