DEJAN ŠULKIĆ

Nova Demokratska stranka Srbije

OSVRT OTVORENOG PARLAMENTA

Dejan Šulkić je do sada jednom bio narodni poslanik, u 11. sazivu, od 2016. do2020. godine.

U 11. sazivu bio je član Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za dijasporu i Srbe u regionu, i zamenik člana Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva

U 13. sazivu izabran je za poslanika kao 6. na listi DR MILOŠ JOVANOVIĆ - NADA ZA SRBIJU - Srpska koalicija NADA - Nacionalno demokratska alternativa- Demokratska stranka Srbije (DSS) - Za Kraljevinu Srbiju (MONARHISTI ), i mandat mu je potvrđen 01.08.2022. godine.

U 13. sazivu deo je poslaničke grupe NADA - NOVI DSS - POKS. Član je Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, i zamenik člana Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za kontrolu službi bezbednosti. Takođe, zamenik je člana Delegacije u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope.

BIOGRAFIJA

Rođen je 1972. godine u Velikoj Plani. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Kragujevcu.

Od 2004. do 2015. godine bio je predsednik opštine Velika Plana.

Od 2016. do 2020. bio je odbornik u Skupštini opštine Velika Plana.

Dugo godina je član Demokratske stranke Srbije. Obavljao je funkciju predsednika Izvršnog odbora Demokratske stranke Srbije.

Trenutno je potpredsednk Demokratske stranke Srbije.
Poslednji put ažurirano: 03.09.2022, 08:26

Osnovne informacije

  • NADA - NOVI DSS - POKS
  • Velika Plana
  • Velika Plana
  • 1972
  • diplomirani pravnik

Statistika

  • 28
  • 2
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Prva sednica Prvog redovnog zasedanja , 19.04.2023.

Zahvaljujem.

Gospodine predsedniče, uvažene koleginice narodne poslanice, uvažene kolege narodni poslanici, pre nego što pređem na diskusiju o predloženom dnevnom redu o nekim tačkama dnevnog reda, izraziću nadu da će biti ispoštovan dogovor sa današnjeg sastanka ili najava, kako god hoćete, o održavanju sednice Narodne skupštine o KiM i to o aktuelnim temama, kako god ko da interpretira zbog javnosti ili se pozicionira u odnosu na tu sednicu, to ne treba da bude važno, bar meni nije.

Prosto smatram da Narodna skupština, uz sve saveznike, uz sve prijatelje koje imamo, sigurno može da bude najjači oslonac pregovaračkoj poziciji Republike Srbije u tom procesu.

Dakle, što se tiče izbora istaknutih pravnika za Visoki savet sudstva i Visoki savet tužilaštva, proanaliziraću taj postupak kroz nekoliko ciljeva koji su postavljeni i ovde proklamovani od strane predstavnika predlagača, vezano za pravosudne zakone koji su usvajani nedavno, mislim krajem februara meseca. Nekoliko je ciljeva najvažnijih: samostalnost sudstva, nezavisnost tužilaštva, efikasnost sudstva i tužilaštva i naravno javnosti rada. To je u isto vreme bilo i svojevrsno priznanje predstavnika predlagača, da trenutno stanje u pravosuđu, mislim na sudstvo i tužilaštvo nije takvo, dakle, nit je samostalno, niti je nezavisno, niti je efikasno, a da naravno nismo razgovarali o uzrocima i posledicama, bez pozivanja na bivše režime ili bivši režim.

Bilo bi dobro da smo razgraničili koji su uticaji i koji su razlozi za poražavajuću statistiku kada je u pitanju broj predmeta, kada je u pitanju prosečna dužina toka postupaka pred sudovima i onda bismo mogli da znamo koliko je na to uticao nedostatak materijalno-tehničkih sredstava, s jedne strane, koliko je uticao nedostatak, a to smo imali prilike da čujemo od predstavnika predlagača, nedovoljan broj nosilaca sudskih i tužilačkih funkcija i mogli bismo da znamo, naravno, koliko je to, s druge strane, posledica i nekog nerada, a da nam je poznato da u prethodnih nekoliko godina nije bilo velikog broja slučajeva da su sudije razrešavane zato što nisu radile ili nisu savesno radile.

Što se tiče javnosti rada, mogu da kažem da je javnost izbora istaknutih pravnika za Visoki savet sudstva i Visoki savet tužilaštva maksimalno javan, počev od raspisivanja konkursa, preko snimanja sednica Odbora, javnog slušanja itd, a da s druge strane, ironičan sam, rad Visokog saveta sudstva i Visokog saveta tužilaštva, onako kako je uređen zakonima koji regulišu njihov rad i njihovo uvođenje, znatno manje garantuje javnost rada kada je u pitanju njihov rad, a da bi bilo daleko bolje da je njihov rad više javan, a manje tok postupka, ili makar na isti način.

Takođe, kada je u pitanju javnost tzv. tajnih podataka ili podataka iz postupaka koji se ne odvijaju pred licem javnosti, oni su i te kako dostupni i javniji su nego svi postupci koji se vode pred licem javnosti.

Dalje, kada je u pitanju izbor istaknutih pravnika, dosta se govorilo i na Odboru i na Skupštini prilikom usvajanja ovih zakona o tzv. neprimerenom uticaju, iako smo tada govorili, većina kolega iz opozicionih klupa, opozicionih poslaničkih grupa, da uticaj ili postoji ili ne postoji. Ne treba praviti razliku i uvoditi tu kategoriju, a da niko ne zna šta to znači "neprimerenog uticaja", što znači da primereni uticaj može da znači, dakle, ne da znači, nego može da znači, da neki vidovi, neki oblici primerenog uticaja mogu da postoje i da se oni mogu tolerisati u određenim situacijama.

Da budemo krajnje otvoreni, kada je u pitanju uticaj na samostalnost sudova i svih pravosudnih organa, mislim i na nezavisnost tužilaštva, oni mogu da budu koruptivne prirode, a mogu da budu i političke prirode, tako da se podrazumeva u ovoj i u svakoj narednoj vlasti da opozicija nije ta od koje preti opasnost da bi mogla da utiče na samostalnost ili na nezavisnost ili da bi mogla da vrši čak i primereni uticaj, da ne govorimo o neprimerenom uticaju.

U tom smislu, članovi Visokog saveta sudstva i Visokog saveta tužilaštva, mislim konkretno sada na istaknute pravnike, na neki način su pripremljeni na taj vid primerenog uticaja kada se on bude ispoljavao i ako se bude ispoljavao.

Istini za volju, na neki način, sa izvesnom dozom ironije, da kažem da ova dva zakona o Visokom savetu tužilaštva i o Visokom savetu sudstva ne članovima ovih saveta, mislim na istaknute pravnike, već građane na neki način štite od njihove zavisnosti ili od potpadanja pod neprimereni uticaj time što ograničavaju njihov izbor na jedan mandat. Tako da, ukoliko budu želeli, to mogu da koriste kao zaštitni mehanizam, da nemaju mogućnost da budu izabrani još jedanput i da u tom smislu ne moraju da grade i da ulažu u stvaranje utisaka dopadljivosti vlasti koja tada bude birala ponovo, da mogu da se biraju na još jedan mandat.

Još nešto da dodam kada su u pitanju uloge Visokog saveta sudstva i Visokog saveta tužilaštva, odnosno istaknutih pravnika, kao garanti samostalnosti sudstva i nezavisnosti tužilaštva, da čak i ako budu radili u najboljoj veri, ukoliko se striktno budu držali zakona, ukoliko budu dostojno obavljali ulogu članova i odupirali tom primerenom uticaju, ako tako mogu da kažem, pošto neprimereni je zabranjen, da će ta uloga biti ograničena zbog nedovoljne, odnosno ograničene finansijske nezavisnosti sudova i tužilaštva.

Čuli smo od predstavnika predlagača da nedostaje para, osim da se plate povećavaju nosiocima pravosudnih funkcija u skladu sa inflatornim kretanjima, da one neće biti bitno povećavane, nema čak ni para za izjednačavanje plata nosioca sudskih funkcija u prekršajnim sudovima sa sudovima opšte nadležnosti zbog aranžmana sa MMF-om, pa ćemo videti kada će se to promeniti.

Nekoliko reči o kandidatima.

Za osam mesta, četiri u Visokom savetu sudstva i četiri u Visokom savetu tužilaštva, konkurisalo je 30-ak kandidata ukupno, od toga neke su prijave bile neblagovremene, neke su bile nekompletne, dakle, tri do četiri kandidata za jedno mesto, što smatram da je mali broj kandidata iz cele Srbije, jer za neko mesto pripravničko ili činovničko u sudu ima čak i veći broj kandidata. Šta to pokazuje? Zašto nismo imali veći broj kandidata? Jedan od razloga može da bude nedovoljno poverenje u ulogu istaknutih pravnika u ova dva saveta i njihovu mogućnost da samostalno, odnosno nezavisno obavljaju svoju dužnost.

Na sednicama Odbora bilo je dosta reči, kritičkih, pohvalnih i negativnih i u odnosu na ove kandidate, posebno sada govorim o ovima koji su danas predloženi Narodnoj skupštini od strane Odbora, da nisu dovoljno istaknuti pravnici, da u Srbiji ima, ako tako mogu da kažem, istaknutijih pravnika i verujem da sa time mogu svi da se slože. Ali što se tiče procedure, možemo da se složimo da je bilo osnovanih kritika kada je u pitanju javnost u postupku donošenja ovih zakona, ali što se tiče postupka za konkurs za istaknute pravnike i konkurs je bio javan, rekao sam, dosta toga je najavljivano, tako da ko je želeo mogao je da se javi, i oni istaknutiji ili najistaknutiji pravnici, ako tako mogu da kažem, su na neki način, time što nisu konkurisali, sveli izbor Narodnoj skupštini ili možda i komisiji koja će od predloženih kandidata birati istaknute pravnike.

Svi kandidati ispunjavaju formalne uslove, to nije sporno. Kod većine preteže lična ambicija, i to isto ne mora da bude mana, ukoliko je sve drugo u redu, dok za neke može da se zaključi da su pozvani da konkurišu na raspisanim konkursima. Što se tiče odgovora na pitanja koja su postavljale kolege poslanice, posebno u pogledu reakcije na eventualne pritiske, odnosno na eventualne uticaje, kako to zakon kaže, koje bi trpeli, većina, odnosno niko od ovih predloženih, možda neki koji nisu predloženi Narodnoj skupštini su jasno rekli da bi se tome oduprli, dok kod ovih koji su predloženi gotovo da niko to nije rekao.

Odbor je omogućio Skupštini da vrši izbor od ovih izabranih kandidata. Tako da, ukoliko Skupština izabere istaknute pravnike od predloženih kandidata oni neće morati prolaziti te traume da će ih birati komisija.

Na kraju krajeva, smatram kako god se ne slagali sa zakonskim rešenjima, kako god da se ne slagali sa procedurama, sa uslovima, oko dileme šta se podrazumeva pod istaknutim pravnikom, u svakom slučaju smatram da je bolje da ih izabere Narodna skupština i da oni na neki način osećaju obavezu i da imaju, kako bih rekao, i veće samopouzdanje nego da ih bira komisija, ukoliko Skupština dvotrećinskom većinom to ne bude uradila.

Ti proklamovani ciljevi o kojima se govorilo prilikom razmatranja i predlaganja ovih zakona o Visokom savetu sudstva i Visokom savetu tužilaštva trebalo je, na neki način, da budu i kvantifikovani. Mi smo imali jedno opisno stanje, ovako, da to nije dobro, da je to sve posledica nekih bivših vlasti, ali trebalo je da govorimo i o broju predmeta. Trebalo je da govorimo i o prosečnom toku trajanja predmeta, da govorimo o broju zaposlenih, o proceni novih predmeta koje ćemo imati i da, na neki način, sa novim procedurama možemo da postavimo neke rokove, pa da se onda nađe neka junačka ekipa u nekom sudu u Srbiji, poput lekara u niškom zdravstvenom centru, koji su radili 100 dana i uspeli su da smanje listu čekanja ili da je svedu na nešto što je prihvatljivo i što zadovoljava potrebe građana.

Sa ovim rešenjima će sigurno biti zadovoljna Venecijanska komisija, biće zadovoljna i evropska administracija, to je sigurno. Koliko će građani biti zadovoljni, to ostaje tek da vidimo u budućnosti.

To znači da u Srbiji moraju biti garantovana bezbednost građana, mora biti garantovana sigurnost njihove imovine. To znači da ovi zakoni i svi pravosudni organi moraju obezbediti građanima pravo na suđenje u razumnom roku, da u Srbiji ne sme biti Savamale dva i da ne sme biti tragova bespravno sagrađenog objekta na Kopaoniku, da okončanjem postupka ne sme biti Jovanjice, nove Jovanjice, ili ako je, kao što to neki političari pričaju, dobar projekat, ako se nakon toga ispostavi da je dobar, onda ga treba razvijati širom Srbije.

Ne sme se dopustiti i ne sme proći bez reakcije tužilaštva da gradonačelnik grada Beograda opravdava koruptivne delatnosti i inicijative svog najbližeg saradnika. Ne sme biti nepotizma i mora biti bitno ko je krao, a ne, na kraju krajeva, ko je saznao za nekoga da je krao.

Što se tiče izbora Saveta DRI i članova Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, nekoliko reči. Državna revizorska institucija kontroliše zakonito i namensko trošenje javnih finansija. Mi smo od gospodina Pejovića čuli, saslušali izveštaj. To je skup statistički podataka o aktivnostima koje smo imali i to je u redu. Međutim, bilo bi dobro da smo od tako jednog iskusnog čoveka i čitave te ekipe čuli kakve su tendencije u kontroli utroška javnih finansija. Ovde se pre desetak godina govorilo, doduše politički, da se na javnim nabavkama, da nestane milion, milijardu i 723 hiljade ili miliona, kako već, ne znam, na javnim nabavkama, a bilo bi dobro da smo čuli sada od DRI da li je to sada više ili manje. Ako je manje, onda bismo mogli da kažemo da efekti te kontrole imaju značaj.

Zašto vam govorim kakve bi procedure mogle da se upotrebe kao kaznena politika i zašto vam o tome govorim? Po izveštajima DRI vidimo da se sredstva obilato i obimno nenamenski troše, to nije sporno, kao i da većina završi u pogodbama u prekršajnim postupcima i da se dalje nastavlja sa nenamenskim utroškom sredstava.

To je, takođe, pitanje i za budžetsku inspekciju i uvođenje materijalne odgovornosti za štetu koja je prouzrokovana kršenjem pravila budžetskog poslovanja.

Komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki uglavnom sprovodi žalbeni postupak, i to kada ga ima, i to na odluku o izboru ponuđača. Međutim, nakon potpisivanja ugovora svedoci smo da se odstupa od predmeta ugovora, posebno mislim da se odstupa od obima ugovorenog posla, da sve to košta višestruko dodatnih finansija, da se rokovi višestruko produžavaju i da to sve predstavlja naknadno izigravanje pravila javnih nabavki, a o kvalitetu da i ne govorimo.

Evo, za ovaj početak hvala. Toliko.

Drugo vanredno zasedanje , 24.02.2023.

Zahvaljujem.

Gospodine predsedniče, koleginice i kolege narodni poslanici i predstavnici izvršne vlasti, gospodine generale, predstavnici regulatornih kontrolnih tela, DRI, 26 tačaka imamo na jednoj sednici. Siguran sam da se većina prisutnih koji su izveštavali iz Skupštine danas o radu u 2021. godini neće naljutiti zato što neće biti obuhvaćeni analizom izveštaja. Ja ću se samo na jedan osvrnuti, na Izveštaj Fiskalnog saveta, ali pre toga i gospodinu Vesiću, ministru koji ispoljava na sednici jednu zavidnu radnu agilnost, ako tako mogu da kažem, mada u replici ga je gospodin Pejović možda i nadmašio, možda zato što se oseća lično povređen i ne treba da unosite emocije.

Nije problem za mene ako vaš sin radi bilo gde, i u EPS-u ili RTS-u, ali ako radi kao revizor, veoma sam zainteresovan i voleo bih da javnost zna šta je radio kao revizor i kakvi su njegovi nalazi kao internog revizora. To je daleko važnije od toga da li je vaš sin.

Gospodin Vesić, kako bih rekao, možda ne u odnosu na sve poslanike, možda u nekoj polemici sa kolegom sa kojim je bio u istoj stranci nekada, pa smo prisustvovali svojevrsnoj ostavinskoj raspravi, da i onaj ko je otišao iz kuće i onaj ko je ostao, niko ne želi da se prihvati nasleđa. I to nije tema za ovu sednicu. Mislim da to treba da se raspravi na nekom drugom mestu.

Sada, kada govorite o tome da ima onih koji nisu za to da se Srbija razvija, siguran sam da u ovoj sali niko nije protiv razvoja Srbije i vi, bez obzira što ispoljavate tu radnu agilnost, ako tako mogu da kažem, i što imate sve instrumente, evo, imaćete i usvojen sporazum o obezbeđivanju sredstava ili dela sredstava ili većeg dela sredstava, govorim o železničkom koridoru, i da imate i podršku i da će on biti izglasan, ali nekako, kako bih vam rekao, kao da vam fali podrška i opozicionih poslanika, a imate dovoljnu podršku, pretpostavljam da će glasati, pretpostavljam da ne tražite tu podršku zato što sumnjate da će većina to izglasati, tako da, mislim, i taj manir nije primeren niti ministru, niti ovoj sednici, razgovorima o ovim temama.

U svakom slučaju, postoje kritički tonovi. Vi ste u poziciji da sve znate o ovim projektima, sve znate o konstrukciji finansiranja. Govorili ste ovde o rokovima, mislim desetak godina da ste pominjali da će se sve ili neke faze završiti. Nemojte da mi zamerite, nisam taj deo propratio, ali ste pominjali neke rokove. Upoređivali ste odnos poslanika u Skupštini Kraljevine Srbije, kneževine, jel da, kraljevina je od osamdeset druge godine. I sada to uopšte nije važno. Daleko je važnije da vi tu svoju radnu agilnost i podršku koju imate i finansijsku konstrukciju usmerite da taj posao bude završen u roku, da podstičete konkurentnost koja nedostaje.

Ja pretpostavljam da na proceduru izbora izvođača nećete izgubiti mnogo vremena, s obzirom na izmenu Zakona o javnim nabavkama, s obzirom da se kod Komisije za zaštitu prava ponuđača pretpostavljam neće ni prijaviti neko da osporava taj izbor, ali dobro, pretpostavljam da to možda može da bude i najpovoljnije.

Vodite računa o kvalitetu, vodite računa o garancijama izvođača radova, jer smo bili u prilici da čujemo od ministara da li u ovoj ili prethodnoj Vladi, svejedno, ili prethodnim vladama, da se na gradilištima, dakle, direktno sa gradilišta imamo izveštavanje da se kasni sa radovima i da postrojavaju tu izvođače ili podizvođače radova. Ja pretpostavljam da postoje neke garancije bankarske, kad neko kaže – ja dobijam avans 50%, 10, 20, svejedno koliko, da ne kažem 100%, da on nema kao baš da može da radi šta hoće i koliko hoće, već da ga obavezuju i preuzeta sredstva, da ga obavezuju i rokovi, a uz to da treba kontrolisati i kvalitet radova.

Zašto vam ovo sve govorim? Sve su ovo razlozi zašto narodni poslanici koji nemaju informacije o svemu ovome o čemu vi imate i kojima raspolažete nisu spremni da daju podršku, a vi ste dužni da to sprovedete i da o tome vodite računa.

Takođe, govorili ste da od 1976. godine do 2012. godine, čini mi se, nijedan, odnosno nula kilometra ste rekli je izgrađeno, ali pretpostavljam da je nula i plaćeno. E, sad, vi vodite računa da ne bude plaćeno više kilometara nego što je urađeno. Razumete o čemu vam govorim?

Što se tiče Izveštaja Fiskalnog saveta, o njemu ću govoriti zato što nema ni vremena da se o svim izveštajima govori, ali on na neki način ima i krovni, kako bih rekao, iz mog ugla gledanja, iz našeg ugla gledanja, ima krovni značaj zato što pojedini delovi izveštaja koje smo imali prilike danas, čije obrazlaganje smo imali prilike da saslušamo, da su neki nalazi u tim izveštajima posledica nalaza i ocena koje smo mogli da pročitamo u Izveštaju Fiskalnog saveta za 2021. godinu.

Neko je pomenuo maločas da, mislim da ste vi podneli u martu 2022. godine izvešaj i sada smo, bezmalo, u martu 2023. godine, mnogo se toga izdešavalo. Mislim da ste radili u toj godini nekih 11 izveštaja, ocena u 2021. godini. U međuvremenu, šta imamo? Imamo završni račun za 2021. godinu? Pa, imamo vašu naknadnu ocenu, ako tako mogu da kažem, tog završnog računa. Dakle, nešto što nije sadržano u ovom vašem Izveštaju, jer vi ste ga podneli kada niste imali završni račun za 2021. godinu i naknadno ste sačinili ocenu.

S druge strane, usvojen je budžet za 2022. godinu. Imali smo rebalans za 2022. godinu, jedan rebalans, jel tako, krajem 2022. godine i usvojili smo budžet za 2023. godinu. Dakle, mnogo toga se izdešavalo u tom, da kažem, budžetskom životu, mnoge odluke su donete, a mi sada ne možemo da se ograničimo samo na ovaj izveštaj. Čak i predsednik Fiskalnog saveta danas u obrazlaganju izveštaja, na moju žalost ili građana Srbije, tako mogu da kažem, je rekao da neke zamerke, primedbe, kada su u pitanju ocene za 2021. godinu da se, nažalost, ponavljaju i u 2022. godini, a procenjuje se na osnovu usvojenog budžeta i u 2023. godini, osim, ne znam, oko vanrednih pomoći, to je, barem, predsednik Fiskalnog saveta rekao da ne očekuje da će ove godine biti, makar na način kako su one neselektivno isplaćivane u 2021. godini.

Sada kad govorimo o ulozi Fiskalnog saveta, na neki način, uzimajući u obzir ono što je moglo da se čuje prilikom javnog istupanja vas kao predsednika i vas kao članova Fiskalnog saveta o pojedinim izveštajima koje ste davali i ocenama koje ste davali, da smo imali poprilično oštre kritike izvršne vlasti, što, ako nije zabranjeno. Na kraju krajeva i vi ste naveli u izveštaju, ovome koji danas razmatramo, nepoštovanje od strane ministarstva, mislim da ću čak i da citiram, od strane Ministarstva finansija, Ministarstva rudarstva i energetike i, čini mi se, Kancelarije za javna ulaganja. Mislim da to piše u izveštaju, dakle, nepoštovanje.

U Zakonu o budžetskom sistemu u odredbama kojima je ustrojen Fiskalni savet, njegove nadležnosti, njegove odgovornosti itd. stoji da su državni organi dužni da dostavljaju sve informacije, izveštaje, podatke, ja sada parafraziram to, koji su od značaja za rad Saveta. Jer vi ako ne raspolažete relevantnim podacima, pogotovo ako ne raspolažete u datom trenutku, a to je takođe navedeno kao primedba u Izveštaju za 2021. godinu, da vi ne možete da sačinite ni relevantan, da kažem, pouzdan izveštaj ako ne raspolažete podacima.

S druge strane, tamo postoji jedna odredba u Zakonu o budžetskom sistemu, ukoliko vam neko ne dostavlja izveštaje ili podatke ili informacije, da se Fiskalni savet može obratiti Narodnoj skupštini. Meni nije poznato, iz Izveštaja nisam video, možda mi je promaklo, ali vi me ispravite, mislim da se niste obratili Narodnoj skupštini sa zahtevom da vam preko Vlade, odnosno ministarstava ili institucija drugih organa koji ne dostavljaju podatke da to obezbedite.

Tako da, kako bih vam rekao, ove vaše primedbe činjenično stoje, ali način na koji ih iznosite mislim da ima i određenu dozu strahopoštovanja, ne znam kako ćete to da razumete, ali to je prosto moj utisak.

Što se tiče samog budžeta Fiskalnog saveta, jedno pitanje samo imam. Tamo je došlo u nekom trenutku do prepakivanja, ako tako mogu da kažem, u budžetskom smislu, plata, sa zarada na 6.000.000 dinara u usluge po ugovoru, da su usluge po ugovoru uvećane sa 10 na, mislim, 16,5 a za toliko su umanjena sredstva za plate. Tu je čak i, mislim, za jednog radnika smanjen broj. Ako sam dobro razumeo, ovde se postavlja pitanje ako ukupno od izdvajanja za plate i doprinose i usluge po ugovoru, to je četrdesetak miliona dinara, ako je 16 miliona dinara, to četrdesetak posto izdvajate za usluge po ugovoru i ako se to svake godine ponavlja, pa, zašto se ne jačaju kapaciteti Fiskalnog saveta? Zašto to ne tražite, ako već smatrate da treba? Znate, 16 miliona u odnosu na 25, to je 63%, 65%, dakle, 2/3 u odnosu na ono što je vama dato i opredeljeno za plate i za doprinose, nek je 25 miliona dinara, na sve to 16 miliona dinara, dakle, 60 i nešto posto u odnosu na taj iznos ide na usluge po ugovoru.

Da li ste tražili da se odobri broj, pretpostavljam, da se tu angažuju stručni ljudi, stručne službe u radu Fiskalnog saveta, pa ako je to potrebno svake godine zašto ne preteže u značajnoj meri izdvajanje za plate, redovne plate, jer jedan od ciljeva zbog kojih je i osnovan Fiskalni savet zakonom jeste da se stara da fiskalna politika bude predvidiva, pa ako rad Fiskalnog saveta nije predvidiv u tom smislu, ne znam na koji način možemo da se staramo i o predvidljivosti fiskalne politike. Pored te predvidljivosti važna je i javnost rada i odgovornost. Dakle, od svega onoga zbog čega je osnovan Fiskalni savet to izdvajam.

Iz ovih ocena koje ste vi dali u Izveštaju za 2021. godinu možemo da se složimo, ako ne u potpunosti, onda u pretežnoj meri, odsustvo javnosti rada ili transparentnosti, kako vi to kažete, nepredvidljivost, takođe, posebno mislim u odnosu na tekuću budžetsku rezervu, na kazne i penale, na subvencije itd, dakle, striktno se držim onoga što ste vi naveli u izveštaju, a na kraju ću dati neku ocenu i šire od ovih ocena, neusklađenost sa fiskalnim pravilima, ne poštovanje uloge Fiskalnog saveta, dakle, kroz uskraćivanje, kašnjenje ili uskraćivanje podataka koje ste tražili i, takođe, što trošenje budžetskih sredstava u velikoj meri jeste pod oznakom poverljivo ili strogo poverljivo. Mislim da ste čak te izraze iskoristili u izveštaju.

Tekuća budžetska rezerva za više od 190 miliona evra je probijena. Penali i kazne 150 miliona evra i pri tome, ako pođemo od toga za šta se troši tekuća budžetska rezerva, dakle, ili se budžet loše planira ili se loše izvršava ili je možda i jedno i drugo. To bih isto voleo da nešto više o tome kažete i da se malo oslobodite, kako bih rekao, u toj analizi, u toj kritici.

Naravno, uz sve to iznosite i određene pozitivne ocene i nemam problem da se sa tim složim, a ne bi trebalo da ima ni ministar finansija problem da se složi i sa kritikama, kao što se slaže i sa pozitivnim ocenama.

Takođe, posebno tretirate subvencije, subvencije za otvaranje radnih mesta, kako god hoćete, kolokvijalno to se govori – subvencije stranim investitorima, mada simbolički ima tu nekih i izdvajanja i za programe domaćeg privređivanja, ako tako mogu da kažem i to nije sporno. Kada se govori o efektima, imali smo prilike i na ovoj sednici da čujemo, ali uvek se o tome govori, da neko ko postavi pitanje u vezi sa tim da je protiv zapošljavanja, da je protiv rasta BDP-a, da je protiv povoljnom spoljnotrgovinskog bilansa itd.

Dakle, da se ne opravdavam kao za izgradnju železnice, da nismo protiv toga, ali se postavlja pitanje javnosti ili transparentnosti, kako vi kažete, na koji način se određuju prioriteti, da li država Srbija unapred zna kada planira sredstva za budžet… Ne znam, 2020. godine, mislim, bilo je 10 milijardi, a 2021. godine 16 milijardi, čini mi se, ili 16,5, da su povećana za 65% izdvajanja. Da li imamo prioritete šta želimo time da postignemo? Da li kada određujemo kome ćemo dati 2.000 evra po otvaranju radnog mesta, kome ćemo dati 10 ili 50, neko će možda od prisutnih članova Vlade reći da to nije istina, umeju ovde da se iskoriste malo i slobodniji izrazi, nemojte da lupate, ne znate ništa, pa izvinite da ima izveštaja o tome, da ima podataka, da ima informacija, a ja verujem da su to, ako se pozivamo na pozitivne efekte, podaci sa kojima bi vlast volela da se pohvali, a siguran sam da bi i građani bili ponosni, a pretpostavljam da bi opozicija manje lupala, što bi neko rekao ovde.

Kada govorimo o konkurentnosti, dolazimo do toga da, neko je ovde iznosio podatke o najvećem broju javnih nabavki, najveće vrednosti. Imamo jednog ponuđača i to je nešto na šta ne treba da budemo ponosni. Treba da težimo da imamo veći broj ponuđača, da promenimo Zakon o javnim nabavkama, da izdvajamo više sredstava za javne nabavke i da ih tako koncipiramo, da i domaći ponuđači mogu da budu izvođači radova, da ne budu samo podizvođači radova i da neko uzima kajmak, a da neko cedi vodu iz suve drenovine kada su poslovi u pitanju.

Kada govorimo o konkurentnosti, ako pođemo od te činjenice, od tog podatka, dakle najveći broj javnih nabavki jeste po jedan ponuđač, onda možemo da zaključimo da u toj „konkurentnosti“, pod navodnicima, imamo vankonkurentne firme ili nadkonkurentne firme, privredna društva kojima se možda i prilagođavaju uslovi konkursa i da se na taj način eliminišu drugi ponuđači, a da su u isto vreme posle tih koji ne mogu da konkurišu kao izvođači, da su podobni da budu podizvođači radova. Dakle, imamo vankonkurentne i nadkonkurentne ili kako hoćete, konkurentne firme.

Dakle, jedna opšta ocena je da nema javnosti, da se krše pravila, da se kada su u pitanju javne nabavke i dodele ugovora sistematski tumači zakon, dakle da to tako može i da to tako treba, a sa druge strane imamo i krajnje restriktivna tumačenja.

I tu i tamo kada su u pitanju veliki problemi i kršenja zakona u oblasti javnih nabavki, tu i tamo pojavi se neki slučaj koji ugleda jutro, ali vrlo mali broj njih omrkne kada je u pitanju javnost.

Dakle, sve je dopušteno, ali nije sve na korist. Hvala što ste me saslušali.

Prvo vanredno zasedanje , 08.02.2023.

Obrazložio sam juče, gospodine predsedniče, amandman 23. i 24. Ne bih se ponavljao. Dobio sam odgovor ministarke i tu se više ništa ne može. Hvala.

Imovinska karta

(Beograd, 13.09.2022.)

Funkcija Državni organ, javno preduzeće, ustanova, druga organizacija Izvor prihoda Interval Neto prihod Valuta Vreme obavljanja / od-do
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije (Reizbor na funkciju) Republika Mesečno 95000.00 RSD 01.08.2022 -