Odbor za spoljne poslove

Saziv: Saziv 2022 - 2023

Predsednik: Borko Stefanović

Datum početka rada: 02.08.2022.

"Odbor za spoljne poslove razmatra predlog zakona i drugog opšteg akta, kao i druga pitanja iz oblasti:

- spoljne politike;

- odnosa sa drugim državama, međunarodnim organizacijama i institucijama;

- potvrđivanja međunarodnih ugovora iz oblasti spoljnopolitičkih odnosa;

- uređivanja postupka zaključivanja i izvršavanja međunarodnih ugovora;

- zaštite prava i interesa Republike Srbije i njenih državljana i domaćih pravnih lica u inostranstvu.

U Odboru se obavljaju razgovori s ambasadorima Republike Srbije pre odlaska na njihovu diplomatsku dužnost.

Odbor utvrđuje sastav delegacija koje nisu stalne, kao i ciljeve i zadatke posete delegacije Narodne skupštine.

Odbor određuje predsednika i članove poslaničke grupe prijateljstva, daje saglasnost na odluku o razmeni poseta sa poslaničkim grupama prijateljstva predstavničkih tela drugih država i vodi evidenciju o članstvu u poslaničkim grupama prijateljstva.

Ako Odbor nije u mogućnosti da odredi sastav delegacije iz stava 3. ovog člana ili da da saglasnost na odluku o razmeni poseta sa poslaničkim grupama prijateljstva predstavničkih tela drugih država, odluku o tome donosi predsednik Narodne skupštine, odnosno potpredsednik Narodne skupštine i predsednik Odbora.

Odbor obavlja i druge poslove koji se odnose na saradnju Narodne skupštine sa predstavničkim telima drugih država i učešće njenih predstavnika u radu pojedinih međunarodnih organizacija i misija.

Odbor razmatra i usvaja izveštaje o posetama delegacija Narodne skupštine i o njihovom učešću na međunarodnim skupovima.

Odbor podnosi Narodnoj skupštini godišnji izveštaj o ostvarenoj međunarodnoj saradnji Narodne skupštine.

Odbor obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom i ovim poslovnikom.

Odbor ima 17 članova."

*Član 50. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije

Članovi odbora

Dubravka Filipovski
Srpska napredna stranka
Član
Jasmina Obradović
Srpska napredna stranka
Zamenik

Nemanja Joksimović
Srpska napredna stranka
Član
Jovan Palalić
Srpska narodna partija
Zamenik

Nataša Jovanović
Srpska napredna stranka
Član
Jelena Obradović
Srpska napredna stranka
Zamenik

Stefan Jovanović
Narodna stranka
Član
Sanda Rašković Ivić
Narodna stranka
Zamenik

Đorđe Komlenski
Pokret socijalista
Član
Tamara Pilipović
Srpska napredna stranka
Zamenik

Elvira Kovač
Savez vojvođanskih Mađara
Član
Ana Miljanić
Srpska napredna stranka
Zamenik

Uglješa Marković
Socijalistička partija Srbije
Član
Zoltan Dani
Socijalistička partija Srbije
Zamenik


Nebojša Novaković
ZAJEDNO
Član
Ksenija Marković
ZAJEDNO
Zamenik

Biljana Pantić Pilja
Srpska napredna stranka
Član
Miodrag Linta
Srpska napredna stranka
Zamenik

Marina Raguš
Srpska napredna stranka
Zamenik predsednika
Dragomir Karić
Pokret snaga Srbije - BK
Zamenik

Dunja Simonović Bratić
Socijalistička partija Srbije
Član
Sanja Ćalović
Socijalistička partija Srbije
Zamenik

Borko Stefanović
Stranka slobode i pravde
Predsednik
Natan Albahari
Stranka slobode i pravde
Zamenik

Hadži Milorad Stošić
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda
Član
Dragan D. Marković
Jedinstvena Srbija
Zamenik

Nenad Tomašević
Pokret obnove Kraljevine Srbije
Član
Predrag Marsenić
Nova Demokratska stranka Srbije
Zamenik

Draginja Vlk
Srpska napredna stranka
Član
Nikola Bokan
Srpska napredna stranka
Zamenik

Usame Zukorlić
Stranka pravde i pomirenja
Član
Andrijana Avramov
Srpska napredna stranka
Zamenik

Poslednji put ažurirano: 05.08.2022, 11:09