SLAVICA RADOVANOVIĆ

Narodna stranka

OSVRT OTVORENOG PARLAMENTA

Slavica Radovanović prvi put je izabrana za narodnu poslanicu u 13. sazivu kao 22. na listi Marinika Tepić – Ujedinjeni za pobedu Srbije (Stranka slobode i pravde, Narodna stranka, Demokratska stranka, DZVM – VMDK, Stranka Makedonaca Srbije, Pokret slobodnih građana, Udruženi sindikati Srbije „Sloga“, Pokret za preokret, Pokret Slobodna Srbija, Vlaška stranka), mandat joj je potvrđen 01.08.2022. godine.

U 13. sazivu deo je poslaničke grupe Narodna stranka. Članica je Odbora za prava deteta, i zamenica člana Odbora za odbranu i unutrašnje poslove i Odbora za zdravlje i porodicu.

BIOGRAFIJA

Rođena 1966. godine, živi u Beogradu. Po zanimanju je diplomirana specijalna pedagoškinja i pukovnica Ministarstva unutrašnjih poslova u penziji.

U Ministarstvu unutrašnjih poslova radila je 33 godine na poslovima suzbijanja kriminaliteta, poslovima policijske obuke, prvo u Upravi policije, Područna uprava za grad Beograd, a zatim u Upravi za obrazovanje Ministarstva unutrašnjih poslova.

Nakon odlaska u penziju postala je deo tima Centra za nestalu i zlostavljanu decu.
Poslednji put ažurirano: 03.09.2022, 08:36

Osnovne informacije

  • Narodna stranka
  • Beograd
  • 1966
  • pukovnik policije u penziji

Statistika

  • 17
  • 3
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 26.12.2022.

Ja se javljam po Poslovniku. Član 106. – govornik može da govori samo o tački dnevnog reda o kojoj se vodi pretres, ali svakako moram da se zahvalim gospođi Nataši zato što je održala jedan javni čas zašto ne treba Zakon o policiji, odnosno Nacrt ovakvog zakona o policiji da se usvoji. Upravo ste prezentovali i ja vam se na tome zahvaljujem. Da tu nema policijskog posla, nego politika… (Isključen mikrofon.)

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 26.12.2022.

Gospođa Nataša nam je održala zaista čas zašto ne treba da imamo ovakav Zakon o policiji, zašto ne treba ni ministar, ni politika da imaju ovoliku vlast i učešće, jer sve akcije koje ste sada objasnili upravo su sprovodili ljudi koji su u tom momentu bili na političkoj sceni. To nisu bili ljudi iz policije. Znači, hvala vama što ste objasnili ljudima da policija treba da bude nezavisna, da policija treba da bude potpuno politički oslobođena i da policija treba da radi profesionalno bez upliva politike.

Zaista se zahvaljujem gospodinu Gašiću i Ani Brnabić što su doneli odluku da se ovako jedan sraman represivni Zakon o policiji povuče iz procedure. Lično sam se zalagala i dobro je da jedan takav zakon uopšte ne bude, a i vi ste pokazali da politika represivno sprovodi sve moguće mere.

Isto bih htela da objasnim i gospodinu Martinoviću. Vi ste objasnili i rekli zašto je taj zakon dobar i naveli ste primer da policajac neće reagovati, ako se ovaj zakon ne usvoji, ako neko uperi pištolj u stomak, odvede vas u stan i tamo vas ubije ili liši života.

Podsetiću vas, gospodine Martinoviću, da član 158. Zakona o krivičnom postupku policija može preduzimati radnje i bez naredbe suda ako radi neposrednog hapšenja učinioca krivičnog dela, radi otklanjanja neposredne i ozbiljne opasnosti za ljude i imovinu, a isto tako može da pretrese lice ako postoji sumnja da to lice poseduje oružje ili oruđe za napad i ako posumnja da će to biti predmet krivičnog dela. Znači, nema potrebe ono vaše objašnjenje koje bi trebalo da ide u korist primene jednog ovakvog zakona je apsolutno nepotrebno, jer policija svakako takve te mere preduzima.

Dobro je da je taj zakon povučen. Ministar unutrašnjih poslova treba da angažuje dobre policajce, generale. Ova Radna grupa mora da se rasformira. Ja nemam kontakte sa tim generalima, da neko ne pomisli da sada koristim te ljude i da ne snose posledice, ali sam sa tim ljudima radila i znala sam koliko su oni jako dobri.

Radio televizija Srbije ne treba da ima uopšte nikakvu vrstu pretplate. Upravo ste mi vi, gospodine Martinoviću, dali šlagvort kada ste spomenuli ovaj helikopter. Pa, RTS je objavio da je dete stiglo, da je helikopter bezbedno sleteo i da je dete stiglo. Znači, mi smo bili obmanjeni tada šta se dogodilo.

Zatim, smatram da neko ko je dugo u parlamentu i neko ko ima iskustvo, kao što imate vi, gospodine Martinoviću, ne možete da vređate narodne poslanike. ne možete da sedite tu, dobro znate pravila, da dovikujete. To ne liči ni jednom ministru.

S druge strane, imajući u vidu da ste vi ovde stalno prisutni, ja uopšte ne znam kog ministarstva ste vi ministar? Mogu samo da posumnjam da ste vi ministar ministarstva za sve i svašta. Hvala vam.

(Srđan Milivojević: Javljam se za reč. Replika.)

Treća sednica Drugog redovnog zasedanja , 08.12.2022.

Dobar dan poštovani građani. Ja imam nekoliko pitanja za ministra unutrašnjih poslova.

Prvo, zbog čega ne postoji, a u skladu sa 16 dana aktivizma nasilja nad ženama, zbog čega ne postoji javno dostupni podaci o postupanju MUP-a po Zakonu o sprečavanju nasilja u porodici na godišnjem nivou? Prema podacima nezavisnih izveštaja o primeni Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, samo 6% hitnih mera izriče se radi zaštite maloletne dece koje su žrtve nasilja u porodici, bilo da su direktno žrtve ili su žrtve fizičkog ili drugog nasilja.

Da li je i na koji način Odeljenje MUP-a za prevenciju i sprečavanje nasilja u porodici uočilo ovaj problem i da li je preduzelo mere da se postupanje policijskih službenika radi zaštite maloletne dece poboljša, kako bi maloletna deca imala pravo na zaštitu i kako nam se ne bi dogodila ni Rakovica ni Vršac?

Da li je revidiran protokol o postupanju policijskih službenika u slučajevima nasilja nad ženama u porodici u partnerskim odnosima, u skladu sa Zakonom o sprečavanju nasilja u porodici i ako nije, zašto nije, iako nas na postojanje po postupanju po tom protokolu obavezuje Istanbulska konvencija?

Da li je lista za procenu rizika, nakon više od pet godina primene zakona, unapređena pitanjima koja predstavljaju faktore visokog rizika od ubistva i nastanka težih posledica?

Da li su policijski službenici koji rade u Odeljenju za prevenciju i sprečavanje nasilja u porodici radili analize podataka o primeni zakona, da li su radili analize slučajeva koji su se završili femicidom i ako jesu, da dostave podatke, kao i da li su predlagali mere koje unapređuju postupanje policije u slučajevima nasilja u porodici koji se završavaju femicidom i teškim posledicama?

Koja je obrazovna struktura, tj. koje završene škole, fakultete, su preporučile policijske službenike za rad u ovom odeljenju? Da li u odeljenju za prevenciju i resocijalizaciju, prevenciju i suzbijanje nasilja u porodici, da li su imali prethodna iskustva u radu sa žrtvama i počiniocima nasilja u porodici i u kojim organizacionim jedinicama?

Zašto je dozvoljeno da se devastira obuka u Centru za osnovnu policijsku obuku koja je trajala godinu dana, gde su polaznici imali uslove kao što su dvokrevetne sobe, gde su imali praksu na terenu, zašto je to devastirano i smanjena je na devet meseci, sa mnogo više polaznike i potpuno je devastirana obuka jer je i skraćena, nema prakse više i mnogo ih polaznika bude na kvadratnom metru koji nije po standardima? Da li će neko odgovarati za to?

Ministre, šta je urađeno po pitanju uspostavljanja sistema Amber alert nakon potpisivanja Memoranduma o saradnji između ministarstva i Fondacije „Amber alert Jurop“? Koje će mere ministar i prema kome preduzeti ako se utvrde nepravilnosti u postupanju, odnosno nepostupanju policijskih službenika Odeljenja za prevenciju i sprečavanje nasilja u porodici i Odeljenja za policijsku obuku u Sektoru za ljudske resurse?

Pitanje za generalnog sekretara Narodne skupštine – kada će se razmatrati inicijativa Centra za nestalu i zlostavljanu decu, za uvođenje sistema Amber alert, koja je podneta 11.2. ove godine, a dopune koje su tražene podnete su 8. i 13.3. ove godine? Da ne pričam koliko je to važno.

Poštovani generalni sekretar je ovom odlukom zabranio da predstavnice Autonomnog ženskog centra “Cen placa“ i „Astre“, koje najbolje i najkvalitetnije imaju podatke o ženama i deci koje su žrtve nasilja o femicidu drže zajedno konferenciju zajedno sa nama kako bi pomogli tim ženama i dali preporuke.

Članom 22. Odluka o unutrašnjem redu Skupštine kaže da je Narodna skupština i sva njena radna tela se koriste za sastanke poslaničkih grupa i skupova koje organizuje Narodna skupština. Da li je moguće da 250 narodnih poslanika, stručnih, edukovanih, obučenih, koji sedimo ovde nismo sposobni da rešimo pitanje građana, nego nam treba spot sa „Pinka“ i treba nam jedna Jovana Jeremić da se šeta ovde i prezentuje ljudima kako će oni rešiti pitanja svih građana?

Građani su, gospodo poslanici, glasali za nas. Ovde kuca srce Srbije. Ovde kucaju sva naša srca, 250 srca narodnih poslanika i predsedavajućih kuca za Srbiju, pa zar nama treba „Pink“ i Jovana Jeremić sa nekim tamo crnim magijama i bacanjima čini da rešava pitanja građana, a ne možemo mi? Nemojmo to da radimo molim vas.

Treća sednica Drugog redovnog zasedanja , 08.12.2022.

Dobar dan poštovani građani. Ja imam nekoliko pitanja za ministra unutrašnjih poslova.

Prvo, zbog čega ne postoji, a u skladu sa 16 dana aktivizma nasilja nad ženama, zbog čega ne postoji javno dostupni podaci o postupanju MUP-a po Zakonu o sprečavanju nasilja u porodici na godišnjem nivou? Prema podacima nezavisnih izveštaja o primeni Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, samo 6% hitnih mera izriče se radi zaštite maloletne dece koje su žrtve nasilja u porodici, bilo da su direktno žrtve ili su žrtve fizičkog ili drugog nasilja.

Da li je i na koji način Odeljenje MUP-a za prevenciju i sprečavanje nasilja u porodici uočilo ovaj problem i da li je preduzelo mere da se postupanje policijskih službenika radi zaštite maloletne dece poboljša, kako bi maloletna deca imala pravo na zaštitu i kako nam se ne bi dogodila ni Rakovica ni Vršac?

Da li je revidiran protokol o postupanju policijskih službenika u slučajevima nasilja nad ženama u porodici u partnerskim odnosima, u skladu sa Zakonom o sprečavanju nasilja u porodici i ako nije, zašto nije, iako nas na postojanje po postupanju po tom protokolu obavezuje Istanbulska konvencija?

Da li je lista za procenu rizika, nakon više od pet godina primene zakona, unapređena pitanjima koja predstavljaju faktore visokog rizika od ubistva i nastanka težih posledica?

Da li su policijski službenici koji rade u Odeljenju za prevenciju i sprečavanje nasilja u porodici radili analize podataka o primeni zakona, da li su radili analize slučajeva koji su se završili femicidom i ako jesu, da dostave podatke, kao i da li su predlagali mere koje unapređuju postupanje policije u slučajevima nasilja u porodici koji se završavaju femicidom i teškim posledicama?

Koja je obrazovna struktura, tj. koje završene škole, fakultete, su preporučile policijske službenike za rad u ovom odeljenju? Da li u odeljenju za prevenciju i resocijalizaciju, prevenciju i suzbijanje nasilja u porodici, da li su imali prethodna iskustva u radu sa žrtvama i počiniocima nasilja u porodici i u kojim organizacionim jedinicama?

Zašto je dozvoljeno da se devastira obuka u Centru za osnovnu policijsku obuku koja je trajala godinu dana, gde su polaznici imali uslove kao što su dvokrevetne sobe, gde su imali praksu na terenu, zašto je to devastirano i smanjena je na devet meseci, sa mnogo više polaznike i potpuno je devastirana obuka jer je i skraćena, nema prakse više i mnogo ih polaznika bude na kvadratnom metru koji nije po standardima? Da li će neko odgovarati za to?

Ministre, šta je urađeno po pitanju uspostavljanja sistema Amber alert nakon potpisivanja Memoranduma o saradnji između ministarstva i Fondacije „Amber alert Jurop“? Koje će mere ministar i prema kome preduzeti ako se utvrde nepravilnosti u postupanju, odnosno nepostupanju policijskih službenika Odeljenja za prevenciju i sprečavanje nasilja u porodici i Odeljenja za policijsku obuku u Sektoru za ljudske resurse?

Pitanje za generalnog sekretara Narodne skupštine – kada će se razmatrati inicijativa Centra za nestalu i zlostavljanu decu, za uvođenje sistema Amber alert, koja je podneta 11.2. ove godine, a dopune koje su tražene podnete su 8. i 13.3. ove godine? Da ne pričam koliko je to važno.

Poštovani generalni sekretar je ovom odlukom zabranio da predstavnice Autonomnog ženskog centra “Cen placa“ i „Astre“, koje najbolje i najkvalitetnije imaju podatke o ženama i deci koje su žrtve nasilja o femicidu drže zajedno konferenciju zajedno sa nama kako bi pomogli tim ženama i dali preporuke.

Članom 22. Odluka o unutrašnjem redu Skupštine kaže da je Narodna skupština i sva njena radna tela se koriste za sastanke poslaničkih grupa i skupova koje organizuje Narodna skupština. Da li je moguće da 250 narodnih poslanika, stručnih, edukovanih, obučenih, koji sedimo ovde nismo sposobni da rešimo pitanje građana, nego nam treba spot sa „Pinka“ i treba nam jedna Jovana Jeremić da se šeta ovde i prezentuje ljudima kako će oni rešiti pitanja svih građana?

Građani su, gospodo poslanici, glasali za nas. Ovde kuca srce Srbije. Ovde kucaju sva naša srca, 250 srca narodnih poslanika i predsedavajućih kuca za Srbiju, pa zar nama treba „Pink“ i Jovana Jeremić sa nekim tamo crnim magijama i bacanjima čini da rešava pitanja građana, a ne možemo mi? Nemojmo to da radimo molim vas.

Druga sednica Drugog redovnog zasedanja , 10.11.2022.

Hvala, poštovani predsedniče.

Svako ovde brine o svojoj kući, a moja kuća je 33 godine bila MUP. Zato na osnovu člana 287. Poslovnika Narodne skupštine postavljam poslanička pitanja ministru unutrašnjih poslova.

Ovih dana smo imali priliku da slušamo obrazloženje zašto se radi rebalans budžeta, pa shodno tome, ja imam neka pitanja za ministra unutrašnjih poslova.

Naime, u MUP se svake godine krajem godine pravi budžetski plan za narednu godinu tako što organizacione jedinice MUP dostavljaju svoje planove, potrebe za narednu godinu, šta je potrebno uraditi, organizovati, planirati i, naravno, postoji jedna stavka, a to je finansijski izveštaj.

Do sada je bila praksa da se nije moglo izaći iz ovih okvira planiranih budžetskih sredstava osim ih preusmeriti, prerasporediti za neke druge već planirane aktivnosti, a za to da ne postoji više nego opravdani razlog ili da se nešto za tu godinu ne realizuje.

Međutim, netransparentnost struktura rebalansa budžeta MUP, u smislu da se ne znaju uzroci zašto je došlo do nedostatka novca na određenim aproprijacijama i kojim budžetskim aproprijacijama, dovelo je do ovoga o čemu smo sada pričali, a to je rebalansa budžeta za 2022. godinu.

Verovatno ima i opravdanih razloga, kao što je npr. nabavka helikoptera koje smo ove godine gledali na TV-u i gde nam je pre neki dan Aleksandar Vulin demonstrirao gašenje požara u Beogradu na vodi, ali ima i onih koji su potpuno neopravdani, kao što je kupovina opreme i drugih sredstava koje su se ad hok desile u glavi Aleksandra Vulina i njegovih saradnika i koje su dovele do ovakve finansijske situacije u budžetu MUP.

Takođe, svedoci smo i velikih investicija za koje nisam sigurna da postoji odgovarajuće stručno planiranje i realizacija, a to je, već juče spominjan Makiš, objekat namenjen za rekreaciju pripadnika policije i njihovih porodica, uključujući i decu, gde se nalaze i parkići i tereni namenjeni za ovakve situacije.

Takođe, Zlatibor, hotel „Narcis“, koji već dve godine ne radi, renovira se. Boraveći na Zlatiboru pre 10 dana lično sam se uverila da su tamo samo skele oko objekata i razbacan materijal, a nigde nema niti jednog radnika, niti bilo koga da nešto radi ili planira.

Moje pitanje je da li postoje elaborati koji opravdavaju ulaganje za ove veoma značajne, kompleksne objekte za radnike MUP i članove njihovih porodica i da li će biti ispoštovani? Ako ne, ko će snositi odgovornost za ovakav nemar?

Drugo pitanje, radna mesta bez konkursa, deficitarna radna mesta, nameštenici, preuzimanje, kako je moguće da neko ko se primi na ovakvo radno mesto, a da prethodno nema nikakvo policijsko iskustvo, niti je bio radnik MUP, za par meseci dobije čin majora, potpukovnika, pukovnika i prečicom zauzimaju strateške visoke nivoe rukovođenja u potpunosti ne poštujući Uredbu o karijernom razvoju? Uredba o karijernom razvoju i napredovanju propisuje opšte uslove za napredovanje, vremenski uslov za sticanje, stručnu obuku i stručni ispit, način i određenje zvanja. Uredba je fenomenalna. Doneo ju je i potpisao čovek koji je mislio o ovakvim stvarima, koji je želeo da uvede red u organe bezbednosti, a to je lično predsednik Aleksandar Vulin, ali ga njegovi saradnici ne poštuju. Takođe, govori da nema poštovanja Uredbe i da na ovakav način radnicima je potrebno, koji rade u ministarstvu, 10 do 15 godina staža da dođu na takva radna mesta, a nekima je potrebno dve nedelje ili dva meseca.

Poseban slučaj su već deficitarna radna mesta preko kojih se ulazi u MUP, a to su radna mesta za koje nije potreban konkurs. Predviđeno je da se na ta radna mesta zaista prime oni ljudi koji su stručni, obučeni u svojim poslovima, a deficitarni su u radnim mestima. Uglavnom se radi o radnicima sa srednjom stručnom spremom.

Zato vas pitam – koliko je lica, gospodine ministre, za protekle dve godine ušlo na takva radna mesta i vrlo brzo otišlo odatle na radna mesta policijskih službenika koja podrazumevaju određene beneficije i procedure za prelaske na takva radna mesta, kao što se događa sada da neko, kao što sam rekla, za vrlo kratko vreme od kuvara, spremačice postane major, kao i ko će snositi odgovornost za ovakav javašluk i nepoštovanje propisa?

Takođe ga molim da dostavi iznos troškova koje MUP plaća kao rezultat kazni i penala po osnovu dobijenih sudskih sporova, odnosno sudskih rešenja, a koje su dobili policijski službenici ministarstva koji su tužili MUP za nezakonita preraspoređivanja.

Ono što nas sve boli, dragi građani, to su pripravnost, uvećanje, prekovremenih sati. Ovakav vid stimulacije policijskim službenicima se dodeljuje na osnovu obima, složenosti zadataka. To je za policijske službenike koji se nalaze na terenu. Da se dostavi tačan podatak i iznos koliko su najbliži saradnici ministra Vulina uzeli na osnovu prekovremenih sati, vanrednih sati, za vreme dok su sedeli kući, odgovarali na telefone i koji je to obim poslova koji je zahtevao ovakvo uvećanje, kao i da se dostavi podatak o broju službenih vozila koji je korišćen. Živela Srbija.