ALEKSANDAR OLENIK

Zajedno za Vojvodinu

OSVRT OTVORENOG PARLAMENTA

Aleksandar Olenik prvi put je izabran za narodnog poslanika u 13. sazivu kao drugi na listi Zajedno za Vojvodinu - Vojvođani (Demokratski savez Hrvata u Vojvodini, Zajedno za Vojvodinu), mandat mu je potvrđen 01.08.2022. godine.

U 13. sazivu bio je predsednik poslaničke grupe EVROPSKI REGIONI - Vojvodina, Sandžak, Preševska dolina do 25.10.2022, kada je ova grupa prestala da postoji nakon što je jedan njen član podneo ostavku zbog preuzimanja funkcije ministra, nakon čega po potvrđivanju mandata novog poslanika grupa nije ponovo formirana. Član je Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo.

BIOGRAFIJA

Rođen 1973. Godine, živi u Beogradu.

Radio je kao advokat u više domaćih i međunarodnih organizacija, poput Norveškog saveta za izbeglice, Danskog saveta za izbeglice, Mercy Corps, Fonda za humanitarno pravo i Centru za prava manjina, gde je pred domaćim i međunarodnim sudovima zastupao nacionalne i verske manjine, interno raseljena lica, izbeglice i žrtve ratnih zločina.

Tokom 2010. je u UNDP u Beogradu radio na poziciji nacionalnog konsultanta zaduženog za analizu primene Krivičnog zakona u delu koji tretira diskriminaciju

Bio je član Pokreta slobodnih građana, u kome je imao funkciju člana Izvršnog odbora i šefa Pravnog tima. Po napuštanju ovog pokreta bio je jedan od inicijatora osnivanja nove političke organizacije Građanski demokratski forum, čiji je predsednik postao na osnivačkoj skupštini 2019. Nakon neuspeha na parlamentarnim izborima 2020. podneo je ostavku na stranačke funkcije i napustio Građanski demokratski forum.

Na izbornoj listi koalicije Zajedno za Vojvodinu za parlamentarne izbore 2022. godine našao se kao predstavnik manjinske stranke Zajedno za Vojvodinu.
Poslednji put ažurirano: 26.10.2022, 11:02

Osnovne informacije

Statistika

  • 80
  • 7
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Prva sednica Drugog redovnog zasedanja , 24.10.2023.

Dame i gospodo, poštovani građani Srbije, poštovani građani Vojvodine, naravno, pitanje budžeta je jedno od najvažnijih, jer to je raspodela novca u vlasništvu svih građana Republike Srbije.

Mi iz Zajedno za Vojvodinu, Vojvođani se zalažemo za pravičnu raspodelu svih prihoda iz budžeta, a ta pravična raspodela znači podela na ravne časti. Konkretno, to znači trećina prihoda ide Republici, trećina prihoda Vojvodini, a trećina prihoda lokalnim samoupravama. Postoji više razloga i više poštenih razloga zašto je ovo najbolja, najpravednija i najkorisnija raspodela. Ja ću navesti samo njih nekoliko.

Prvo, u Vojvodini živi nešto oko trećine ukupnog stanovništva, negde 27% po zadnjim podacima. Takođe, građani Vojvodine učestvuju u bruto-nacionalnom dohotku sa preko 30%, 35%, tako da je najpoštenije, najnormalnije, najlogičnije da ta podela ide na ravne časti trećina Republici, trećina Vojvodini i trećina lokalnim samoupravama.

Postoji još razloga, to je istorijska ili kulturna osobenost Vojvodine, ustavna osobenost Vojvodine, transparentnost je takođe važna. Kada imamo jasna pravila oko novčanih tokova, onda je mnogo lakše kontrolisati te novčane tokove i mnogo je lakše postavljati pitanja.

Pored ovoga, znači, podela na ravne časti, trećina, trećina, trećina, moramo da kažemo i šta imamo sada u ovom budžetu koji je pred nama.

Imamo dalje kršenje zakona i Ustava od 2008. godine pa na ovamo. Od 2008. godine pa na ovamo je predviđeno da Vojvodina mora da dobije minimalno 7% od republičkog budžeta. Nijedna Vlada od 2008. godine, pa ni ova sada, ni ova pre nje, nikada nisu uplatili minimalno tih 7%. Procena da je na taj način za sve ovo vreme Vojvodina oštećena za 3,5 milijarde evra i to je minimalna procena, verovatno je to realno mnogo više.

Ponavljam, 3,5 milijarde evra ova sadašnja Vlada duguje Pokrajini Vojvodini. Te 3,5 milijarde evra su ogroman novac za sve, pa tako i za Vojvodinu. Na primer, najveći problem, gorući problem koji ova vlast za 12 godina nije ni pokušala da reši, a to je zdrava pijaća voda na severu Vojvodine, može da se reši za jednu milijardu evra, a dug Republike prema Vojvodini je 3,5 milijarde evra. Za taj novac mogli smo da izgradimo 220 kilometara autoputa kroz Vojvodinu. Za taj novac mogli smo da napravimo 30 novih bolnica, 30 novih mostova, ako treba, da ne pominjem mamografe i sve ostale probleme koje zdravstvo ima na teritoriji Vojvodine.

Šta radi ova Vlada sad, za 12 godina? I dalje ne poštuje Ustav, i dalje ne poštuje zakone, i dalje povećava svoj dug prema Vojvodini. To najbolje očitava kakav odnos ova vlast, ali i ona od 2008. godine pa na ovamo imaju prema svim građanima Vojvodine, a i prema samoj Vojvodini. I ovaj budžet koji ćete verovatno izglasati će nastaviti sa tim nepoštovanjem i sa ekonomskim izrabljivanjem. Ali, ostaće zapisano i ovde će biti rečeno da ste ukinuli građanima Vojvodine 3,5 milijarde evra od 2008. godine.

Pored ovih, da kažemo, ekonomskih razloga, ovakva pravična raspodela na ravne časti je jedino što može da očuva ono što se zove vojvođanski način života, a taj vojvođanski način života, to je miran život vrednih ljudi, i to onih ljudi koji smatraju da je plaćanje poreza najpatriotskiji čin, da se time pokazuje najveći stepen patriotizma i da se na taj način pokazuje poštovanje i prema državi i prema svom narodu. A vi onda od 2008. godine pa na ovamo takođe svoje obaveze prema poreskim obveznicima ne ispunjavate.

Na kraju, taj, moram reći, vojvođanski način života nije samo vezan za novac, tu je, naravno, i poljoprivreda, ali je najviše vezan za očuvanje građanskog duha, demokratskog duha i tolerancije. Ako hoćemo da opstane vojvođanski način života, onda moramo da damo Vojvodini ono što je njeno, a to je tih minimalno, ali minimalno 7% od republičkog budžeta. Ako ima pameti, treba da prihvatite naš predlog da to bude podela na ravne časti, trećina Republici, trećina Vojvodini i trećina opštinama i gradovima u Republici Srbiji. Hvala.

Četvrto vanredno zasedanje , 25.07.2023.

Dame i gospodo, poštovani građani Srbije, poštovani građani Vojvodine, ovaj zakon ako stupi na snagu, prestavljaće najveću zakonsku otimačinu zemljišta, našeg zemljišta koje se planira da se da besplatno onima koji su bliski ili su članovi SNS.

Da bi to lepo pokazali, uzećemo primer i to najbliži ovde, a to je BIP, Beogradska industrija piva, evo je ovde kod mostarske petlje. Nju je kupio „Auto Čačak“, koji jedini može da kupuje „Škodu“, da dostavlja „Škodu“ i da uvozi za MUP, za policiju, za sve organe, koji je donator SNS, koji je blizak sa SNS, e znači, uvoznik kola je kupio pivaru. Pivara se nalazi na trenutno najboljem mestu, najatraktivnijem, svi hoće to mesto zbog gradskog građevinskog zemljišta. To je kupljeno za tričavih 17,8 miliona, nek je 18 miliona. Kada se izgradi ili kada to bude prodato kao gradsko građevinsko zemljište, to će biti stotine miliona, ne 17, biće stotine miliona dolara ili evra, svejedno.

Ja vas pitam, gospodine Vesiću, da li ćete vi imati koristi od tih stotine miliona dinara? Da li će SNS imati koristi od tih stotine miliona evra kada to postane vlasništvo „Auto Čačka“? Da li će neko od vas ovde imati koristi od toga?

Ja vas upozoravam, oni koji budu glasali za ovo ne mogu da odgovaraju jer su poslanici, ali ministri, zamenici, oni koji rade u upravi koji će to da sprovedu, odgovaraće, jer to je otimačina zemljišta koje je u državnom vlasništvu, koje vi poklanjate onima koji su vas zadužili. Hvala.

Četvrto vanredno zasedanje , 25.07.2023.

Gospodine Vesiću, niste mi odgovorili na pitanje. Pitao sam vas da li ste imali direktnu korist od poklanjanja zemljišta BIP-a vašem "Auto Čačku"? Nadam se da ćete mi do kraja ove rasprave odgovoriti.

Takođe, osnovano je pretpostaviti da ste već tokom prodaje BIP-a "Auto Čačku" dogovorili sa kupcem, sa "Auto Čačkom" da ćete mu za godinu-dve pokloniti to zemljište i da ne mora da plati. To je pretpostavka. Ja vas ovde pitam da odgovorite meni, svim poslanicima i građanima da li ste se unapred dogovorili sa "Auto Čačkom" da ćete mu pokloniti zemljište BIP-a?

Takođe vas pitam, da li ste to isto radili sa prethodnim privatizacijama u kojima ste učestvovali, pre više godina, sa Bekom, Miškovićem i sa ostalim, kako vi kažete, tajkunima? Da li ste njima obećali da ćete pred kraj svoje vladavine da im poklonite svo zemljište koje nikada nisu kupili? Hvala vam na odgovorima unapred.

Imovinska karta

(Beograd, 15.08.2022.)

Funkcija Državni organ, javno preduzeće, ustanova, druga organizacija Izvor prihoda Interval Neto prihod Valuta Vreme obavljanja / od-do
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije (naknada od 80% iznosa plate narodnog poslanika) Republika Mesečno 100000.00 RSD 01.08.2022 -
Član Gradske izborne komisije Grad Beograd Grad Po sednici 10000.00 09.05.2018 - 25.07.2019.

Whoops, looks like something went wrong.