MIRKA LUKIĆ ŠARKANOVIĆ

Socijalistička partija Srbije

OSVRT OTVORENOG PARLAMENTA

Mirka Lukić-Šarkanović prvi put je izabrana za narodnu poslanicu u 13. sazivu kao 28. na listi IVICA DAČIĆ – PREMIJER SRBIJE, mandat joj je potvrđen 01.08.2022. godine.

U 13. sazivu deo je poslaničke grupe IVICA DAČIĆ - Socijalistička partija Srbije (SPS). Članica je Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo, i zamenica člana Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva i Odbora za zdravlje i porodicu.

BIOGRAFIJA

Rođena je 12.10.1968. godine u Novom Sadu. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u
Loznici. Na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu diplomirala je u februaru 1995. godine. Doktorsku disertaciju je odbranila 2012. godine takođe na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Na istom fakultetu završila je i supspecijalizaciju iz Medicine bola 2017. godine. Zaposlena je na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu u zvanju asistenta sa doktoratom, dok je na Stomatološkom fakultetu u Pančevu docent. Autorka je velikog broja radova u domaćim i stranim stručnim časopisima i brojnih izlaganja na međunarodnim i domaćim kongresima i simpozijumima.

Na Klinici za anesteziju i intenzivnu terapiju, Kliničkog centra Vojvodine u Novom Sadu, zaposlena je kao lekar specijalista anesteziologije sa reanimatologijom od avgusta 2000. godine.

Od 2016. godine odbornica je u Skupštini grada Novog Sada.

Članica je Socijalističke partije Srbije od 1990. godine. Trenutno je i članica Glavnog odbora Socijalističke partije Srbije.
Poslednji put ažurirano: 02.09.2022, 19:13

Osnovne informacije

Statistika

  • 0
  • 1
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku