SANJA ĆALOVIĆ

Socijalistička partija Srbije

OSVRT OTVORENOG PARLAMENTA

Sanja Ćalović prvi put je izabrana za narodnu poslanicu u 13. sazivu kao 33. na listi IVICA DAČIĆ – PREMIJER SRBIJE, mandat joj je potvrđen 18.10.2022.

U 13. sazivu deo je poslaničke grupe IVICA DAČIĆ - Socijalistička partija Srbije (SPS). Članica je Odbora za prava deteta, i zamenica člana Odbora za spoljne poslove.

BIOGRAFIJA

Rođena je 1982. godine, živi u Čačku. Po zanimanju je specijalistkinja mašinskog inženjerstva.

Od 2020. godine je odbornica u Skupštini grada Čačka, i predsednica odborničke grupe „Ivica Dačić – SPS – JS – Dragan Marković – Palma“.
Poslednji put ažurirano: 08.01.2023, 15:26

Osnovne informacije

Statistika

  • 1
  • 0
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Drugo vanredno zasedanje , 25.02.2023.

Poštovani predsedavajući, poštovani ministri, poštovani predstavnici regulatornih tela, poštovane kolege narodni poslanici, poštovani građani, obzirom da je ovo moje prvo obraćanje u ovom parlamentu, ja moram da iskoristim priliku da posebno pozdravim svoje sugrađane iz grada Čačka.

Dozvolite mi da u ime poslaničke grupe Ivica Dačić – SPS iznesem mišljenje u vezi sa Izveštajem o radu za 2021. godinu i Izveštajem o sprovođenju aktivnosti iz revidiranog Akcionog plana za Poglavlje 23, potpoglavlje „Borba protiv korupcije“, kao i Izveštajem o radu DRI za 2021. godinu.

Državna revizorska institucija, Agencija za sprečavanje korupcije, kao i ostali čiji su izveštaji danas na dnevnom redu, samostalni su republički organi i nezavisna tela, a za svoj rad odgovaraju Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Državna revizorska institucija je osnovana Zakonom o DRI 2005. godine. Međutim, ono što je manje poznato jeste da naša država već 179 godina ima institucije koje su uspostavljene sa istim ciljem, a to je kontrola trošenja javnih sredstava i trošenja državnih para. Državna račundžinica, glavna kontrola, samo su neki od istorijskih naziva za ovu veoma važnu ustanovu.

Za DRI je najvažnije, a samim tim i za našu državu, da ovlašćeni državni revizori i njihovi saradnici postupaju u skladu sa zakonom, ovlašćenjima, a pre svega, da budu samostalni i nezavisni u vršenju poverenih poslova.

Takođe, važno je da njihov predan rad bude poštovan i cenjen, a da rezultati njihovog rada doprinose zakonitosti u radu subjekata koji koriste javna sredstva. Ovde posebno treba imati u vidu i kontrolu u oblasti javnih nabavki, ali i u drugim oblastima u kojima se troše javna sredstva.

Takođe, koristim priliku da naglasim da je veoma bitno da svi budžetski direktni i indirektni korisnici organizuju internu reviziju, na šta ih i obavezuje Zakon o budžetskom sistemu Republike Srbije. To je dragocena brana nezakontiom postupanju kod korisnika javnih sredstava, bilo da su u pitanju državni organi, lokalne samouprave ili javna preduzeća. Dobra interna revizija u stvari jeste pola obavljenog posla kojim se inače DRI i bavi, a donekle i Agencija za sprečavanje korupcije.

Zbog toga apelujem na jedinicu za harmonizaciju Ministarstva finansija da licencira potreban broj internih revizora i da iz godišnjih izveštaja koje im interni revizori i interne revizije dostavljaju prati njihove rezultate, kao i da kroz edukacije i analize obezbeđuje njihov što kvalitetniji rad.

Kada govorimo o Izveštaju Agencije za sprečavanje korupcije, treba reći da koruptivne radnje i aktivnosti u svakom društvu na najgrublji mogući način urušavaju zakonitost u poslovanju, smanjuju potencijal sredstava u oblasti javnih finansija i proizvode enormno i nezakonito bogaćenje lica koja sprovode te koruptivne radnje.

Zbog toga je veoma važno da svi delovi sistema, a Agencija za sprečavanje korupcije tu zauzima veoma važno mesto, deluju u sadejstvu, jedinstveno i u skladu sa zakonom, kako bi se ti pogubni efekti korupcije smanjili i ako je moguće, iskorenili.

Veoma je važno što je Republika Srbija donela i brojne antikoruptivne zakone, ali još važnije je stvoriti profesionalni kadrovski aparat koji će biti u stanju da striktnom primenom ovih zakona obezbedi da javne finansije budu transparentne, da najkvalitetnije robe i usluge dobijamo po adekvatnim cenama i da podižemo konkurentnost privrede, jer to je jedan od naših najvažnijih tržišnih mehanizama.

Godina o kojoj govorimo, 2021. godina, bila je godina koju su obeležile i dalje prisutne brojne epidemiološke mere i izazovi, ali i godina u kojoj je primena Zakona o sprečavanju korupcije dobila svoj pun kapacitet, a u toj godini su usvojene i obimne izmene i dopune istog.

Deo Izveštaja o radu Agencije za sprečavanje korupcije po prvi put je Izveštaj o sprovođenju aktivnosti iz revidiranog Akcionog plana za Poglavlje 23 i potpoglavlje koje se bavi borbom protiv korupcije. Sada se na polugodišnjem nivou rade izveštaji o sprovođenju prelaznih merila za Poglavlje 23 u oblasti sukoba interesa, prijave i provere imovine i prihoda funkcionera, kao i kontrole finansiranja političkih aktivnosti, a sve to u saradnji sa Republičkim javnim tužilaštvom i prekršajnim sudovima.

Na ovaj način dodatno je smanjena mogućnost za koruptivne radnje u ovim oblastima i kategorijama lica. Potpuno sam sigurna, a na osnovu postupanja izveštaja koje dobijamo od DRI i Agencije za sprečavanje korupcije, da jedni i drugi raspolažu stručnim i motivisanim službenicima koji svojim radom doprinose da Republika Srbija bude država sa povoljnim privrednim ambijentom, a to nam govori i činjenica da strani ulagači sve više investiraju u našu Republiku Srbiju.

Poštovani narodni poslanici, poslanička grupa Ivica Dačić – Socijalistička partija Srbije u danu za glasanje podržaće izveštaje DRI i Agencije za sprečavanje korupcije. Hvala na pažnji.

Imovinska karta

(Čačak, 17.11.2022.)

Funkcija Državni organ, javno preduzeće, ustanova, druga organizacija Izvor prihoda Interval Neto prihod Valuta Vreme obavljanja / od-do
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije (polsanički dodatak - paušal) Republika Mesečno 37242.00 RSD 18.10.2022 -
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije (plata) Republika Mesečno 93105.00 RSD 01.11.2022 -
Odbornik Skupština grada Čačka Grad Po sednici 4000.00 RSD 01.07.2020 -