Deveta sednica Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo

21.03.2023.

Na sednici, održanoj 21. marta 2023. godine, članovi Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoja i informatičko društvo razmatrali su Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o priznavanju kvalifikacija u visokom obrazovanju na Zapadnom Balkanu i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za doktore medicine, doktore stomatologije i arhitekte u kontekstu Centralno-evropskog Sporazuma o slobodnoj trgovini, sa Aneksom I, Aneksom II i Aneksom III, koje je podnela Vlada Republike Srbije.

Predloge zakona obrazlagali su predstavnici Ministarstva prosvete: Marijana Dukić Mijatović, državna sekretar, dr Aleksandar Jović, pomoćnik ministra za međunarodnu saradnju i evropske integracije i dr Bojan Tubić, pomoćnik ministra za visoko obrazovanje.

Nakon rasprave koja je usledila, članovi Odbora su odlučili da predlože Narodnoj skupštini da prihvati Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o priznavanju kvalifikacija u visokom obrazovanju na Zapadnom Balkanu i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za doktore medicine, doktore stomatologije i arhitekte u kontekstu Centralno-evropskog Sporazuma o slobodnoj trgovini, sa Aneksom I, Aneksom II i Aneksom III.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora prof. dr Marko Atlagić, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora: dr Živan Bajić, prof. dr Vladimir Obradović, prof. dr Mirka Lukić-Šarkanović, Dejana Vasić, Dragana Miljanić, dr Žika Bujuklić, prof. dr Branimir Jovančićević, Tatjana Medved, dr Zoran Lutovac, Nataša Ivanović, Ljubinko Đurković, prof. dr Đorđe Pavićević, Stojan Radenović, Đorđe Kosanić i Ratko Nikolić.

Prisutni članovi

...

Živan Bajić

Srpska napredna stranka
...

Vladimir Obradović

Stranka slobode i pravde
...

Mirka Lukić-Šarkanović

Socijalistička partija Srbije
...

Dejana Vasić

Socijaldemokratska partija Srbije
...

Dragana Miljanić

Srpska stranka Zavetnici
...

Žika Bujuklić

Srpska napredna stranka
...

Branimir Jovančićević

Demokratska stranka
...

Tatjana Medved

Srpska napredna stranka
...

Zoran Lutovac

Demokratska stranka
...

Nataša Ivanović

Srpska napredna stranka
...

Stojan Radenović

Srpska napredna stranka
...

Đorđe Kosanić

Jedinstvena Srbija
...

Ratko Nikolić

Socijalistička partija Srbije
Poslednji put ažurirano: 21.03.2023, 13:47