DEJAN ŠULKIĆ

Nova Demokratska stranka Srbije

OSVRT OTVORENOG PARLAMENTA

Dejan Šulkić je do sada dva puta bio narodni poslanik, u 11. sazivu, od 2016. do 2020. godine, i u 13. sazivu, od 2022. do 2023. godine.

U 11. sazivu bio je član Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za dijasporu i Srbe u regionu, i zamenik člana Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva

U 13. sazivu izabran je za poslanika kao 6. na listi DR MILOŠ JOVANOVIĆ - NADA ZA SRBIJU - Srpska koalicija NADA - Nacionalno demokratska alternativa- Demokratska stranka Srbije (DSS) - Za Kraljevinu Srbiju (MONARHISTI ), i mandat mu je potvrđen 01.08.2022. godine. U 13. sazivu bio je deo poslaničke grupe NADA - NOVI DSS - POKS, član Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, i zamenik člana Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za kontrolu službi bezbednosti. Takođe, bio je zamenik člana Delegacije u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope.

U 14. sazivu izabran je za narodnog poslanika kao sedmi na listi Dr Miloš Jovanović – Nada za Srbiju – Srpska koalicija NADA – Nacionalno demokratska alternativa – Nova Demokratska stranka Srbije ( Novi DSS) – Pokret obnove Kraljevine Srbije (POKS) – Vojislav Mihailović, mandat mu je potvrđen 06. februara 2024. godine.

U 14. sazivu deo je poslaničke grupe NOVI DSS - POKS (NADA)

BIOGRAFIJA

Rođen je 1972. godine u Velikoj Plani. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Kragujevcu.

Od 2004. do 2015. godine bio je predsednik opštine Velika Plana.

Od 2016. do 2020. bio je odbornik u Skupštini opštine Velika Plana.

Dugo godina je član Demokratske stranke Srbije. Obavljao je funkciju predsednika Izvršnog odbora Demokratske stranke Srbije.

Trenutno je potpredsednik Demokratske stranke Srbije.
Poslednji put ažurirano: 10.04.2024, 08:59

Osnovne informacije

  • NADA - NOVI DSS - POKS
  • Velika Plana
  • Velika Plana
  • 1972
  • diplomirani pravnik

Statistika

  • 29
  • 2
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Druga sednica Prvog redovnog zasedanja , 10.05.2024.

Poštovana predsedavajuća, poštovane koleginice i kolege, Predlog ovog zakona nakon usvajanja izmene Zakona o lokalnim izborima predstavlja drugi popravni ispitni rok, ako tako mogu da kažem, da bi se dobila prelazna ocena za izbore koji su već zakazani i da na tri-četiri nedelje od održavanja izbora, u svakom slučaju nakon raspisivanja, menjamo izborno zakonodavstvo, kako bismo omogućili da, s jedne strane, vlast ima pokriće zato što će određene, ako tako mogu da kažem, kredibilne opozicione stranke učestvovati, a naravno, oni će imati pokriće zašto učestvuju na ovakvim izborima.

Postoji i treći subjekt, međunarodna misija, o kojoj ću takođe nešto reći naknadno.

Ovaj dijalog koji ste vodili, postavlja se pitanje o čemu se uopšte razgovaralo? Razgovaralo se o poštovanju zakona, odnosno o nepoštovanju zakona. Da li je propisano na koji način treba da funkcioniše Javni medijski servis? Da. Da li su propisana pravila korišćenja, konzumiranja, ako tako mogu da kažem, privilegije nacionalnih frekvencija? Jeste. Da li se poštuje? Ne poštuje se. Da li je neko sankcionisan? Nije sankcionisan. Šta želite izmenama zakona tu da popravite?

Dalje, li građani imaju Ustavom zagarantovano pravo da budu informisani, i to ne na bilo koji način? Imaju pravo. Da li su informisani? Nisu na pravi način informisani. Da li je neko sankcionisan? Nije sankcionisan.

Po Zakonu o prebivalištu, koji je u stvari kršenje Zakona o prebivališta, jeste uzrok koji dovodi sada do ovakvih poteza da od tri nedelje od održavanja izbora, što ne znam da li se negde desilo, ali dobro, sigurno da smo po mnogo čemu prvi, pa i ovo sigurno će se uklopiti u taj mozaik da ćemo biti prvi i po ovome. Sigurno će se to negde izučavati kao fenomen.

Postavlja se pitanje kako smo mi uopšte došli do ovoga da u toku izbornog procesa menjamo izborno zakonodavstvo. To sigurno nije od Boga i sigurno da je neko rukodelovao ovde i da posle tri i po decenije od kako je dopušteno, ako tako mogu da kažem, a dopušteno je zato što su se vlasti tada protivile političkom pluralizmu da posle 35 godina, a sada slobodno mogu da kažem na osnovu ovih poteza da je ovo suton demokratije, znači, nešto što jeste predvorje kraja demokratije.

Šta je demokratija na koju se svi ovde zaklinju, a najviše vlast? Demokratija podrazumeva pravila. Demokratija podrazumeva procedure koje treba da budu poznate svima unapred. U najvišem smislu treba da štiti pojedinca od drugih, a treba da ga štiti i od države, od institucija, od zloupotreba zato što država raspolaže silom.

Da li su ta prava zagarantovana? Pa, nisu zagarantovana. U prvom redu izborno pravo građana na izbor, na slobodu izboru jeste prekršeno. Građani koji imaju bilo kakav vid ili oblik zavisnosti od vlasti najpre nisu bili slobodni da biraju da li će uopšte glasati, da li imaju slobodu da glasaju ili da ne glasaju, a ako moraju već da glasaju, ajde da vidimo i za koga ćeš glasati. Sada smo došli u novu fazu koja u stvari predstavlja uzrok zbog kojeg danas razmatramo izmene ovog zakona, da neki pojedini građani, naravno, ne svi, nemaju mogućnost ili pravo da biraju slobodu da biraju gde će glasati, čak ni gde će biti prijavljeni sa prebivalištem.

Kada govorimo o tom Zakonu o prebivalištu, ljudi, pa da se podsetimo. Pa, da li je moguće da je sporno u našem društvu, čak i u našim institucijama, čak i od strane najviših državnih organa, čak i inokosnih organa, da je sporno da neko može da ima jedno prebivalište po zakonu? Pa, promenite zakon, pa predvidite da može da ima više prebivališta i onda to ne bi trebalo da bude sporna činjenica.

Znači, zbog zloupotrebe Zakona o prebivalištu mi smo došli u ovu situaciju da menjamo Zakon o jedinstvenom biračkom spisku, a Zakon o jedinstvenom biračkom spisku nije uzrok. Dakle, zloupotreba Zakona o prebivalištu. A ko je zloupotrebljavao? Pa, onaj ko ga sprovodi.

Dakle, službenici koji treba da provere da li neko ispunjava uslove da promeni prebivalište. Na taj način, gospođo predsednice Skupštine, može neko da se prijavi na vašoj adresi, jel tako, da ode i ako službenik to zloupotrebi, znači, to je moguće, ili na mojoj ili na adresi bilo koga od nas prisutnih da se prijavi i službenik to zloupotrebi i kaže – evo, pored Ane Brnabić na toj adresi živi još 20, 30, kako ih većina ovde zove, fantomskih birača. Nisu to fantomski birači, to su birači koji su zloupotrebom prava na prebivalište i tog zakona dobili mogućnost da budu prijavljeni na nekoj adresi, pitanje je da li oni svi uopšte znaju.

Šta je posledica ovih pregovora koje ste vodili? Posledica je i međunarodna misija. Ljudi, mi smo došli u situaciju da posle 35 godina političkog pluralizma imamo međunarodne misije koje razmatraju, prvo, imali smo za prošle izbore međunarodnu misiju u Kralja Milana, nismo svi prisustvovali tim sastancima i nismo u tome učestvovali, kao pripremu za izbore. Drugu misiju je vodio gospodin Dačić, kao predsednik Skupštine tada, u ovoj zgradi, i sada posle izbora imamo ponovo međunarodnu misiju, koja takođe traži od nas.

Skandal je i za mene poražavajuće kao građanina ove zemlje da na tim sastancima ili čak ne na sastancima, čak i da nije na sastancima, da se uopšte vode sa ambasadorima bilo kakve konsultacije po pitanjima, unutrašnjim pitanjima. I izborno zakonodavstvo, izborni proces i sva pravila koja uređuju taj proces, jesu unutrašnje političko pitanje. Ona su propisana Ustavom, propisna su sistemskim zakonom i mi sada pravimo izuzetke od tih pravila.

O samoj dopuni zakona, sada se ipak pristaje i predviđa, dakle, to je kao neka opšta norma koja će važiti za ubuduće za sve izbore, da morate da biste imali aktivno i pasivno biračko pravo, da morate imati najmanje šest meseci prebivališta u određenoj jedinici lokalne samouprave. Međutim, ako se ne spreči zloupotreba Zakona o prebivalištu, onda će neko se prijavljivati pre šest meseci, prijaviće se u mesecu nakon toga, i opet ćemo imati zloupotrebu. Šta time rešavamo? Ako se neko prijavio na nezakonit način mesec pre izbora, znači, moći će da se prijavi i sedam meseci pre izbora.

Sada imamo specijalnu odredbu koja se tiče samo izbora za 2. jun ove godine, gde sada se razdvaja aktivno od pasivnog biračkog prava i čak taj rok jeste gotovo 12 meseci, odnosno, tamo jul 2023. godine. Dakle, oni koji su nakon tog datuma promenili prebivalište, neće moći da glasaju. Kolege su ovde govorile, čak i iz opozicije, iz vlasti, su govorili da sigurno ima građana koji su na zakonit način i sa zakonitim namerama promenili prebivalište, biće uskraćeni, ne da glasaju, moći će da glasaju, ali će morati da odu u onu lokalnu samoupravu odakle su došli, ako su promenili prebivalište i bili pre toga u Srbiji.

Izuzetak sada na ovaj izuzetak jeste što e odbornici, odnosno kandidati za odbornike ne podležu ovom ograničenju i sada oni će moći kao pasivno biračko pravo će moći da koriste bez obzira na ta ograničenja.

Dalje, bez obzira što je ovaj predlog potpisala grupa opozicionih poslanika, ovo jeste zajednički predlog vlasti i dela te opozicije. Dobro, vi to i ne krijete, nije moguće ni sakriti. Rečeno je da je to rezultat nekih pregovora koji su vođeni, podsetili smo se kako su to tekli, da ste potrošili vreme, i to malo vremena što je bilo od izbora 17. decembra do juna, do održavanja izbora, znači, pola godine gotovo se vode neki pregovori, simulira se neki dijalog i na kraju smo došli do ovog, kako bih rekao, rešenja koje ništa ne rešava.

Mi ćemo ponovo imati pregovore kada ovi izbori prođu. Ponovo ćemo imati i prigovore na izborni proces, ponovo ćemo imati međunarodnu misiju, ponovo ćemo razgovarati o izbornim uslovima. Dakle, to su sve razlozi zašto ne treba prihvatiti ovaj predlog i sada je kasno da se bilo šta promeni.

U prilog ovog obrazloženja zašto ne treba prihvatiti ovaj razlog, priložio bih diskusiju gospodina kolege Milenka Jovanova i priložio bih diskusiju koleginice Paunović, koji su naveli razloge, u stvari, zašto pristaju da glasaju za ovaj razlog, a to bih mogao ja da pridružim ovom obrazloženju kao razloge zašto ne treba glasati. Hvala vam na strpljenju.

Prva sednica Prvog redovnog zasedanja , 22.04.2024.

Zahvaljujem, predsednice.

Dame i gospodo narodni poslanici, uvažene kolege, mi danas, mesec i po dana, nakon konstituisanja Skupštine, umesto da smo izabrali Vladu, kada je neko maločas pitao ko je zadužen, ne znam, za neki resor, ovde su se poslanici smejali, a u stvari smejemo se Skupštini, jer posle mesec i po dana nije birala Vladu. Valjda je to bio, predsednice Skupštine, najpreči posao koji je trebalo da uradi skupštinska većina i vi kao predsednica Skupštine, jer smo u međuvremenu od predsednika Republike čuli da je određen ili poveren mandat gospodinu Vučeviću. Ne znam zašto to niste uradili i dopustili ste da prvi zakon i početak rada ove Skupštine obeleži zakon po hitnom postupku, zakon o izmeni Zakona o lokalnim izborima.

Mi predlažemo da se ovaj član briše i to po hitnom postupku i to sada pravdate tobože nekom željom da se nekome izađe u susret, ovde opoziciji, da bi oni mogli lakše da se snađu na izborima i da bi možda mogli da postignu bolji rezultat.

Niste dali ni jedan dokaz na svim ovim nastupima koje ste imali u ovom procesu pregovaranja, a koji je prethodio predlogu ovog zakona o izmenama Zakona o lokalnim izborima da je to neka vaša želja. Ja ni jednog trenutka nisam shvatio da ste vi razumeli da je potrebno da se ovo uradi, već ste to predstavljali kao želju, eto, spremnost, mi ćemo to da učinimo, eto, ja sam nova predsednica Skupštine i ja ću dokazati da sam za pregovore i, naravno, tu su neke preporuke i sada je pitanje šta je veći razlog.

Bez obzira što se vi upirete i svih ovih meseci, od 17. decembra, da pokažete ili dokažete ili opovrgnete optužbe za neregularnost izbora u mnogo čemu sa dokazima koji su nesporni, ali se slažem sa vama.

Te optužbe i ti dokazi koji su pruženi nisu prošli ni ocenu tužilaštva, nisu dobili sudski epilog, pa da bismo danas mogli da razgovaramo o njima, pa da kažemo – da, ovo jeste bila osnovana optužba, ovo nije bila, itd. Dakle, to sada pošto nije prošlo ocenu tužilaštva, niti se tužilaštvo time bavilo, a videli smo kako se i gospođa Dolovac krije od novinara, dakle, od zainteresovane javnosti, ako tako mogu da kažem, i to ni manje, ni više, nego traži zaštitu visokog društva, visoko diplomatsko društva na nekom skupu.

Šta je u stvari prethodilo ovom procesu i Predlogu ovog zakona? Prethodile su ostavke 65 predsednika opština ili gradonačelnika nakon što su najavljeni parlamentarni izbori za 17-i ili su već bili raspisani nije to sad toliko ni važno, a vi ste nedavno kada je opozicija zatražila od vas da nađete način da se izbori u svih preostalih 90 ili 100 opština održe istovremeno kad i beogradski, uključujući i gradske opštine Beograda, rekli – pa, kako mi možemo to da isposlujemo? Pa na način kako ste to uradili i u jesen 2023. godine i onda postoji prosto dokaz da ste vi na to uticali, na te ostavke, a dokaz je što je Vlada Republike Srbije, na čijem ste vi čelu bili, imenovala privremene organe i u privremene organe ste stavili ljude, odnosno na čelo privremenih organa ste stavili ljude koji su vodili lokalne samouprave, pa evo vam primer Šapića, Velike Plane i svih dugih lokalnih samouprava.

Dakle, zašto ste stavili neposlušne predsednike opština, gradonačelnike koji su vas doveli u nezgodnu poziciju da sada imamo raspolućenu Srbiju kada je u pitanju održavanje lokalnih izbora u Srbiji? Gde to u svetu na koji se ugledate, ili sa kojim sarađujete ili nas terate da se ugledamo, gde to na svetu postoji da se na ovakav način održavaju izbori u lokalnim samoupravama?

Dalje, kod promene prebivališta, niz dokaza je ovde izneto, vi to ne prihvatate zato što kažem nema sudski epilog, ali šta će vam veća potvrda kada od najviših državnih funkcionera više puta smo mogli čuti - pa, šta moguće je imati dva prebivališta. Ako je moguće dva, onda je moguće i četiri. Sve što je moguće više od jednog, dakle ne mora da bude samo i dva i to je dokaz, odnosno to je način na koji vi pokušavate da prikrijete te manipulacije.

Naravno, da su ti izbori iznuđeni u jesen 2023. godine, odnosno u zimu 2023. godine i da je to bilo u funkciji beogradskih izbora. Niz dokaza je podneto i ti ljudi koje predvodite u Beograd jednog dana će odbiti da se vrate iz Beograda i to je još jedan doprinos pražnjenju Srbije.

Koje su posledice ovog procesa? Prvo, pregovori koji su vođeni i ti pregovori su, koliko ja vidim iznuđeni. Predsednica Skupštine i predsednica Vlade istovremeno, to još uvek ne znamo, šta je više, je prihvatila da organizuje pregovore, sigurno ne zato što smatra da to treba i imali smo i takođe i međunarodnu misiju. Međutim, to ne treba da vas iznenađuje, jer ću vas podsetiti da smo međunarodnu misiju imali za prethodne izbore i to na dva koloseka. Jedni pregovori koji su organizovani u Narodnoj skupštini u organizaciji tadašnjeg predsednika Skupštine, gospodina Dačića, a drugu smo imali u Kralja Milana takođe u zgradi Narodne skupštine sa međunarodnim predstavnicima.

Ovo što se sada dešava jeste posledica postepenog navikavanja na nedostatak javnosti rada. Do 2012. godine smo se svi borili kao opozicija da se objavi ugovor sa Fijatom. Danas imamo desetine ugovora koji su obavijeni velom tajne i ta to smo se navikli, navikli smo se na postepenu promenu prebivališta u funkciji lokalnih izbora.

Šta više je potrebno, koja preporuka je jača od člana 12. Ustava koji kaže da je državna vlast ograničena pravom građana na autonomiju i na lokalnu samoupravu i da pravo građana na autonomiju, pokrajinsku autonomiju i lokalnu samoupravu jedino podleže oceni ustavnosti i zakonitosti.

Način na koji vi vodite vašu stranku je vaša stvar, ali način na koji vodite institucije nije samo vaša stvar.

Pored ovih preporuka sada pokušavate ovde da nam nametnete malo vi malo deo opozicije tzv. ODIHR dioptriju, da sve to treba da gledamo očima odnosno dioptrijom ODIHR-a i da treba da se rukovodimo samo tim preporukama.

Ja mislim da mi zapostavljamo ovde činjenicu da smo po sličnom stanju kršenja konstantnog kršenja zakona i zloupotrebe od strane vlasti. Ovde se govori o ispunjenju dva uslova, a sigurno čak i ovaj zakon koji promenite ni na koji način neće doprineti poboljšanju izbornih uslova i šta je jedini način da iz svega ovoga izađemo? Da vi iznađete način da vratite u stanje koje je bilo pre vas održavanje lokalnih izbora istovremeno. Dakle, ne postoji država na koju se ugledate u kojoj se izbori održavaju na ovakav način.

Ovaj moj amandman će imati kratak domet, ali verujte ni ovaj zakon koji usvajate neće mnogo duže trajati. Hvala.

Prva sednica Prvog redovnog zasedanja , 22.04.2024.

Zahvaljujem.

Član 107. dostojanstvo Narodne skupštine.

Predsednice, molim vas, dopustili ste svađu ovde o svemu i svačemu subjekata na temi današnje sednice oko koje se slažete potpuno, pa vas molim da ovaj igrokaz prekinete, da sprovedete glasanje. Lepo vi koji ste posvađani, sprovedite glasanje, izglasajte zakon, pa da se razilazimo. Hvala.

Imovinska karta

(Beograd, 13.09.2022.)

Funkcija Državni organ, javno preduzeće, ustanova, druga organizacija Izvor prihoda Interval Neto prihod Valuta Vreme obavljanja / od-do
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije (Reizbor na funkciju) Republika Mesečno 95000.00 RSD 01.08.2022 -