MILAN GLUŠAC

Srpska napredna stranka

OSVRT OTVORENOG PARLAMENTA

Milan Glušac prvi put je izabran za narodnog poslanika u 13. sazivu kao 130. na listi Aleksandar Vučić – Zajedno možemo sve, mandat mu je potvrđen 26.10.2022.

U 13. sazivu deo je poslaničke grupe ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE. Član je Odbora za zaštitu životne sredine, i zamenik člana Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, Odbora za odbranu i unutrašnje poslove i Odbora za dijasporu i Srbe u regionu. Takođe zamenik je člana i Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje.

BIOGRAFIJA

Rođen je 1977. godine u Vrbasu. Osnovnu i srednju školu završio u Vrbasu, a Ekonomski fakultet, smer trgovina i bankarstvo, u Novom Sadu.

Od 2003. godine radio je u Opštinskoj upravi Vrbas na poslovima portparola i šefa kabineta predsednika opštine Vrbas, šefa protokola i poverenika za informacije od javnog značaja.

Od 2004. do 2008. godine bio je predsednik Upravnog odbora JP za informisanje „Vrbas“ i član odbora za bezbednost. U periodu od 2008. do 2009. godine obavljao je poslove zamenika načelnika Odeljenja za privredu, a od 2009. godine bio je zadužen za poslove inspektora kancelarijske kontrole u odeljenju za lokalne javne prihode.

Posle lokalnih izbora u oktobru 2013. godine izabran je zamenika predsednika opštine Vrbas, a u julu 2016. godine izabran je za predsednika opštine Vrbas. U january 2017. podneo je ostavku, da bi u maju iste godine ponovo bio izabran na istu funkciju. Na toj funkciji ostao je do novembra 2019, kada je podneo ostavku. U avgustu 2020. godine ponovo je postao zamenik predsednika opštine Vrbas, i na toj funkciji ostao do maja 2021. godine.

Od juna 2021. godine odbornik je u Skupštini opštine Vrbas.

Član je Srpske napredne stranke.
Poslednji put ažurirano: 08.01.2023, 11:51

Osnovne informacije

Statistika

  • 2
  • 0
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Prvo vanredno zasedanje , 07.02.2023.

Poštovano predsedništvo, uvažena ministarko, dame i gospodo narodni poslanici, dragi građani, odmah na početku izlaganja ću naglasiti da ću podržati predložene zakone kojima se obezbeđuje nezavisnost pravosuđa, ali neću podržati navedeni amandman iz razloga njegove besmislenosti. Nezavisno sudstvo i slobodno tužilaštvo su pretpostavka daljeg razvoja Srbije.

Politika SNS i predsednika Aleksandra Vučića je politika decentralizacije, ali ne samo na rečima, nego se to vidi i na delima. Još jedan od mnogih civilizacijskih iskoraka u odnosu na prethodna rešenja je pitanje nezavisnog sudstva i tužilaštva čime se podiže stepen vladavine prava, veća transparentnost u radu, kao i veća pravna sigurnost za naše građane i investitore.

Ovim su stvoreni uslovi da struka odlučuje o stručnosti sudija, ali i da struka preuzima odgovornost i obavezu na sebe za ustavno i zakonito postupanje sudija i time se ojačava sudska grana vlasti, ali i pravo na pravnično suđenje koje građanima garantuje član 32. Ustava Srbije, takođe se povećava sigurnost i odlučnost sudija da sude po Ustavu, zakonu, stručno i savesno.

Ne postoji ni jedna reč koju su izgovorili poslanici opozicije prethodnih dana u vezi sa setom pravosudnih zakona sa kojom mogu da se složim. Nemoguće je razumeti da se iko može protiviti nezavisnosti sudstva. To mogu samo oni koji su do 2012. godine vladali tako što su pravosuđe stavili pod svoju apsolutnu kontrolu.

Gotovo patetično zvuči kada se nezavisnosti pravosuđa protive oni koji su ugasili sudove u 70 gradova. Među tih 70 gradova u kojima su bili ukinuti osnovni sudovi nalazi se i Vrbas. Vrbas je za vreme njihovog režima postao sudska jedinica. Od 2014. godine Vrbas ima Osnovni sud za teritoriju Vrbasa, Srbobrana i Kule, ali našom zaslugom, zaslugom SNS. Pazite, ovi koji se danas bune protiv pravosudnih zakona su u svojoj katastrofalnoj reformi pravosuđa došli na jednu genijalnu ideju da gradovi od 50.000 stanovnika ne treba da imaju osnovni sud.

Promena Ustava u oblasti pravosuđa jedna je od obaveza Srbije na putu ka članstvu u EU, kako bi zakonodavstvo uskladilo sa evropskim. Promene se odnose i na način izbora sudija i tužilaca, kako bi se smanjio uticaj politike u ovom procesu.

Srbija danas, uprkos teškim okolnostima kroz koje prolazimo i kriza u svetu, može da vidi jasnu razliku u odnosu na vreme koje smo izgubili do 2012. godine. Vreme ekonomskog i privrednog uništavanja zemlje, satanizacija kojom smo bili izloženi sa svim strana. Prioritet je stvarati nove potencijale, ne uništavati nasleđeno, kao što je to rađeno u vreme bivšeg režima kada je u Vrbasu iz koga dolazim 6.000 radnika ostalo bez svojih radnih mesta kroz procese privatizacije.

Srpska napredna stranka na čelu sa našim predsednikom Aleksandrom Vučićem kreirala je 400 hiljada novih radnih mesta. Stabilan devizni kurs je sidro naše ekonomije. Postoji rasterećenje zarada za poslodavca na teret države, uvećanje penzija, uvećanje zarada u javnom sektoru i to sve iz realnih izvora, skoro duplo veće plate medicinskim radnicima, povećanje plata za Vojsku od 25%, više puta kroz jednokratna davanja finansijski država pomaže privredi, mladima i penzionerima. Nikad veća ulaganja u izgradnju bolnica, medicinskih centara, 490 milijardi dinara se investira u zdravstvo, rekonstrukcija, izgradnja škola i predškolskih ustanova i dalje se gradi 10 novih autoputeva i dalje se ulaže u zelenu agendu. Opredeljena sredstva za izgradnju 5.000 kilometara kanalizacije, gradi se i metro, mostovi, fabrike za prečišćavanje otpadnih voda, fabrike za pitku vodu, država gradi stanove, prilika da mnogi po povoljnim uslovima reše stambeno pitanje. To je fantastična prilika za mlade ljude.

To se zove odgovorna državna politika na čelu sa našim predsednikom Aleksandrom Vučićem. Suočeni sa izazovima radimo još više da pokušamo da budemo najbolji. Pokazujemo da Srbija želi dijalog i kompromis, ali da ima svoje principe i očekivanja. Predsednik Aleksandar Vučić i Vlada Republike Srbije učiniće sve da se ispuni ono što je obećano građanima prilikom preuzimanja dužnosti, a to je da će se čuvati mir i poštovati Ustav Srbije, da će se štititi i čuvati građani Republike Srbije i stvarati bolja budućnost za generacije koje dolaze. Živela Srbija! Živeo Aleksandar Vučić!

Treća sednica Drugog redovnog zasedanja , 06.12.2022.

Poštovano predsedništvo, uvaženi članovi Vlade, poštovani poslanici, građani Republike Srbije, nakon pandemije, u kompleksnim političkim okolnostima ekonomija nastavlja da se suočava sa oštrim izazovima.

Kao što vidimo, u budžetu za 2023. godinu, koji je dobro i optimalno izbalansiran, sadrži očekivano povećanje zarada kako u privatnom, tako i u javnom sektoru, veću zaposlenost, stabilan rast penzija, što će, naravno, rezultirati nastavkom rasta realne lične potrošnje.

Dinamika investicione aktivnosti biće dodatno podržana nastavkom radova na realizaciji infrastrukturnih projekata u svim oblastima - putnoj, železničkoj infrastrukturi, kao i najznačajnijim ulaganjima u energetiku. Aktiviranjem novih proizvodnih kapaciteta rezultiraće realnim rastom izvozne aktivnosti.

Treba podsetiti i na pomoć privredi sa paketima podrške koji su iznosili oko devet milijardi evra i na taj način su sačuvane fabrike. Strane direktne investicije su preko četiri milijarde evra i važno je da taj priliv ne staje i da je on stabilan, a 2012. godine direktne investicije iznosile su samo 752,8 miliona evra, dakle pet puta manje nego što je to danas.

Uslužni sektor će u 2023. godini imati ulogu dominantnog nosioca rasta ekonomske aktivnosti, posebno snažan informaciono-komunikacioni, tehnološki sektor, trgovina i saobraćaj, kao i turizam i ugostiteljstvo. Kada je u pitanju turizam, planirano je dodatnih 100.000 vaučera za odmor u Srbiji kao vid podrške i subvencije našim građanima u turizmu. Preko 3.500 ugostiteljskih objekata ponudiće svoje kapacitete.

Nastaviće se sa politikama koje imaju za cilj smanjenje broja zaposlenih u sivoj zoni. Očekuje se, naravno, i dalje smanjivanje stope nezaposlenosti, kao i nastavak rasta realnih zarada. Da podsetimo da je stopa nezaposlenosti bila 2012. godine 26%, a da je sada ispod 8,9% sa trendom smanjenja. Stopa nezaposlenosti mladih 2012. godine bila je 53,2%, a 2022. godine 18,7%.

Za smo dva dana preko 750.000 mladih je apliciralo za 5.000 dinara. U prethodnom periodu već je isplaćivano dva puta po 100 evra u želji da se mladima pomogne i ne samo to, već po 10.000 dinara zaposlenima u oblasti zdravstva i prosvete, kao i 20.000 dinara jednokratne pomoći za naše penzionere.

Država preuzima teret krize na sebe, jer je dovoljno ekonomski snažna kako bi ekonomija i naši građani normalno funkcionisali. Rast zarada u narednom periodu biće podržan i usvojeni odlukom Vlade o povećanju minimalne cene rada u 2023. godini za 14,3%, kao i povećanjem zarada u javnom sektoru od 12,5%.

Prosečna neto zarada 2012. godine bila je 361 evra, a sada je 641 evra, a biće 800. Minimalna zarada je 2012. godine bila 15.600 dinara, a sada će biti oko 40.000 dinara. Veoma je jasna politika koja sprovodi ova Vlada kontinuiteta i razlika koja je više nego očigledna kada je u pitanju standard naših građana koji je bio pre 10 godina.

Predviđeno je i povećanje plata za pripadnike vojske od 25%. Usvojiće se izmene u načinu usklađivanja penzija, što će vanredno povećanje krajem 2022. godine dovesti do povećanje primanja penzionera tokom 2023. godine za preko 20%.

Rasteretiti privredu što je više moguće je takođe jedan od prioriteta ove Vlade. Planirano je povećanje neoporezivog dela bruto zarade sa 19.300 dinara na 21.712 dinara, uz istovremeno smanjenje stope doprinosa PIO-a na teret poslodavca za 1%. Na taj način se stimulišu poslodavci da ne otpuštaju radnike, to jest država preuzima teret na sebe i na taj način se održava stabilnost ekonomije.

Uprkos krizi, treba pozdraviti i odluku da se ne odustaje od krucijalnih infrastrukturnih projekata. Uprkos kompleksnim okolnostima, povećan je i budžet za nastavak investicionog ciklusa, što pokazuje razumevanje za potrebe lokalnih samouprava i naših građana. Još jednom se pokazalo da politika predsednika Aleksandra Vučića i Vlade Republike Srbije insistira na izgradnji infrastrukture, jer je ona važna za razvoj zemlje, a to znači i razvoj turizma, dolazak investicija, veći broj radnih mesta i, naravno, veće plate.

U poslednjoj deceniji mapa puteva je bitno izmenjena. Mreža saobraćajnica broji preko 400 kilometara auto-puteva i više od 2.000 obnovljenih magistralnih i regionalnih puteva, a trenutno se radi na brzim saobraćajnicama i auto-putevima na putnoj mreži vrednoj više milijardi evra.

Planirana je izgradnja kanalizacione infrastrukture u dužini od pet hiljada kilometara u sedamdesetak lokalnih samouprava, infrastrukture za odlaganje komunalnog čvrstog otpada u Republici Srbiji, kao i vodovodna infrastruktura sa pripadajućim fabrikama za prečišćavanje.

Takođe, sredstva su planirana i za obnovu i izgradnju objekata javne namene, škole, predškolskih ustanova, bolnica, sportskih infrastruktura, socijalnih zaštita i kulture. Vlada će, sasvim sam siguran, i u narednom periodu, kao i do sada, voditi odgovornu i predvidivu fiskalnu politiku, ali i locirati nove izvore rasta. Nije bilo jednostavno ni do sada. Ovo je treća godina za redom najveće ekonomske krize ikada, počevši od kovida, energetske krize, poremećaja u lancima snabdevanja, rata u Ukrajni.

Na osnovu svega predviđenog, predlažem da podržimo ovaj razvojni i u svakom smislu odgovoran, održiv predloženi budžet za 2023. godinu, kojim se štiti ekonomija i standard naših građana.

Hvala vam na pažnji.