Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Mirka Lukić-Šarkanović glasala

Mirka Lukić-Šarkanović

Socijalistička partija Srbije
usvojen

Nije glasala