Treća sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

20.10.2022.

Na sednici Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, održanoj 20. oktobra, članovi Odbora razmotrili su, u pojedinostima, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima, koji je podnelo 148 narodnih poslanika.
Na pomenuti Predlog zakona podneto je ukupno 78 amandmana, Odbor za Ustavna pitanja i zakonodavstvo je odbacio 12 amandmana kao nepotpune i jedan amandman na član 1. Predloga zakona, kao uvredljiv.

Na osnovu člana 163. stav 4. Poslovnika Narodne skupštine, navedenih 13 amandmana ne mogu biti predmet rasprave i o njima se ne glasa, te je Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu razmatrao ostalih 65 amandmana.

Nakon kratke rasprave, Odbor je većinom glasova, predložio Narodnoj skupštini da odbije svih 65 amandmana podnetih na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora Vladimir Đukanović, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora, Dijana Radović, Svetozar Vujačić, prof. dr Jelena Jerinić, Danijela Nestorović, Đorđe Komlenski, Dragan Jovanović, Andrijana Vasić, Arpad Fremond, Vladimir Gajić, Miodrag Gavrilović, Momčilo Vuksanović i Marijan Rističević.

Prisutni članovi

...

Dijana Radović

Socijalistička partija Srbije
...

Svetozar Vujačić

Srpska napredna stranka
...

Jelena Jerinić

Zeleno-levi front
...

Danijela Nestorović

Narodni pokret Srbije
...

Đorđe Komlenski

Pokret socijalista
...

Dragan Jovanović

Srpska napredna stranka
...

Andrijana Vasić

Srpska napredna stranka
...

Arpad Fremond

Savez vojvođanskih Mađara
...

Vladimir Gajić

Narodna stranka
...

Miodrag Gavrilović

Demokratska stranka
...

Momčilo Vuksanović

Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda
...

Marijan Rističević

Srpska napredna stranka
Poslednji put ažurirano: 20.10.2022, 20:36