DEJANA VASIĆ

Socijaldemokratska partija Srbije

OSVRT OTVORENOG PARLAMENTA

Dejana Vasić prvi put je izabrana za narodnu poslanicu u 13. sazivu kao 118. na listi ALEKSANDAR VUČIĆ – Zajedno možemo sve, mandat joj je potvrđen 01.08.2022. godine.

U 13. sazivu deo je poslaničke grupe Socijaldemokratska partija Srbije. Članica je Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo i zamenica člana Odbora za zdravlje i porodicu. Članica je Pododbora za sport i Pododbora za nauku i visoko obrazovanje.. Takođe, zamenica je člana Delegacije u Parlamentarnoj dimenziji Centralno-evropske inicijative.

BIOGRAFIJA

Rođena 1977. godine, živi u Novom Sadu. Po zanimanju je psihološkinja.

Pomoćnica je pokrajinskog sekretara za sport i omladinu zadužena za sektor omladine i koordinatorka radne grupe za izradu Akcionog plana za mlade.

Članica je Gradskog odbora Socijaldemokratske partije Srbije Novi Sad
Poslednji put ažurirano: 08.01.2023, 16:14

Osnovne informacije

Statistika

  • 3
  • 1
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Prvo vanredno zasedanje , 05.02.2023.

Poštovana predsedavajuća, poštovana ministarka, kolege poslanici, pošto su moje prethodne kolege već pričale i u svom govoru obuhvatile pravosudne zakone i sve ono što je tema današnje sednice, ja bih volela malo više da se osvrnem na potvrđivanje Sporazuma o saradnji, tj. saradnji između Republike Srbije i EU i naše učešće u programima Erazmus plus i Horizont Evropa.

Ispred naše partije, SDPS, moram reći da ćemo podržati ovaj sporazum i sve što se tiče obrazovanja i svakog segmenta obrazovanja i ulaganja u mlade jeste deo našeg cilja i naše ideološke misli.

Značaj ovog programa je ministarka Begović iznela i moram samo da podsetim da je ovaj program vrlo značajan kako za naše obrazovanje, naše studente, nastavnike, profesore na fakultetu i učenike jer i sama kada sam radila u nastavi znam koliko nam je značilo to da na neki način neka nova znanja implementiramo u nastavu i da našim đacima omogućimo odlazak u inostranstvo, da i oni učestvuju u međunarodnim projektima i vide kako je to negde kada odemo van granica naše države.

Program nam omogućava tu stratešku saradnju, ali i omogućava razvoj omladinske politike i moram da kažem da nacionalna strategija za mlade koja je doneta pre par dana jeste na neki način bazirana i na ovim programima.

Ovi programi su dobri zato što omogućuju usavršavanje jezika kod naših mladih, raznih digitalnih kompetencija, inovativnih znanja, jačanje saradnje između visokoškolskih ustanova, podršku talentima, inicijativama i zajedničkim projektima.

Moram da podsetim, da je punopravno učešće naše države u ovim programima, jeste jedna od obaveza naše države iz pregovaračkog Poglavlja br. 26. Ono što je najmerodavnije jeste iskustva naših učenika i profesora koji su prošli ove programe, a ja nikada nisam naišla u nekom svom radu na negativne komentare. Učenici i studenti ove programe hvale, smatraju da su im dali jako puno, na izgradnji ličnog identiteta, da su na taj način mogli lakše da definišu svoje lične vrednosti, da su ih osnažili, psihološki, da su im pomogli pri osamostaljivanju i preuzimanju odgovornosti za sve ono što im život nosi.

Nastavnici i profesori takođe, su naveli da su im ovi programi izuzetno pomogli u njihovom daljem radu i u implementaciji nekih novih znanja, inovacija u njihovom profesionalnom radu. Moram da podsetim, da su naši profesori prvi put na neki način se susreli sa platformama učenja na daljinu, koje su kasnije zaista, iskoristili u danima kada smo se borili protiv Kovida.

Ako pitamo naš narod, u čega je najvažnije ulagati, mislim da će u vrhu odgovora uvek biti u mlade, u obrazovanje, u širenje njihovih vidika. Svaki roditelj će uvek reći da materijalni segment nije bitan koliko je važno da naši mladi dobiju mogućnost da odu u svet, da budu ambasadori naše kulture, kao i da isto ono što vide u svetu vrate kod nas.

Još jednom pocrtavam da će naša SDPS podržati ove sporazume. Hvala.

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 26.12.2022.

Poštovani predsedniče, poštovani ministre, kolege, koleginice poslanici.

Socijaldemokratska partija Srbije, naravno će glasati o Predlogu zakona o izmeni Zakona o privremenom uređivanju, načinu finansiranja javnog medijskog servisa, zato što smatramo da je neophodno da se javni medijski servisi finansiraju iz budžeta i preko taksi.

Smatramo da je to neophodno, kao što smo i diskutovali svih ovih dana, kao što je i ministar objasnio zašto je to jako važno, zbog same slobode i nezavisnosti medija. Bitno nam je da naš javni medijski servis bude slobodan, bude nezavisan i da odgovorno i kompetentno radi svoj posao.

Javni servis mora biti dostupan svima i on je na usluzi građana i kontrolisan je od samih građana. Javni servis svojom programskom strukturom ne može biti konkurentan nekim privatnim medijskim servisima, niti komercijalnim sadržajima, zato što bi tada izašao iz neke svoje misije i na neki način narušio kvalitet same koncepcije ovog servisa.

Konstataciju smo čuli da RTV, pošto dolazim iz Vojvodine, na neki način je u krizi samog sadržaja i da je gledana od strane samo starijeg stanovništva. Moraću da demantujem to, zato što su rađena istraživanja koja su u svim segmentima sprovedena, rada RTV to demantuju, zato što istraživanjem nevladine omladinske organizacije na nalog OEBS-a i „Medija diverzit instituta“ smo dobili podatke da je RTV izuzetno gledana i izuzetno zastupljena i popularna kod mladih. Oni su dobili najviše ocene za medijski servis i da je radio koji se bavi omladinskim sadržajima izuzetno kvalitetan i bavi se domenom omladine i temama koje se tiču omladine.

Mi možemo i imamo pravo kritikovati razne televizijske sadržaje, možemo da se osvrnemo i na privatni i na javni servis, ali ono čime se moramo baviti malo analitičnije i studioznije jeste medijska pismenost i kultura. Opet ću se osvrnuti na mlade zato što su mladi naša budućnost. Oni na neki način jesu kompetentni da ocenjuju kvalitet našeg javnog medijskog servisa. Zašto? Zato što mediji utiču izuzetno pozitivno, naravno i negativno na naše mlade. Hajde malo da se bavimo onim pozitivnim uticajem na naše mlade.

Mi znamo da naši mediji oblikuju stavove i vrednosti kod mladih. Oblikuju stavove i vrednosti znači predrasude, formiranje stavova o sebi i drugima. Naravno, od sticanja znanja, od na neki način razvijanja humanosti, podsticanja asocijativnog učenja, hipotetičkog mišljenja i intuicije, do informisanja o raznim životnim temama i situacijama u okruženju.

Možda bismo mogli reći da bi možda malo više mladi trebali da utiču u kreiranju programa za mlade i na neki način unapred naš javni servis, ali ne možemo da osporimo da RTV iako je godinama funkcionisala u skučenim i ograničenim uslovima sada izuzetno vodi računa o sadržajima koji su namenjeni svim kategorijama stanovništva, naročito osobama sa invaliditetom i osetljivim kategorijama.

Radio televizija Vojvodine, Radio televizija Srbije zadovoljavaju sve ove kriterijume koje smo naveli i ne mogu i neće nikada biti komercijalne televizije. Sadržaj njihovog programa nije možda materijalno profitabilan, ali jesti etički vredan i neprikosnoven u kreiranju edukativnog i kulturno-obrazovnog programa. Hvala.

Treća sednica Drugog redovnog zasedanja , 06.12.2022.

Uvaženi predsedniče, poštovane kolege i koleginice poslanici, izuzetna mi je čast da imam priliku danas da se obratim prvi put i da postavim pitanje Ministarstvu za turizam i omladinu.

Radujem se što je omladina dobila svoje mesto u novom ministarstvu. Time je data mogućnost unapređenja i nastavka svih aktivnosti koje su započete u okviru prethodnog ministarstva. Znamo da su mladi najosetljivija kategorija našeg stanovništva i znamo da jako veliki deo svojih aktivnosti oni realizuju u okviru raznih manifestacija, okupljanja, aktivnosti koje podrazumevaju dinamiku, kretanje i okupljanja.

Drago mi je takođe što kao narodni poslanik i kao neko ko je dugo imao priliku da radi neposredno sa mladima ukažem na važnost ove teme u segmentima koji mislim da su neophodni i koje bismo trebali možda jasnije da sagledamo i da intenzivnije radimo na unapređenju.

Mladi su u razvijenijim zemljama sveta promovisani u sve važniju kategoriju stanovništva, posebno zbog činjenice višedecenijskog starenja stanovništva. Oni su zbog svoje specifičnosti onaj segment populacije koji predstavlja jako važnu kategoriju. Značajni su i kao akteri društvenih promena.

Zakonom o mladima Republike Srbije mladi se podrazumevaju u lica koja od 15 do 30 godina starosti i prema poslednjem popisu stanovništva čine 21% populacije.

Narodna skupština Republike Srbije je 2011. godine usvojila Zakon o mladima i njime se uređuju mere i aktivnosti koje preduzima Republika Srbija, AP Vojvodina, jedinice lokalne samouprave, a one imaju za cilj unapređenje položaja mladih i ostvarivanje njihovih potreba, prava i interesa.

Vlada Republike Srbije je 2015. godine usvojila Nacionalnu strategiju za mlade. Od 2015. godine do 2025. godine ona utvrđuje osnovne principe i načine delovanja, kao i rezultate koji su dati kao cilj u Zakonu mladih i zasniva se na strateškom opredeljenju naše države, da sarađuje sa mladima i da polazeći od ciljeva koji su zadati teži ka obezbeđenju uslova koji će omogućiti da se kod mladih postignu veći razvoj njihovih potencijala, da oni aktivno učestvuju u društvu, doprinoseći ne samo sopstvenom razvoju, nego i razvoju celokupnog društva.

Nacionalna strategija je jako važan dokument i ona je negde garancija mladima, ali i garancija državi da će zajednički delovati na realizaciji ciljeva, poštujući dogovorena načela i negujući partnerski odnos.

Ministarstvo sporta i omladine je u skladu sa zakonom uporedo počelo dva procesa. Jedan je proces bio izmena i dopuna Zakona o mladima, ali i revizija Nacionalne strategije za mlade. I sama sam učestvovala u tim aktivnostima, formirani su podtimovi, radilo se zaista svojski, bili su predstavnici Ministarstva, omladinskog sektora, analiziralo se, diskutovalo, na datu temu i zaista mislim, što će ujedno da bude i moje poslaničko pitanje, da bi ova dva dokumenta trebala da budu donesena što pre.

Moje pitanje jeste – kada će zvanično biti završen proces donošenja Nacionalne strategije za mlade u periodu 2022. do 2030. godine i kada će biti pripremljen zakon o izmenama i dopunama Zakona za mlade, kako bi što pre imali ta dva dokumenta?

Sama premijerka je juče rekla da je budžet uvećan za 1/3 za mlade i ono što je neophodno da što pre ova dva dokumenta budu donesena, jeste da bi mladima mogli da na osnovu toga realizuju svoje aktivnosti.

Ono što bih još volela da kažem, jeste da vodimo računa o tome da mladi uče po modelu. Govorim ovih dana o nasilju, o tome šta se dešava u našim školama, šta se dešava van škola, mislim da bismo mi ovde prvi trebali da vodimo računa o tome kakvu sliku ostavljamo našoj deci i onim mladima koji trebaju da nas naslede. Ono što je jako važno jeste da negujemo neku kako da kažem retoriku i govor koji će našim mladima na neki način pomoći da i oni slede nas, ali da slede na pravi način. Hvala.

Treća sednica Drugog redovnog zasedanja , 06.12.2022.

Uvaženi predsedniče, poštovane kolege i koleginice poslanici, izuzetna mi je čast da imam priliku danas da se obratim prvi put i da postavim pitanje Ministarstvu za turizam i omladinu.

Radujem se što je omladina dobila svoje mesto u novom ministarstvu. Time je data mogućnost unapređenja i nastavka svih aktivnosti koje su započete u okviru prethodnog ministarstva. Znamo da su mladi najosetljivija kategorija našeg stanovništva i znamo da jako veliki deo svojih aktivnosti oni realizuju u okviru raznih manifestacija, okupljanja, aktivnosti koje podrazumevaju dinamiku, kretanje i okupljanja.

Drago mi je takođe što kao narodni poslanik i kao neko ko je dugo imao priliku da radi neposredno sa mladima ukažem na važnost ove teme u segmentima koji mislim da su neophodni i koje bismo trebali možda jasnije da sagledamo i da intenzivnije radimo na unapređenju.

Mladi su u razvijenijim zemljama sveta promovisani u sve važniju kategoriju stanovništva, posebno zbog činjenice višedecenijskog starenja stanovništva. Oni su zbog svoje specifičnosti onaj segment populacije koji predstavlja jako važnu kategoriju. Značajni su i kao akteri društvenih promena.

Zakonom o mladima Republike Srbije mladi se podrazumevaju u lica koja od 15 do 30 godina starosti i prema poslednjem popisu stanovništva čine 21% populacije.

Narodna skupština Republike Srbije je 2011. godine usvojila Zakon o mladima i njime se uređuju mere i aktivnosti koje preduzima Republika Srbija, AP Vojvodina, jedinice lokalne samouprave, a one imaju za cilj unapređenje položaja mladih i ostvarivanje njihovih potreba, prava i interesa.

Vlada Republike Srbije je 2015. godine usvojila Nacionalnu strategiju za mlade. Od 2015. godine do 2025. godine ona utvrđuje osnovne principe i načine delovanja, kao i rezultate koji su dati kao cilj u Zakonu mladih i zasniva se na strateškom opredeljenju naše države, da sarađuje sa mladima i da polazeći od ciljeva koji su zadati teži ka obezbeđenju uslova koji će omogućiti da se kod mladih postignu veći razvoj njihovih potencijala, da oni aktivno učestvuju u društvu, doprinoseći ne samo sopstvenom razvoju, nego i razvoju celokupnog društva.

Nacionalna strategija je jako važan dokument i ona je negde garancija mladima, ali i garancija državi da će zajednički delovati na realizaciji ciljeva, poštujući dogovorena načela i negujući partnerski odnos.

Ministarstvo sporta i omladine je u skladu sa zakonom uporedo počelo dva procesa. Jedan je proces bio izmena i dopuna Zakona o mladima, ali i revizija Nacionalne strategije za mlade. I sama sam učestvovala u tim aktivnostima, formirani su podtimovi, radilo se zaista svojski, bili su predstavnici Ministarstva, omladinskog sektora, analiziralo se, diskutovalo, na datu temu i zaista mislim, što će ujedno da bude i moje poslaničko pitanje, da bi ova dva dokumenta trebala da budu donesena što pre.

Moje pitanje jeste – kada će zvanično biti završen proces donošenja Nacionalne strategije za mlade u periodu 2022. do 2030. godine i kada će biti pripremljen zakon o izmenama i dopunama Zakona za mlade, kako bi što pre imali ta dva dokumenta?

Sama premijerka je juče rekla da je budžet uvećan za 1/3 za mlade i ono što je neophodno da što pre ova dva dokumenta budu donesena, jeste da bi mladima mogli da na osnovu toga realizuju svoje aktivnosti.

Ono što bih još volela da kažem, jeste da vodimo računa o tome da mladi uče po modelu. Govorim ovih dana o nasilju, o tome šta se dešava u našim školama, šta se dešava van škola, mislim da bismo mi ovde prvi trebali da vodimo računa o tome kakvu sliku ostavljamo našoj deci i onim mladima koji trebaju da nas naslede. Ono što je jako važno jeste da negujemo neku kako da kažem retoriku i govor koji će našim mladima na neki način pomoći da i oni slede nas, ali da slede na pravi način. Hvala.

Imovinska karta

(Beograd, 12.09.2022.)

Funkcija Državni organ, javno preduzeće, ustanova, druga organizacija Izvor prihoda Interval Neto prihod Valuta Vreme obavljanja / od-do
Pomoćnik sekretara Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu Pokrajina Mesečno 135000.00 RSD 05.03.2020 - 17.08.2022.
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 130350.00 RSD 01.08.2022 -