Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo

Saziv: Aktuelni saziv

Datum početka rada: 02.08.2022.

"Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo razmatra predlog zakona i drugog opšteg akta i druga pitanja iz oblasti:

- predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja;

- višeg i visokog obrazovanja;

- učeničkog i studentskog standarda;

- naučnoistraživačke delatnosti;

- naučnog i tehnološkog razvoja i inovacione politike;

- istraživanja nuklearne energije i sigurnosti nuklearnih objekata;

- proizvodnje i odlaganja radioaktivnog materijala, izuzev u nuklearnim energetskim postrojenjima;

- izgradnje informatičkog društva i informacione infrastrukture;

- sporta i fizičke kulture, položaja omladine i zaštite interesa mladih.

Odbor obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom i ovim poslovnikom.

Odbor ima 17 članova."

*Član 58. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije

Članovi odbora

Marko Atlagić
Srpska napredna stranka
Član

Živan Bajić
Srpska napredna stranka
Član
Marko Kešelj
Srpska napredna stranka
Zamenik

Žika Bujuklić
Srpska napredna stranka
Član
Jelena Obradović
Srpska napredna stranka
Zamenik

Jahja Fehratović
Stranka pravde i pomirenja
Član
Arpad Fremond
Savez vojvođanskih Mađara
Zamenik

Nataša Ivanović
Srpska napredna stranka
Član
Dejan Ilić
Srpska napredna stranka
ZamenikZoran Lutovac
Demokratska stranka
Član

Borislava Perić Ranković
Srpska napredna stranka
Zamenik

Dragana Miljanić
Srpska stranka Zavetnici
Član
Sanja Marić
Srpska stranka Zavetnici
Zamenik

Ratko Nikolić
Socijalistička partija Srbije
ČlanStojan Radenović
Srpska napredna stranka
Član
Jelena Begović
Srpska napredna stranka
Zamenik

Gorica Gajić
Demokratska stranka Srbije
Zamenik

Muamer Bačevac
Socijaldemokratska partija Srbije
Zamenik

Vojislav Vujić
Jedinstvena Srbija
Član

Poslednji put ažurirano: 05.08.2022, 10:58