GORICA GAJIĆ

Nova Demokratska stranka Srbije

OSVRT OTVORENOG PARLAMENTA

Gorica Gajić je do sada dva puta bila narodna poslanica. Prvi put je izabrana za poslanicu u devetom sazivu, od 2012. do 2014, i drugi put u 11. sazivu, od 2016. do 2020. godine.

U devetom sazivu bila je članica Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije, i zamenica člana Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva.

U 11. sazivu bila je članica Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku i Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva, i zamenica člana Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava.

U 13. sazivu izabrana je za poslanicu kao četvrta na listi DR MILOŠ JOVANOVIĆ - NADA ZA SRBIJU - Srpska koalicija NADA -Nacionalno demokratska alternativa- Demokratska stranka Srbije (DSS) - Za Kraljevinu Srbiju (MONARHISTI ) - Vojislav Mihailović, mandat joj je potvrđen 01.08.2022. godine.

U 13. sazivu deo je poslaničke grupe NADA - NOVI DSS - POKS. Članica je Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva, i zamenica člana Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo, Odbora za zdravlje i porodicu i Odbora za prava deteta.

BIOGRAFIJA

Rođena je 1. januara 1958. godine. Osnovnu školu završila je u Despotovcu, Gimnaziju u Svilajncu. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu 1983. godine.

Od 2015. bila je direktorka Centra za socijalni rad "Svilajnac".

Od 2000. do 2004. bila je potpredsednica Skupštine opštine Svilajnac.

Od 2004. do 2008. bila je zamenica predsednika opštine Svilajnac.

Od 2008. do 2012. bila je zamenica predsednika Skupštine opštine Svilajnac.

Od 2012. do 2016. bila je odbornica u Skupštini opštine Svilajnac. 2020. godine ponovo je izabrana na ovu funkciju, i na njoj se još uvek nalazi.

Od 2003. do 2006. bila je poslanica u Skupštini Državne zajednice Srbije i Crne Gore, i članica Odbora za unutrašnje ekonomske odnose i finansije.

Političku karijeru započela je u Demokratskoj stranci, čija je članica postala 1990. godine.

U Demokratsku stranku Srbije prešla je odmah po njenom osnivanju, 1992. godine. Obavljala je brojne funkcije u ovoj stranci. Bila je predsednica Opštinskog odbora Demokratske stranke Srbije Svilajnac, članica Okružnog odbora Demokratske stranke Srbije za Pomoravski okrug, članica Glavnog odbora Demoratske stranke Srbije, članica Izvršnog odbora Demokratske stranke Srbije i koordinatorka za Šumadiju i Pomoravlje i članica Predsedništva Demokratske stranke Srbije.
Poslednji put ažurirano: 03.09.2022, 08:16

Osnovne informacije

  • NADA - NOVI DSS - POKS
  • Svilajnac
  • 01.01.1958.
  • diplomirani ekonomista

Statistika

  • 11
  • 2
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Druga sednica Drugog redovnog zasedanja , 10.11.2022.

Hvala, predsedniče.

Gospodo poslanici, mi smo i u načelnoj raspravi rekli da nemamo ništa protiv toga da se mladima u Srbiji pomogne, pogotovo sada u ovoj teškoj ekonomskoj krizi, ali smo isto tako naglasili da ovakvo neselektivno pomaganje i davanje po pet hiljada dinara svim mladima prosto nije ekonomski opravdano i nije racionalno.

Zato smo amandmanom i predložili da se taj iznos od pet hiljada dinara poveća na 12.000 dinara i namenski preusmeri na stručno usavršavanje i obrazovanje, sa nekim rokom do 30. juna sledeće godine. Isto tako smo predvideli da postoji neka dokumentacija koja će se priložiti uz taj zahtev.

Tako da, ovakvo neselektivno davanje nikako ne možemo da prihvatimo, ali gospodo i gospođe poslanici, svi znamo da mladi ljudi masovno odlaze iz Srbije, to su uglavnom visokoobrazovani ljudi u reproduktivnom dobu. Da ne bi otišli, oni u Srbiji hoće političku stabilnost i bezbednost, izvesnost i mogućnost da se zaposle, ali putem konkursa, a ne putem učlanjenja u stranku vladajuću i putem partijske knjižice. Hoće platu sa kojom mogu da žive pristojno i osnuju porodicu da kupe kola, da kupe stan, da ne zavise od roditelja, a to nisu naše današnje plate za mlade od 500 do 600 evra.

Hoće demokratsko društvo sa jakim institucijama, a ne jakim pojedincima. Neće društvo u kome vladaju ljudi sa kupljenim diplomama, neće društvo u kome caruje korupcija i partitokratija. Ne žele da žive u društvu u kome se kroz rijaliti forme favorizuju lica sa margina i odakle se nameće nakaradni sistem vrednosti i nasilje, a sve to emituje se, naravno, na televizijama sa nacionalnom frekvencijom.

Naravno, neće ovakvu atmosferu u najvišem zakonodavnom domu u našoj Narodnoj skupštini, gde bi trebalo da se vodi argumentovana rasprava o zakonima, koji svima nama kreiraju život, a ne atmosferu sudnice u kojoj pljušte uvrede i ostalo.

Druga sednica Drugog redovnog zasedanja , 10.11.2022.

Hvala, predsedniče.

Mi smo predložili da se briše ovaj član 8. u Predlogu zakona, koji glasi: „Novčana pomoć ne može biti predmet izvršenja u smislu zakona kojim se uređuju izvršenja i obezbeđenja“.

Evo, ja pitam gospodina ministra, nisam pravnik, da mi malo pojasni, ta novčana pomoć od 5000 dinara, hajde da je 500 hiljada dinara, hajde da je neki kredit, da je student, učenik ili mladi čovek koji dobije toliki novac potpisao neki dokument sa Ministarstvom finansija ili Poštanskom štedionicom ako je ona isplatilac, ali kako on sa 5000 dinara da podleže nekom izvršenju?

Još jednom vam kažem, dajte sistemski da uredimo pomoć mladima. Sa ovih 5000 dinara mladi čovek koji radi u nekoj dobrostojećoj firmi i zarađuje 100 hiljada, 150 hiljada, ovih 5000 može da potroši na turu pića u nekom klubu, a ovi malo siromašniji mogu eventualno da kupe par patika i to onih jeftinijih. Šta je to 5000 dinara, gospodo, za sve ljude?

Dajte, slažem se sa kolegom Obradovićem, da vidimo da napravimo neki registar, ako ga već pravimo, da vidimo kome treba deset puta po 5000 dinara. Jer, imamo siromašne učenike koji su u stanju socijalne potrebe i ne mogu da kupe sebi neke osnovne, ne mogu da kupe sebi laptop, a videli smo da se prošle i pretprošle godine uglavnom nastava odvijala elektronski i onlajn putem.

Znači, većina poslanika iz opozicije se slaže, dajte sistemski da uredimo jednim pravim zakonom kako ćemo da pomognemo mladim ljudima. Ovo što ovim zakonom uvodimo i privremeni registar, ja ne vidim nikakvu logiku. Zašto će ovih, koliko će to biti ljudi mladih od 16 do 29 godina registrovano u tom nekom privremenom registru i čemu će taj registar služiti? Ovo je jednokratna pomoć od 5000 dinara, deca, mladi uzeće to, potrošiće to, a čemu registar? Registar je dobar i treba ako pokušavamo da sistemski ovaj problem uredimo. Hvala.

Druga sednica Drugog redovnog zasedanja , 09.11.2022.

Hvala, gospodine predsedniče.

Član 5. Predloga rebalansa budžeta predviđa pregled planiranih kapitalnih izdataka po budžetskim korisnicima za 2022. godinu i naredne dve godine i to u ukupnom iznosu od 244 milijarde 470 miliona za 2022. godinu, 333 milijarde 880 miliona za 2023. godinu, 273 milijarde 114 miliona za 2024. godinu. Znači, ukupno se u ovom rebalansu budžeta planira za kapitalne investicije, za sve ove budžetske korisnike 851 milijarda 466 miliona dinara ili sedam milijardi i 277 miliona. Toliko Srbija treba da uloži u sve ove kapitalne projekte za ovu i naredne dve godine.

I ništa tu, gospodine predsedniče, gospodo iz Ministarstva nije sporno. Svi mi vidimo i znamo da su svi ovi kapitalni projekti bitni za Srbiju, ali zasmetao nam je kapitalni projekat kod Ministarstva finansija, izgradnja Nacionalnog stadiona za koji treba za 2022, 2023. i 2024. godinu da izdvojimo 43 milijarde dinara. Mislim da bi u ovim kriznim vremenima taj novac trebalo da upotrebimo u neke druge svrhe, a malo da ostavimo za nacionalne stadione vreme posele 2024. godine.

Ja sam htela samo da vam kažem i ovo. Sve je ovo u redu, sedam milijardi treba da se uloži, ali ovim Predlogom rebalansa budžeta predviđeno je jednim članom da Republika Srbija može da odobri programske i projektne zajmove u iznosu od 2.692 milijarde dinara. To će biti izvor sredstava da sve ove kapitalne projekte finansiramo.

Hajde gospodo narodni poslanici i vi predstavnici Vlade da budemo jednom pošteni i prema nama samima i prema građanima. Sve ovo treba da se gradi i objekti za zdravstvo i objekti za prosvetu i infrastruktura i putevi i mostovi i železnice i softverska oprema, ali sve ćemo to platiti iz zajmova i kredita.

Znači, nemojmo posle dve, tri, pet, 10 godina da se hvalimo kako smo to mi uradili, kako je to uradila Gorica Gajić, kako je to uradio Aleksandar Vučić, kako je to uradila SNS, kako je to uradio Siniša Mali. To ćemo plaćati svi mi građani.

Ono što sam ja htela da predložim, a ne vidim da je ni u ovom Predlogu zakona o budžetu ni u originalnom ni u rebalansu, a svi to prenebregavaju jeste izdatak kod Ministarstva za rad i socijalnu politiku. Kao dugogodišnji direktor jednog centra za socijalni rad, znam kakve probleme centri za socijalni rad imaju kada treba da smeste lica sa mentalnim smetnjama.

Članom 60. Zakona o socijalnoj zaštiti predviđena su osnivanja i izgradnja zdravstveno-socijalnih ustanova, jer imamo lica koja su u stanju socijalne potrebe i moraju da imaju stalnu zdravstvenu zaštitu. Veliki je problem kada ta lica sa mentalnim smetnjama još budu lišena poslovne sposobnosti na sudu, tada centri za socijalni rad kao organi starateljstva preuzimaju starateljstva nad tim licima i javlja se veliki problem da ih smestimo u postojeće ustanove socijalne zaštite.

Mnogo puta smo kontaktirali sa Ministarstvom za rad i socijalnu politiku, svi su slegali ramenima jer su redovi čekanja za prijem u takve specijalizovane ustanove ogromni, a naši klijenti, naši korisnici ostaju sami i nezbrinuti.

Zato ja apelujem na vas kao predstavnike Vlade, to ću da apelujem i na ministra za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku da se iznađe mogućnost da se iz ovih silnih zajmova, koje imamo mogućnost i koje Srbija daje garancije za ove zajmove planira makar za 2023. godinu jedna zdravstvena ili socijalno-zdravstvena ustanova. Hvala.

Druga sednica Drugog redovnog zasedanja , 08.11.2022.

Hvala, predsedniče.

Poštovane koleginice i kolege poslanici, u ime poslaničke grupe NADA, Nova DSS, POKS, postavljam pitanje Ministarstvu poljoprivrede.

Prvo pitanje je da li znate da veliki broj registrovanih poljoprivrednih gazdinstava još uvek nije dobio NIS-ove Agro kartice za korišćenje regresiranog dizel goriva za setvu? Isto tako, da li znate da veliki broj poljoprivrednih gazdinstava koji su dobili ove NIS-ove Agro kartice, iste nisu aktivirane, kao jedna od ovih koju ja držim, i isto tako ti poljoprivredni proizvođači ne mogu da koriste ono što im po odluci Vlade Srbije pripada? Postavljam pitanje - ko je odgovoran za štetu poljoprivrednih proizvođača koji, a prošla je i prolećna, evo prolazi i jesenja setva, nisu iskoristili svoje pravo i nisu dobili regresirano dizel gorivo, za svoje poljoprivredne radove?

Drugo pitanje koje postavljam je pitanje Kancelarije za Kosovo i Metohiju - šta je država preduzela da zaštiti našeg građanina Nikolu Nedeljkovića koji je uhapšen i drži se u zatvoru samo zato što je na Vidovdan ove godine nosio majicu „Kosovo je Srbija“? Svedoci smo danas, ovih dana, a bojim se da će biti i u nedeljama i mesecima koje dolaze da se situacija na KiM znatno usložnjava i pogoršava. Naši građani tamo će sa pravom braniti državu Srbiju na tim prostorima, sa pravom će protestovati i masovno i pojedinačno, štiteći državu Srbiju tamo, biće, bojim se, novih hapšenja i kako će država da zaštiti te građane, ako su se juče i prekjuče povukli naši Srbi iz institucija tzv. Kosova, iz policije i sudstva? Kako će država Srbija štititi dalje građane Srbije koji će sa pravom braniti Srbiju na Kosovu i Metohiji, a nećemo imati mehanizam? Toliko. Hvala.

Imovinska karta

(Svilajnac, 23.09.2019.)

Funkcija Državni organ, javno preduzeće, ustanova, druga organizacija Izvor prihoda Interval Neto prihod Valuta Vreme obavljanja / od-do
VD Direktorka Centar za socijalni rad "Svilajnac" Republika Mesečno 82000.00 RSD 28.10.2015 -
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 30682.00 RSD 04.06.2016 -