STOJAN RADENOVIĆ

Srpska napredna stranka

OSVRT OTVORENOG PARLAMENTA

Stojan Radenović je do sada jednom bio narodni poslanik, u 13. sazivu, od 2022. do 2023. godine.

U 13. sazivu izabran je za narodnog poslanika kao drugi na listi “Aleksandar Vučić - Zajedno možemo sve”, mandat mu je potvrđen 01.08.2022. godine. U 13. sazivu bio je deo poslaničke grupe Aleksandar Vučić – Zajedno možemo sve, član Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo I član Pododbora za nauku i visoko obrazovanje.

U 14. sazivu izabran je za narodnog poslanika kao deveti na listi Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane, mandat mu je potvrđen 06. februara 2024. godine. U 14. sazivu deo je poslaničke grupe ALEKSANDAR VUČIĆ - Srbija ne sme da stane.


BIOGRAFIJA

Rođen je 1948. u selu Dobra Voda kod Leskovca. Do 1979. je bio profesor u Četrnaestoj gimnaziji, da bi potom doktorirao i naredne dve decenije predavao na Prirodno-matematičkom fakultetu u Kragujevcu.

Od 2000. godine je radio na Mašinskom fakultetu u Beogradu, gde je dočekao i penziju. Sa 65 domaćih i preko 150 stranih koautora objavio je oko 400 radova u međunarodnim časopisima, od čega je više od 200 časopisa sa SCI liste.

Šira javnost čula je ime profesora Stojana Radenovića 2015. godine kada je svrstan među 100 najuticajnijih naučnih umova u oblasti matematike na listi koju objavljuje kompanija "Tomson Rojters". Nakon toga, tadašnji predsednik Srbije Tomislav Nikolić dodelio mu je srebrnu medalju za izuzetne zasluge u oblasti naučne i prosvetne delatnosti, povodom Dana državnosti 2016. godine. Tadašnji rektor BU Vladimir Bumbaširević rekao je da je upravo Radenović zaslužan za skok Beogradskog univrziteta na Šangajskoj listi. Radenović je u nakon toga počeo da svoje radove potpisuje za Univerzitet u Saudijskoj Arabiji, da bi se na poziv predsednika Srbije Aleksandra Vučića vratio Beogradskom univerzitetu.
Poslednji put ažurirano: 20.03.2024, 09:43

Osnovne informacije

Statistika

  • 0
  • 1
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Prva sednica (konstitutivna), 20.03.2024.

Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad Prve (konstitutivne) sednice Narodne skupštine Republike Srbije u Četrnaestom sazivu.
Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 127 narodnih poslanika.
Podsećam vas da je članom 88. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine predviđeno da kvorum za rad Narodne skupštine na Prvoj sednici Narodne skupštine postoji ako je na sednici prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.
Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 163 narodna poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine u smislu člana 88. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine.
Sada dajem obaveštenje o odsutnosti narodnih poslanika.
Obaveštavam vas da su sprečeni da sednici prisustvuju sledeći narodni poslanici: Radomir Lazović, Ana Ivanović, Siniša Ljepojević, Dragan Stanojević, dr Jovan Janjić i Mitar Kovač.
Sada nastavljamo pretres o 2. tački dnevnog reda - IZBORU PREDSEDNIKA NARODNE SKUPŠTINE.
Prelazimo na listu govornika po prijavama za reč.
Prvi govornik biće Usame Zukorlić.
Izvolite.

Prva sednica (konstitutivna), 20.03.2024.

Zahvaljujem poslaniku.
Reč ima dr Milica Marušić Jablanović.
Izvolite.

Prva sednica (konstitutivna), 20.03.2024.

Zahvaljujem poslanici na izlaganju.
Dajem reč poslanici Mariji Jevđić.

Imovinska karta

(Beograd, 11.10.2022.)

Funkcija Državni organ, javno preduzeće, ustanova, druga organizacija Izvor prihoda Interval Neto prihod Valuta Vreme obavljanja / od-do
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 130348.00 RSD 01.08.2022 -
Član Komisije za odlučivanje po žalbama) Nacionalno telo za akreditaciju i obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju Republika Mesečno 74302.00 RSD 10.06.2022 - 20.09.2022.
Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (penzija) Republika Mesečno 85186.00 RSD 30.08.2013 -

Whoops, looks like something went wrong.