Druga sednica Odbora za prava deteta

25.08.2023.

Sednica broj: 2

Predsedavajuci: Vladimir Orlić

Odbor: Odbor za prava deteta

Na sednici održanoj 25. avgusta 2023. godine, Odbor za prava deteta razmotrio je Informaciju o radu Ministarstva za brigu o porodici i demografiju za period od 27. oktobra do 31. decembra 2022. godine i Informaciju o radu Ministarstva za brigu o porodici i demografiju za period od januara do marta 2023. godine.

Sednica je počela minutom ćutanja povodom jučerašnje nesreće u kojoj je izgubio život radnik Službe Narodne skupštine Republike Srbije.

Članovi Odbora prihvatili su, većinom glasova, predlog predsednika Odbora dr Vladimira Orlića da se obavi zajednički načelni pretres o prve dve tačke dnevnog reda sednice.

Informacije o radu Ministarstva za brigu o porodici i demografiju predstavila je ministarka prof. dr Darija Kisić.

Nakon rasprave, članovi Odbora usvojili su, većinom glasova, izveštaje kojima se prihvataju informacije o radu Ministarstva za brigu o porodici i demografiju.

U nastavku sednice, članovi Odbora jednoglasno su doneli Odluku o obrazovanju Radne grupe za inicijative, peticije, predstavke i predloge, koju čine Slavica Radovanović, predsedavajuća Radnoj grupi i članovi: Milica Nikolić, Andrijana Avramov, Vesna Nedović, Dunja Simonović Bratić, Zagorka Aleksić, prof.dr Jelena Jerinić i Milinka Nikolić.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora dr Vladimir Orlić, a sednici su prisustvovali sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Sandra Božić, Elvira Kovač, dr Zoran Lutovac, Snežana Paunović, Milica Nikolić, Andrijana Avramov, Vesna Nedović, Andrijana Vasić, prof.dr Zoran Radojičić, Sanja Ćalović, Marija Lukić, Vesna Savović Petković, Slavica Radovanović, dr Dragana Rakić, Zagorka Aleksić, Milinka Nikolić, Branimir Jovanović, Boško Obradović, Žombor Ujvari, prof.dr Jelena Jerinić, Zaim Redžepović, Sanja Lakić, prim.dr Nada Macura, Gorica Gajić, Marina Lipovac Tanasković i Hadži Milorad Stošić.

Prisutni članovi

...

Sandra Božić

Srpska napredna stranka
...

Elvira Kovač

Savez vojvođanskih Mađara
...

Zoran Lutovac

Demokratska stranka
...

Snežana Paunović

Socijalistička partija Srbije
...

Milica Nikolić

Srpska napredna stranka
...

Andrijana Avramov

Srpska napredna stranka
...

Vesna Nedović

Srpska napredna stranka
...

Andrijana Vasić

Srpska napredna stranka
...

Zoran Radojičić

Srpska napredna stranka
...

Sanja Ćalović

Socijalistička partija Srbije
...

Marija Lukić

Stranka slobode i pravde
...

Vesna Savović Petković

Pokret obnove Kraljevine Srbije
...

Slavica Radovanović

Narodna stranka
...

Dragana Rakić

Demokratska stranka
...

Zagorka Aleksić

Jedinstvena Srbija
...

Branimir Jovanović

Socijaldemokratska partija Srbije
...

Boško Obradović

Srpski pokret Dveri
...

Žombor Ujvari

Savez vojvođanskih Mađara
...

Zaim Redžepović

Stranka pravde i pomirenja
...

Sanja Lakić

Srpska napredna stranka
...

Nada Macura

Srpska napredna stranka
...

Gorica Gajić

Nova Demokratska stranka Srbije
...

Marina Lipovac Tanasković

Narodna stranka
...

Hadži Milorad Stošić

Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda
Poslednji put ažurirano: 25.08.2023, 14:00