Sednice radnih tela

Sednica je oblik rada Narodne skupštine, odnosno njenog radnog tela na kojoj narodni poslanici, odnosno članovi radnog tela razmatraju pitanja koja se nalaze na dnevnom redu i o njima odlučuju.

Treća sednica Odbora za prava deteta

29.09.2023.
Na sednici održanoj 29. septembra 2023. godine, Odbor za prava deteta razmotrio je Informaciju o radu Ministarstva za brigu o porodici i demografiju za period od 1. aprila do 30. juna 2023. godine. Informaciju je članovima Odbora predstavila ministarka za brigu o porodici i demografiju prof. dr Darija Kisić. Nakon rasprave, članovi Odbora usvojili su, većinom glasova, Izveštaj kojim se prihvata Informacija o radu Ministarstva za brigu o porodici i demografiju za period od 1. aprila do 30. juna 2023. godine i koji će podneti Narodnoj skupštini, u skladu sa članom 229. stav 4, Poslovnika Narodne skupštine. Sednici je predsedavao predsednik Odbora dr Vladimir Orlić, a sednici su prisustvovali sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Srđan Simić, Draginja Vlk, Usame Zukorlić, Marija Vojinović, Sanja Ćalović, Stefan Krkobabić, Sandra Božić, Snežana Paunović, mr Danijela Vujičić, prof. dr Jahja Fehratović, Andrijana Avramov, Dubravka Filipovski, Milica Nikolić, Vesna Nedović, Marija Lukić, Biljana Dragić, Bojana Bukumirović, Zagorka Aleksić, Milinka Nikolić, Sanja Jefić Branković, Boško Obradović, Žombor Ujvari, Slavica Radovanović, Vesna Savović Petković i Marina Lipovac Tanasković. Sednici je prisustvovala i narodna poslanica Ivana Parlić, koja nije član Odbora.

Druga sednica Odbora za prava deteta

25.08.2023.
Na sednici održanoj 25. avgusta 2023. godine, Odbor za prava deteta razmotrio je Informaciju o radu Ministarstva za brigu o porodici i demografiju za period od 27. oktobra do 31. decembra 2022. godine i Informaciju o radu Ministarstva za brigu o porodici i demografiju za period od januara do marta 2023. godine. Sednica je počela minutom ćutanja povodom jučerašnje nesreće u kojoj je izgubio život radnik Službe Narodne skupštine Republike Srbije. Članovi Odbora prihvatili su, većinom glasova, predlog predsednika Odbora dr Vladimira Orlića da se obavi zajednički načelni pretres o prve dve tačke dnevnog reda sednice. Informacije o radu Ministarstva za brigu o porodici i demografiju predstavila je ministarka prof. dr Darija Kisić. Nakon rasprave, članovi Odbora usvojili su, većinom glasova, izveštaje kojima se prihvataju informacije o radu Ministarstva za brigu o porodici i demografiju. U nastavku sednice, članovi Odbora jednoglasno su doneli Odluku o obrazovanju Radne grupe za inicijative, peticije, predstavke i predloge, koju čine Slavica Radovanović, predsedavajuća Radnoj grupi i članovi: Milica Nikolić, Andrijana Avramov, Vesna Nedović, Dunja Simonović Bratić, Zagorka Aleksić, prof.dr Jelena Jerinić i Milinka Nikolić. Sednici je predsedavao predsednik Odbora dr Vladimir Orlić, a sednici su prisustvovali sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Sandra Božić, Elvira Kovač, dr Zoran Lutovac, Snežana Paunović, Milica Nikolić, Andrijana Avramov, Vesna Nedović, Andrijana Vasić, prof.dr Zoran Radojičić, Sanja Ćalović, Marija Lukić, Vesna Savović Petković, Slavica Radovanović, dr Dragana Rakić, Zagorka Aleksić, Milinka Nikolić, Branimir Jovanović, Boško Obradović, Žombor Ujvari, prof.dr Jelena Jerinić, Zaim Redžepović, Sanja Lakić, prim.dr Nada Macura, Gorica Gajić, Marina Lipovac Tanasković i Hadži Milorad Stošić.

Prva sednica Odbora za prava deteta

22.09.2022.
Odbor za prava deteta je na sednici, održanoj 22. septembra 2022. godine, za zamenika predsednika Odbora jednoglasno izabrao narodnu poslanicu Slavicu Radovanović iz Poslaničke grupe Narodna stranka. Sednici je predsedavao predsednik Odbora dr Vladimir Orlić.