Sednice radnih tela

Sednica je oblik rada Narodne skupštine, odnosno njenog radnog tela na kojoj narodni poslanici, odnosno članovi radnog tela razmatraju pitanja koja se nalaze na dnevnom redu i o njima odlučuju.

16. sednica Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo

25.10.2023.
Na sednici Odbora, održanoj 25. oktobra 2023. godine, članovi Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo razmatrali su, u pojedinostima, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o udžbenicima, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja narodni poslanici podneli su 50 amandmana, od kojih su Vlada i Odbor prihvatili jedan, na član 8. Predloga zakona. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o udžbenicima podneto je 22 amandmana, koje Vlada i Odbor nisu prihvatili. Vlada i Odbor prihvatili su jedan od 31 podnetih amandmana na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, na član 8. Predloga zakona. Od 16 podnetih amandmana na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju Vlada i Odbor nisu prihvatili nijedan. Sednici je predsedavao predsednik Odbora prof. dr Marko Atlagić, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora: dr Žika Bujuklić, prof. dr Branimir Jovančićević, dr Tatjana Jovanović, Tatjana Medved, Stojan Radenović, Nataša Ivanović, prof. dr Mirka Lukić - Šarkanović, Ana Miljanić i prof. dr Jahja Fehratović.

15. sednica Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo

29.09.2023.
Na sednici Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo, održanoj 28. septembra, članovi Odbora razmotrili su, u načelu, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o udžbenicima, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Predlog zakona o potvrđivanju Međunarodnog sporazuma između Evropske unije i Republike Srbije o učešću Republike Srbije u programu Evropske unije Program Digitalna Evropa za period 2021-2027, a razmotrili su i Informaciju o radu Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija za period april – jun 2023. godine. Predloge zakona koji se tiču obrazovanja, ispred Ministarstva prosvete obrazlagala je ministarka prof. dr Slavica Đukić Dejanović. Glavne izmene navedenih zakona odnose na rokove polaganja završnog ispita za učenike koji završavaju srednje obrazovanje i vaspitanje u trogodišnjem trajanju, maturskog ispita za učenike, koji završavaju srednje obrazovanje i vaspitanje u četvorogodišnjem trajanju, završnog ispita srednjeg stručnog obrazovanja i vaspitanja i stručne, umetničke i opšte mature; na uvođenje nacionalne čitanke kao obaveznog nastavnog sredstvo za sve učenike osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja koji nastavu pohađaju na srpskom jeziku; ispisivanje učenika kada se protiv njega pokrene vaspitno-disciplinski postupak i u roku od 7 dana u skladu sa zakonom upisuje se u drugu srednju škole; uvođenje efikasnijih rešenja koja se odnose na smanjivanje, odnosno prestanak nasilja u ustanovama obrazovanja i vaspitanja, te su u vezi sa tim izmenjene odredbe koje se odnose na vladanje učenika i ocenu iz vladanja, u smislu brojčanog ocenjivanja učenika, počev od petog, umesto počev od dosadašnjeg šestog razreda i računanjem opšteg uspeha tako što će počev od petog razreda, umesto dosadašnjeg šestog razreda ocena iz vladanja računati u opšti uspeh učenika. Informaciju o radu Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija za period april – jun 2023. godine, ispred Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija obrazlagala je ministarka Jelena Begović. Ona je navela je da su ovaj izveštajni period obeležila dva događaja, a to su izložba „Igraj za čovečanstvo! Nauka za sve“ i puštanje u probni rad portala eNauka. Ministarka je dodala da je resorno ministarstvo u ovom periodu postiglo značajne rezultate u sprovođenju politike u oblastima nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, kao i primeni pozitivnih propisa i izradi novih propisa u skladu sa savremenim tendencijama u razvoju naučnoistraživačkog prostora. Ispred Ministarstva informisanja i telekomunikacija Predlog zakona o potvrđivanju Međunarodnog sporazuma između Evropske unije i Republike Srbije o učešću Republike Srbije u programu Evropske unije Program Digitalna Evropa za period 2021-2027, koji je podnela Vlada, obrazlagao je državni sekretar Milan Dobrijević, koji je Odboru bliže objasnio specifične ciljeve U nastavku rada, Odbor je usvojio navedene predloge zakona koje je podnela Vlada i Informaciju o radu Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija za period april – jun 2023. godine. Sednici je predsedavao predsednik Odbora prof. dr Marko Atlagić, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora Tatjana Medved, Stojan Radenović, prof. dr Vladimir Obradović, prof. dr Mirka Lukić-Šarkanović, Dejana Vasić, prof. dr Jahja Fehratović, Ana Miljanić, dr Žika Bujuklić, prof. dr Branimir Jovančićević, prof. dr Đorđe Pavićević, dr Tatjana Jovanović, Nataša Ivanović, Ljubinko Đurković i mr Đorđe Kosanić. Na sednici Odbora prisustvovao je i narodni poslanik Boško Obradović.

14. sednica Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo

06.09.2023.
Na sednici Odbora, održanoj 6. septembra, članovi Odbora razmotrili su Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o dualnom obrazovanju, u pojedinostima. Na Predlog zakona podneto je ukupno 73 amandmana, predstavnica predlagača zakona, ministarka prosvete prof. dr Slavica Đukić Dejanović i članovi Odbora su na sednici Odbora prihvatila tri amandmana, a ostalih 70 amandmana nisu prihvatili. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije, podneta su dva odborska amandmana i to na član 20. i na član 21. Predloga zakona. Predstavnica predlagača zakona, ministarka prosveta prof. dr Slavica Đukić Dejanović i članovi Odbora su na samoj sednici Odbora prihvatili ova dva amandmana. U nastavku rada, Odbor je razmotrio i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju, u pojedinostima. Na Predlog zakona podneto je ukupno osam amandmana, predstavnica predlagača zakona, ministarka prosvete prof. dr Slavica Đukić Dejanović i članovi Odbora nisu prihvatili ni jedan amandman. Sednici je predsedavao predsednik Odbora prof. dr Marko Atlagić, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora, dr Živan Bajić, Stojan Radenović, Tatjana Medved, prof. dr Mirka Lukić-Šarkanović, Jelena Obradović, Dejana Vasić, prof. dr Jahja Fehratović, Dragana Miljanić, dr Tatjana Jovanović, Nataša Ivanović, Ljubinko Đurković i mr Đorđe Kosanić.

13. sednica Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo

04.09.2023.
Na sednici, koja je održana 4. septembra 2023. godine, Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo razmotrio je, u načelu, predloge zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju, o izmenama i dopunama Zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije, o izmeni Zakona o prosvetnoj inspekciji i o izmenama i dopunama Zakona o dualnom obrazovanju. Predloge zakona obrazložila je, predstavnik predlagača, ministarka prosvete prof.dr Slavica Đukić Dejanović. Nakon rasprave, članovi Odbora prihvatili su većinom glasova, u načelu, sva četiri razmotrena predloga zakona. Sednici je predsedavao predsednik Odbora prof. dr Marko Atlagić, a sednici su prisustvovali sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Stojan Radenović, Nataša Ivanović, Ana Miljanić, Tatjana Medved, prof. dr Mirka Lukić-Šarkanović, Ratko Nikolić, prof.dr Vladimir Obradović, dr Zoran Lutovac, prof. dr Branimir Jovančićević, Dragana Miljanić, mr Đorđe Kosanić, Ljubinko Đurković i prof. dr Jahja Fehratović, kao i narodni poslanik Boško Obradović, koji nije član Odbora.

Nastavak 12. sednice Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo

26.07.2023.
U nastavku sednice, 26. jula 2023. godine, Odbor je razmotrio Informaciju o radu Ministarstva prosvete za period januar – mart 2023. godine i Informaciju o radu Ministarstva prosvete za period april – jun 2023. godine. Informacije su članovima Odbora predstavila prof. dr Mirjana Dukić Mijatović, državna sekretarka Ministarstva prosvete. Nakon rasprave, Odbor je većinom glasova usvojio Izveštaj kojim se prihvataju Informacije o radu Ministarstva prosvete za period januar – mart 2023. godine i za period april – jun 2023. godine. Sednici je predsedavao predsednik Odbora prof. dr Marko Atlagić, a sednici su prisustvovali sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Nataša Ivanović, dr Živan Bajić, Dejana Vasić, prof. dr Mirka Lukić-Šarkanović, dr Tatjana Jovanović, dr Žika Bujuklić, Stojan Radenović, prof. dr Vladimir Obradović, Tatjana Medved i prof. dr Đorđe Pavićević.

12. sednica Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo

24.07.2023.
Na sednici 24. jula 2023. godine, Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo usvojio je sledeći dnevni red: 1. Razmatranje Informacije o radu Ministarstva prosvete za period januar – mart 2023. godine; 2. Razmatranje Informacije o radu Ministarstva prosvete za period april – jun 2023. godine i 3. Razmatranje Informacije o radu Ministarstva sporta za period april – jun 2023. godine. Članovi Odbora prihvatili su predlog predsednika Odbora da se obavi zajednički načelni pretres o prve dve tačke dnevnog reda sednice. Imajući u vidu da pojedini članovi Odbora nisu primili blagovremeno materijal za prve dve tačke dnevnog reda sednice, članovi Odbora odlučili su da raspravu o njima obave u nastavku sednice, u sredu, 26. jula 2023. godine, sa početkom u 9.00 časova. U nastavku sednice, Odbor je razmorio Informaciju o radu Ministarstva sporta za period april – jun 2023. godine, koju je predstavio predstavnik Ministarstva dr Mirko Kantar. Nakon rasprave, Odbor je većinom glasova usvojio Izveštaj kojim se prihvata Informacija o radu Ministarstva sporta za period april – jun 2023. godine. Sednici je predsedavao predsednik Odbora prof. dr Marko Atlagić, a sednici su prisustvovali sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Stojan Radenović, Nataša Ivanović, Tatjana Medved, dr Mirka Lukić-Šarkanović, dr Tatjana Jovanović, prof. dr Vladimir Obradović, Dragana Miljanić, Dejana Vasić, Ljubinko Đurković, prof. dr Jahja Fehratović, dr Žika Bujuklić, Ana Miljanić, prof. dr Branimir Jovančićević, prof. dr Đorđe Pavićević, mr Đorđe Kosanić i dr Zoran Lutovac.

11. sednica Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo

26.06.2023.
Članovi Odbora za za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo održali su 26. juna 2023. godine sednicu, na kojoj su dali saglasnost za privremenu primenu Sporazuma između Republike Srbije i Evropske unije o učešću Republike Srbije u programu Evropske unije Program Digitalna Evropa za period 2021-2027, koji je obrazložio državni sekretar u Ministarstvu informisanja i telekomunikacija Milan Dobrijević. Sednici je predseavao zamenik predsednika Odbora prof. dr Jahja Fehratović, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: dr Živan Bajić, prof. Dr Vladimir Đukić, Stojan Radenović, Tatjana Medved, prof. dr Vladimir Obradović, dr Dragana Rakić, Ratko Nikolić, Dragana Miljanić, Ivana Srbulović, dr Žika Bujuklić, Nataša Ivanović, prof. dr Đorđe Pavićević, Ljubinko Đurković i mr Đorđe Kosanić.

Nastavak Desete sednice Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo

08.05.2023.
Sednica Odbora nastavljena je 8. maja 2023. godine, na kojoj su prisustvovali predstavnici Ministarstva prosvete: državni sekretar prof. dr Ivica Radović i pomoćnici ministra dr Aleksandar Jović i Bojan Tubić; Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija: ministarka prof. dr Jelena Begović, državni sekretar Vukašin Grozdić i pomoćnici ministarke dr Marina Soković, Ivana Vukašinović i Vladimir Radovanović i iz Ministarstva sporta: ministar Zoran Gajić i državni sekretar Marko Kešelj sa saradnicima. Članovi Odbora su nakon rasprave, usvojili Informaciju o radu Ministarstva sporta za period januar – mart 2023. godine. Odbor je nakon rasprave usvojio i Informaciju o radu Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija za period januar – mart 2023. godine. Odbor je razmotrio i Izveštaj Ministarstva prosvete u vezi sa slučajem etiketiranja docenata i profesora Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Sednici je predsedavao predsednik Odbora prof. dr Marko Atlagić, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: dr Živan Bajić, Tatjana Medved, Stojan Radenović, prof. dr Vladimir Obradović, prof. dr Mirka Lukić Šarkanović, prof. dr Jahja Fehratović, mr Đorđe Kosanić, dr Žika Bujuklić, prof. dr Đorđe Pavićević, Ratko Nikolić, Dejan Vasić, Dragana Miljanić, dr Zoran Lutovac, prof. dr Branimir Jovančićević i Ljubinko Đurković.

Deseta sednica Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo

03.05.2023.
Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo započeo je, 3. maja 2023. godine, sednicu na kojoj su razmatrane Informacije o radu Ministarstva sporta za period januar – mart 2023. godine, Informacije o radu Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija za period januar – mart 2023. godine i Izveštaj Ministarstva prosvete u vezi sa slučajem etiketiranja docenata i profesora Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Ministar sporta Zoran Gajić obrazložio je Informacije o radu Ministarstva sporta za period januar – mart 2023. godine. S obzirom na tragediju koja se dogodila u Osnovnoj školi „Vladislav Ribnikar” članovi Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo odučili su da prekinu sednicu. Sednici je predsedavao predsednik Odbora prof. dr Marko Atlagić, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: dr Živan Bajić, Tatjana Medved, Stojan Radenović, prof. dr Vladimir Obradović, prof. dr Mirka Lukić Šarkanović, Ratko Nikolić, prof. dr Jahja Fehratović, Dejana Vasić, Dragana Miljanić, dr Žika Bujuklić, prof. dr Branimir Jovančićević, dr Zoran Lutovac i Ljubinko Đurković.

Deveta sednica Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo

21.03.2023.
Na sednici, održanoj 21. marta 2023. godine, članovi Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoja i informatičko društvo razmatrali su Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o priznavanju kvalifikacija u visokom obrazovanju na Zapadnom Balkanu i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za doktore medicine, doktore stomatologije i arhitekte u kontekstu Centralno-evropskog Sporazuma o slobodnoj trgovini, sa Aneksom I, Aneksom II i Aneksom III, koje je podnela Vlada Republike Srbije. Predloge zakona obrazlagali su predstavnici Ministarstva prosvete: Marijana Dukić Mijatović, državna sekretar, dr Aleksandar Jović, pomoćnik ministra za međunarodnu saradnju i evropske integracije i dr Bojan Tubić, pomoćnik ministra za visoko obrazovanje. Nakon rasprave koja je usledila, članovi Odbora su odlučili da predlože Narodnoj skupštini da prihvati Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o priznavanju kvalifikacija u visokom obrazovanju na Zapadnom Balkanu i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za doktore medicine, doktore stomatologije i arhitekte u kontekstu Centralno-evropskog Sporazuma o slobodnoj trgovini, sa Aneksom I, Aneksom II i Aneksom III. Sednici je predsedavao predsednik Odbora prof. dr Marko Atlagić, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora: dr Živan Bajić, prof. dr Vladimir Obradović, prof. dr Mirka Lukić-Šarkanović, Dejana Vasić, Dragana Miljanić, dr Žika Bujuklić, prof. dr Branimir Jovančićević, Tatjana Medved, dr Zoran Lutovac, Nataša Ivanović, Ljubinko Đurković, prof. dr Đorđe Pavićević, Stojan Radenović, Đorđe Kosanić i Ratko Nikolić.

Osma sednica Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo

23.02.2023.
Na sednici Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo, održanoj 23. februara 2023. godine, članovi Odbora razmatrali su Informaciju o radu Ministarstva prosvete za period oktobar – decembar 2022. godine, Informaciju o radu Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija za period oktobar – decembar 2022. godine i Informaciju o radu Ministarstva sporta za period oktobar – decembar 2022. godine. Na sednici Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo, održanoj 23. februara 2023. godine, članovi Odbora razmatrali su Informaciju o radu Ministarstva prosvete za period oktobar – decembar 2022. godine, Informaciju o radu Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija za period oktobar – decembar 2022. godine i Informaciju o radu Ministarstva sporta za period oktobar – decembar 2022. godine. Informaciju o radu Ministarstva prosvete za period oktobar – decembar 2022. godine obrazložio je ministar prosvete Branko Ružić, istakavši da je u izveštajnom periodu Ministarstvo prosvete postiglo značajne rezultate u sprovođenju politike u oblasti obrazovanja. Ukazao je na sprovedene normativne i programske aktivnosti i na primenu pozitivnih propisa u skladu sa savremenim tendencijama u razvoju međunarodnog, a posebno evropskog obrazovnog prostora. Naglasio je da je u oktobru 2022. godine organizovan sajam obrazovanja, na kome su svakodnevno predstavljeni svi nivoi obrazovanja, u cilju da obrazovni sistem bude kvalitetaniji i podsticajniji kako za učenike tako i za nastavnike. Nakon konstruktivne debate, članovi Odbora su prihvatili Informaciju o radu Ministarstva prosvete za period oktobar – decembar 2022. godine. Informaciju o radu Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija za period oktobar – decembar 2022. godine, obrazložio je državni sekretar u Ministarstvu nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Vukašin Gvozdić. Upoznao je članove Odbora sa normativnim i projektnim aktivnostima u okviru naučno-istraživačke delatnosti, kao i u okviru tehnološkog razvoja i inovacija. Članovi Odbora su većinom glasova prihvatili Informaciju o radu Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija za period oktobar – decembar 2022. godine. Informaciju o radu Ministarstva sporta za period oktobar – decembar 2022. godine obrazložio je ministar sporta Zoran Gajić i tom prilikom upoznao članove Odbora sa normativnim i programskim aktivnostima Ministarstva u izveštajnom periodu. Gajić je informisao Odbor o realizaciji IPA 2014 projekata „Obnova i poboljšanje uslova bezbednosti dečjih igrališta“. Članovi Odbora su većinom glasova prihvatili Informaciju o radu Ministarstva sporta za period oktobar – decembar 2022. godine. Sednici je predsedavao predsednik Odbora prof. dr Marko Atlagić, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora; doc. dr Biljana Đorđević, dr Živan Bajić, prof. dr Vladimir Obradović, prof. dr Mirka Lukić-Šarkanović, Dejana Vasić, Ana Miljanić, prof. dr Jahja Fehratović, Dragana Miljanić, dr Žika Bujuklić, prof. dr Branimir Jovančićević, dr Tatjana Jovanović, dr Zoran Lutovac, Nataša Ivanović i Ljubinko Đurković, mr Đorđe Kosanić i Gorica Gajić.

Sedma sednica Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo

04.02.2023.
Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo, održao je 4. februara 2023. godine sednicu, na kojoj su razmotreni Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Evropske unije o učešću Republike Srbije u programu Erazmus+ - programu Evropske unije za obrazovanje, obuke, mlade i sport i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Evropske unije o učešću Republike Srbije u programu Evropske unije Horizont Evropa – okvirnom programu za istraživanje i inovacije, koje je podnela Vlada. Državni sekretar u Ministarstvu prosvete prof. dr Ivica Radović obrazložio je Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Evropske unije o učešću Republike Srbije u programu Erazmus+ - programu Evropske unije za obrazovanje, obuke, mlade i sport, koji su članovi Odbora, nakon kraće rasprave, prihvatili. Prihvaćen je, nakon rasprave, i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Evropske unije o učešću Republike Srbije u programu Evropske unije Horizont Evropa – okvirnom programu za istraživanje i inovacije, koji je obrazložila ministarka nauke, tehnološkog razvoja i inovacija dr Jelena Begović. Sednici je predsedavao predsednik Odbora prof. dr Marko Atlagić, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: dr Živan Bajić, Stojan Radenović, prof. dr Vladimir Đukić, prof. dr Vladimir Obradović, prof. dr Jahja Fehratović, Dejana Vasić, dr Žika Bujuklić, prof. dr Branimir Jovančićević, dr Tatjana Jovanović, Nataša Ivanović, prof. dr Đorđe Pavićević i Borislava Perić Ranković.

Šesta sednica Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo

26.12.2022.
Na sednici Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo, održanoj 26. decembra, članovi Odbora razmatrali su jedinu tačku dnevnog reda: Na sednici Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo, održanoj 26. decembra, članovi Odbora razmatrali su jedinu tačku dnevnog reda: 1. Odobrenje privremene primene Sporazuma između Evropske unije i Republike Srbije o učešću Republike Srbije u programu “Digitalna Evropa za period 2021-2027”. O ovoj tački dnevnog reda govorili su predstavnici Ministarstva informisanja i telekomunikacija. Odbor je nakon kratke rasprave dao odobrenje za privremenu primenu Sporazuma između Evropske unije i Republike Srbije o učešću Republike Srbije u programu “Digitalna Evropa za period 2021-2027”. Izveštaj o odobrenju privremene primene Sporazuma će biti upućen Vladi Republike Srbije na dalje postupanje. Sednici je predsedavao predsednik Odbora prof. dr Marko Atlagić, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora; dr Žika Bujuklić, dr Živan Bajić, prof. dr Branimir Jovančićević, Tatjana Medved, Stojan Radenović, dr Zoran Lutovac, prof. dr Đorđe Pavićević, prof. dr Vladimir Obradović, prof. dr Jahja Fehratović i Dragana Miljanić.

Peta sednica Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo

04.12.2022.
Na sednici Odbora, održanoj 4. decembra 2022. godine, članovi Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo razmatrali su Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2023. godinu, Razdeo 26 - Ministarstvo prosvete, koji je podnela Vlada, u načelu. Predlog zakona obrazložio je ministar prosvete Branko Ružić, istakavši da je za Razdeo 26 - Ministarstvo prosvete opredeljeno ukupno 249, 3 milijarde dinara, što je u odnosu na prethodnu godinu uvećano za 22,5 milijardi dinara, bez nauke, imajući u vidu da je donošenjem Zakona o ministarstvima, prethodno Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja drugačije struktuirano. Ministar Ružić je naveo da u odnosu na rebalans budžeta iz novembra 2022. godine, povećanje iznosi oko 17 milijardi dinara. Dodao je da je ukupan budžet za 2023. godinu povećan za 10 odsto u odnosu na 2022. godinu. Najveći iznos budžeta za 2023. godinu, opredeljen je za isplate zarada, naknada i socijalna davanja zaposlenih u školskim ustanovama. Sednici su prisustvovali i govorili i predstavnici Ministarstva prosvete i Ministarstva finansija. Nakon rasprave koja je usledila, članovi Odbora su predložili Odboru za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava da prihvati Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2023. godinu, Razdeo 26 - Ministarstvo prosvete. Sednici je predsedavao predsednik Odbora prof. dr Marko Atlagić, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora: dr Živan Bajić, Stojan Radenović, Tatjana Medved, prof. dr Vladimir Obradović, Ratko Nikolić, prof. dr Jahja Fehratović, Dejana Vasić, Dragana Miljanić, prof. dr Branimir Jovančićević, prof. dr Đorđe Pavićević, Ljubinko Đurković i mr Đorđe Kosanić.

Četvrta sednica Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo

25.11.2022.
Na sednici od 25. novembra 2022. godine, Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo razmotrio je Informaciju o radu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za period jul – septembar 2022. godine. Informaciju je članovima Odbora predstavio ministar prosvete Branko Ružić. Nakon rasprave, Odbor je većinom glasova usvojio Izveštaj kojim se prihvata Informacija o radu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za period jul – septembar 2022. godine. U nastavku sednice, a na inicijativu narodne poslanice Tatjane Medved, Odbor je doneo odluku o obrazovanju Pododbora za sport, koji će raditi u sledećem sastavu: Tatjana Medved, predsednik Pododbora i članovi Pododbora Dejana Vasić, Ratko Nikolić, Ana Miljanić, Gorica Gajić, Sanja Marić i dr Danijela Grujić. Takođe, Odbor je doneo i odluku o obrazovanju Pododbora za nauku i visoko obrazovanje na inicijativnu narodnog poslanika prof.dr Vladimira Obradovića, koji će raditi u sledećem sastavu: prof.dr Jahja Ferhatović, predsednik Pododobora i članovi Pododbora dr Žika Bujuklić, Stojan Radenović, dr Dejana Vasić, dr Zoran Lutovac, prof.dr Vladimir Obradović i prof. dr Đorđe Pavićević. Sednici je, na poziv predsednika Odbora, prisustvovao i direktor Zavoda za unapređenje vaspitanja i obrazovanja dr Zlatko Grušanović sa saradnicima. Sednici je predsedavao predsednik Odbora prof.dr Marko Atlagić, a sednici su prisustvovali sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Nataša Ivanović, Tatjana Medved, Ratko Nikolić, dr Zoran Lutovac, Dragana Miljanić, dr Žika Bujuklić, Stojan Radenović, dr Živan Bajić, Dejana Vasić, mr Đorđe Kosanić, prof. dr Mirka Lukić-Šarkanović, prof.dr Vladimir Obradović, prof. dr Đorđe Pavićević i prof. dr Jahja Ferhatović. Sednici Odbora prisustvovao je i narodni poslanik Boško Obradović, koji nije član Odbora.

Treća sednica Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo.

04.10.2022.
Na sednici, održanoj 4. oktobra, članovi Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoja i informatičko društvo razmatrtali su Informacije o radu Ministarstva prosvete, nauke, tehnološkog razvoja i informatičko društvo, za period od januara do marta 2022. godine, kao i za period april – jun 2022. godine. Ministar Branko Ružić izložio je informacije o radu Ministarstva prosvete, nauke, tehnološkog razvoja i informatičko društvo, koje je Odbor posle rasprave prihvatio. Članovi Odbora su na sednici odlučili i da upute resornom Ministarstvu dopis, radi pribavljanja relevantnih informacija, povodom smene dekana Pravnog falukteta u Novom Sadu prof. dr Branislava Ristivojevića. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Prof. dr Marko Atlagić.