Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo

Saziv: Saziv 2022 - 2023

Predsednik: Jelena Žarić Kovačević

Datum početka rada: 02.08.2022.

"Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo razmatra:

- predlog za promenu Ustava;

- predlog akta o promeni Ustava;

- predlog zakona, drugog propisa i opšteg akta sa stanovišta usklađenosti s Ustavom i pravnim sistemom i opravdanosti njihovog donošenja;

- predlog zakona koji se odnosi na uređenje Ustavnog suda, postupak pred Ustavnim sudom i pravno dejstvo njegovih odluka;

- statute autonomnih pokrajina u postupku davanja saglasnosti Narodne skupštine;

- predlog za pokretanje postupka za razrešenje predsednika Republike;

- načelna pitanja primene Ustava;

- pitanja u vezi s izborom i imenovanjem sudija Ustavnog suda, izborom Zaštitnika građana i drugih funkcionera, u skladu sa zakonom;

- obaveštenja Ustavnog suda o stanju i problemima ostvarivanja ustavnosti i zakonitosti, mišljenja i ukazivanja Ustavnog suda na potrebu izmene zakona i preduzimanja drugih mera radi zaštite ustavnosti i zakonitosti, kao i predlog i inicijative za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti zakona i drugih opštih akata koje je donela Narodna skupština;

- predlog za donošenje autentičnog tumačenja zakona i sačinjava predlog autentičnog tumačenja zakona.

Odbor priprema predlog akta o promeni Ustava i predlog ustavnog zakona za sprovođenje Ustava.

Odbor utvrđuje usklađenost interpelacije s odredbama ovog poslovnika u formalnom smislu i o tome podnosi izveštaj predsedniku Narodne skupštine.

Odbor prati izgrađivanje pravnog sistema i o tome izveštava Narodnu skupštinu.

Odbor donosi akt kojim se uređuju jedinstvena metodološka pravila za izradu propisa.

Odbor utvrđuje koji amandmani na predlog zakona su po sadržini istovetni, što je od značaja za primenu člana 158. st. 5. i 6. ovog poslovnika i odbacuje amandmane koji su nepotpuni ili uvredljive sadržine.

Odbor prati primenu ovog poslovnika, razmatra i daje predloge za njegove izmene i dopune i daje mišljenje Narodnoj skupštini, na njen zahtev, o primeni pojedinih odredaba ovog poslovnika.

Odbor obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom i ovim poslovnikom.

Odbor ima 17 članova."

*Član 48. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije

Članovi odbora

Žika Bujuklić
Srpska napredna stranka
Član
Jovan Palalić
Srpska narodna partija
Zamenik

Danijela Nestorović
Narodni pokret Srbije
Zamenik

Vladimir Gajić
Narodna stranka
Član
Stefan Jovanović
Narodna stranka
Zamenik

Pavle Grbović
Građanska demokratska partija
Zamenik predsednika
Janko Veselinović
Stranka slobode i pravde
Zamenik

Sanja Jefić Branković
Socijaldemokratska partija Srbije
Član
Branimir Jovanović
Socijaldemokratska partija Srbije
Zamenik

Dubravka Kralj
Socijalistička partija Srbije
Član
Ratko Nikolić
Socijalistička partija Srbije
Zamenik

Sanja Lakić
Srpska napredna stranka
Član
Jelena Milivojević
Srpska napredna stranka
Zamenik

Uglješa Mrdić
Srpska napredna stranka
Član
Marko Mladenović
Srpska napredna stranka
Zamenik

Dragan Nikolić
Srpska napredna stranka
Član
Marko Ristić
Srpska stranka Zavetnici
Zamenik

Milica Nikolić
Srpska napredna stranka
Član
Srđan Simić
Srpska napredna stranka
Zamenik


Olja Petrović
Srpska napredna stranka
Član
Marija Todorović
Srpska napredna stranka
Zamenik

Ljubinko Đurković
Monarhisti
Član
Dejan Šulkić
Nova Demokratska stranka Srbije
Zamenik

Dragan Vulić
Socijalistička partija Srbije
Član
Uglješa Grgur
Srpska napredna stranka
Zamenik

Zoran Tomić
Srpska napredna stranka
Član
Vesna Nedović
Srpska napredna stranka
Zamenik

Ljubomir Marić
Srpska napredna stranka
Član
Marko Atlagić
Srpska napredna stranka
Zamenik

Jelena Žarić Kovačević
Srpska napredna stranka
Predsednik
Milan Glušac
Srpska napredna stranka
Zamenik

Aleksandar Olenik
Zajedno za Vojvodinu
Član
Šaip Kamberi
Partija za demokratsko delovanje
Zamenik


Poslednji put ažurirano: 05.08.2022, 11:10