MARKO RISTIĆ

Srpska stranka Zavetnici

OSVRT OTVORENOG PARLAMENTA

Marko Ristić prvi put je izabran za narodnog poslanika u 13. sazivu kao 11. na listi MILICA ĐURĐEVIĆ STAMENKOVSKI - Srpska stranka Zavetnici, mandat mu je potvrđen 09.12.2022. godine.

U 13. sazivu deo je poslaničke grupe Srpska stranka Zavetnici. Član je Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, i zamenik člana Odbora za zdravlje i porodicu i Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo.

BIOGRAFIJA

Rođen 1986. godine, živi u Prokuplju. Po zanimanju je diplomirani pravnik.

Od 2020. godine odbornik je u Skupštini opštine Prokuplje.
Poslednji put ažurirano: 12.02.2023, 19:44

Osnovne informacije

  • Srpska stranka Zavetnici
  • Prokuplje
  • 1986
  • diplomirani pravnik

Statistika

  • 11
  • 0
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Drugo vanredno zasedanje , 27.02.2023.

Zahvaljujem, predsedavajući.

Imajući u vidu da odredba člana 3. Predloga zakona predviđa da se pojedine odredbe Zakona o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika primenjuju od 1. oktobra 2023. godine, ističemo da se time suštinski vrši dopuna važećeg Zakona o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika. Zbog toga bi bilo primereno, a i potrebno izmeniti sam naziv Predloga zakona na način koji smo predvideli ovim amandmanom.

Zahvaljujem.

Drugo vanredno zasedanje , 27.02.2023.

Zahvaljujem, predsedavajući.

Pre nego što počnem sa obrazlaganjem amandmana zahvalio bih se koleginici Sanji Miladinović koja je pomenula Prokuplje. Kao neko ko dolazi iz Toplice potpisujem sve što je rekla i dodajem da ćemo se u narednom periodu baviti ovom temom mi ispred Srpske stranke Zavetnici.

Da se vratim na amandman. Smatramo da rok početka primene predmetnih odredaba Zakona o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika, koji se predlaže u članu 3. zakona, nije primeren.

Prihvatamo da je odlaganje primene ovih odredaba upravo zbog novonastalih tehničkih problema u izgradnji novog softvera Agencije za privredne registre kojim se omogućavaju promene predviđene Predlogom zakona, ali smatramo da bi primena predmetnih odredaba važećeg zakona mogla i morala da otpočne što pre.

Zbog toga predlažemo da se rok predviđen članom 3. skrati i da se primena predmetnih odredaba važećeg zakona odloži najkasnije do 1. avgusta 2023. godine.

Zahvaljujem.

Prvo vanredno zasedanje , 08.02.2023.

Zahvaljujem predsedavajući.

Uvaženo gospođo ministarka, dame i gospodo narodni poslanici.

Mi smo podneli amandman na član 44. koji se odnosi na uslove za izbor člana Saveta, gde smatramo da u tački 11) treba posle tačke 10) treba dodati novu tačku, koja glasi: „da nije bio plan političke stranke koja prethodi u godini koja prethodi izboru“.

Sasvim je opravdano zahtevati da kandidat za člana Visokog saveta tužilaštva bude političke neutralan, odnosno da nije član ni jedne političke organizacije. Imajući u vidu da će se istaknuti pravnici birati u Narodnoj skupštini na predlog Odbora nadležnog za pravosuđe. Nesporno je postojanje političkog uticaja na sam izbor. Dodavanjem odredbe po kojoj kandidat nije bio član političke stranke u godini koja prethodi izboru, otklonio bi se eventualni uticaj političkih organizacija na samog kandidata. Konačno, u samo Ustavu Republike Srbije, u članu 163. stav 9. propisuje da član Visokog saveta tužilaštva kojeg je izabrala Narodna skupština ne može biti član političke stranke. Zahvaljujem.