SELMA KUČEVIĆ

Stranka demokratske akcije Sandžaka

OSVRT OTVORENOG PARLAMENTA

Selma Kučević je do sad jednom bila narodna poslanica, u 12. sazivu, od 2020. do 2022. godine

U 12. sazivu bila je članica Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, kao i zamenica člana Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja.

Tokom 12. saziva na redovnim skupštinskim zasedanjima je provela 81 sat, 19 puta se obraćala u plenumu, u postavljanju poslaničkih pitanja nije učestvovala, a u traženju obaveštenja i objašnjenja učestvovala je sedam puta. Što se tiče prisustva glasanjima za akte, prisustvovala je 21 put, od čega je za tri akta glasala “protiv”, a za dva akta je glasala “za”.

U 13. sazivu izabrana je za poslanicu kao peta na listi SDA Sandžaka – dr Sulejman Ugljanin, mandat joj je potvrđen 01.08.2022. godine.

U 13. sazivu bila je deo poslaničke grupe EVROPSKI REGIONI - Vojvodina, Sandžak, Preševska dolina do 25.10.2022, kada je ova grupa prestala da postoji nakon što je jedan njen član podneo ostavku zbog preuzimanja funkcije ministra, nakon čega po potvrđivanju mandata novog poslanika grupa nije ponovo formirana. Članica je Odbora za zdravlje i porodicu i Odbora za prava deteta. Takođe, zamenica je člana Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje.

BIOGRAFIJA

Rođena je 9. decembra 1991. godine. Osnovnu i srednju školu završila je u Tutinu, a diplomirala na Pravnom fakultetu, Univerziteta u Sarajevu.

Obavljala je funkciju načelnice Odeljenja za opštu upravu i društvene delatnosti u opštini Tutin.

Članica je Izvršnog odbora Nacionalnog saveta Bošnjačke nacionalne zajednice od 2018. godine.

Nakon lokalnih izbora 2020. godine izabrana je za predsednicu Skupštine opštine Tutin.

Predsednica je ogranka Tutin Stranke demokratske akcije Sandžaka.
Poslednji put ažurirano: 13.12.2022, 09:39

Osnovne informacije

Statistika

  • 10
  • 1
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Prvo vanredno zasedanje , 07.02.2023.

Zahvaljujem, predsedniče.

Dame i gospodo narodni poslanici, kao što pretpostavljam da znate, amandmanima na predložene zakone u oblasti pravosuđa zapravo pokušavamo da pošaljemo poruku o nesaglasnosti sa predloženim zakonskim rešenjima koji se nalaze pred nama. Smatram da kao najveće zakonodavno telo ne smemo dozvoliti da se na neki način urušene pravosudne institucije dodatno uništavaju dodatno lošim zakonskim rešenjima. Pozivanje na Venecijansku komisiju i sporno održani referendum za koji nije postojala niti dovoljna informisanost, a ni zainteresovanost građana ne daje nam za pravo da ulazimo u reforme kojim se ovakvim zakonskim rešenjima ne može promeniti stanje u jednoj od najvažnijih grana vlasti kakva je sudska, odnosno pravosuđe.

Pravosuđe mora biti samostalno, pravosuđe mora biti nezavisno, oslobođeno svih spoljašnjih uticaja i samo kao takvo može biti garant efikasnosti i može služiti pravdi. Mnogo je zaista praktičnih slučajeva koje možemo navesti o nefunkcionalnosti pravosuđa. Suđenja koja traju godinama samo su jedan od primera.

Ne mogu, a da ne pomenem i slučaj Ernada Bakana koji je stradao na licu mesta na pešačkom prelazu. Ovom devetnaestogodišnjem dečaku, odnosno ubici koji je bahatom vožnjom usmrtio momka izrečena je veoma sramna presuda od godine i pet meseci. Da li smatrate da roditelji ovog momka, prijatelji i poznanici i dalje gaje iluzije o pravdi i pravednosti? Naravno da ne. Ali nažalost, oni nisu usamljeni u tome i postoji dakle mnogo sličnih slučajeva, poput montiranog političkog procesa u Sandžaku koji je ponovo pokrenut, pa ni nakon 30 godina žrtve i porodice političkih zatvorenika nemaju mira…

Prvo vanredno zasedanje , 07.02.2023.

Da.

Nemaju mira i kontinuirana sada već pravna represija istih nad ovim ljudima ne prestaje, kao da već nisu dovoljno istraumirani činjenicom da su im roditelji mesecima i godinama i oni sami mučeni preživljavali razne oblike zlostavljanja i torture u zatvorima.

Sasvim se logično nameće i pitanje kojim se to načelima i uticajima vode tzv. sudije i tužioci u ovakvim i sličnim predmetima. Kredibilitet nosioca važnih pravosudnih funkcija zaista mora biti na najvišem nivou, o čemu bi svakako trebalo da svedoči i višegodišnji staž u struci i primeni zakona.

Zato smatram da je vrlo pogubno to izmeštanje izbora sudija i tužilaca iz Narodne skupštine, ali i ukidanje probnog rada. Da bi sudstvo i tužilaštvo bili nezavisni i samostalni od bilo kakvih spoljašnjih faktora, smatram da je neophodno predvideti i plate koje odgovaraju dostojanstvu sudija i težini funkcija koje nose, što je takođe propušteno ovim predlozima zakona.

Iz gore navedenih razloga smatram da ne postoje dovoljni argumenti koji svedoče da će predložena zakonska rešenja poboljšati zakonski okvir, kao i stanje u našem pravosudnom sistemu. Zahvaljujem.

Prvo vanredno zasedanje , 07.02.2023.

Zahvaljujem, predsedniče.

Povređen je član 106. U članu 1. – govornik može da govori samo o tački dnevnog reda o kojoj se vodi pretres. Dakle, trebali ste da zaustavite ove fašističke izlive. Ja ne znam iz kog razloga ljudima na sam pomen Sandžaka…

Četrnaesto vanredno zasedanje , 23.09.2021.

Zahvaljujem, predsedavajuća.

Ja svoje današnje pitanje upućujem ministru šumarstva, poljoprivrede i vodoprivrede.

Pitanje promene sedišta šumskog gazdinstva iz Raške u Tutin forsirano je već nekoliko puta. Međutim, do današnjeg dana stanje je isto, odnosno nepromenjeno.

Iako pretpostavljam da resorni ministar dobro poznaje prilike o kojima ću govoriti, ja ga moram podsetiti na to da je i sam bio lično prisutan prilikom posete predsednika Srbije opštini Tutin 2018. godine, kada je i predsednik lično obećao, između ostalog, građanima ove opštine i pomoć pri promeni sedišta šumskog gazdinstva, ali, kao što rekoh, sve je do danas ostalo samo na rečima i na obećanjima.

Ukupna površina Gornjeibarskog šumskog područja iznosi 49.440 ha, od čega Tutinu pripada 26.229 ha. Ukupna zapremina iznosi 6.305 m3, od čega Tutinu pripada 3.671 m3. Ukupni zapreminski priprast iznosi 161.750 m3, od čega Tutinu 93.252 m3 pripada. Dakle, polovina od ukupne površine ovog šumskog privrednog područja pripada opštini Tutin, kako po šumskoj pokrivenosti, takođe i po zapremini, zapreminskom prirastu, odnosno kvalitetu šuma.

Ono što je važno istaći jeste da za 30 godina, od kako postoji ovo šumsko privredno područja, nikada do sada njime nije rukovodio niti jedan građanin opštine Tutin, s tim da postoje adekvatni uslovi, odnosno kvalitetna kadrovska rešenja.

Šumska uprava opštine Tutin je procentualno i finansijski najviše učestvovala u izgradnji objekata na Goliji i na Kopaoniku, ali nijedan takav objekat, niti projekat nije iniciran nikada na teritoriji ove opštine. Postavlja se pitanje zašto, ako uzmemo u obzir da se takođe radi o brdsko-planinskom području sa izuzetnim prirodnim lepotama?

Obzirom na sve iznete argumente i podatke, gde je šumska pokrivenost 53%, ukupna zapremina 58%, zapreminski prirast 57,7%, što znači da više od polovine ovih državnih šuma u ovom gazdinstvu ima opština Tutin i da ista zaslužuje da sedište ovog gazdinstva bude upravo u Tutinu, što se svakako ne kosi ni sa Zakonom o šumama, kojim su definisana ova šumsko-privredna područja, a nije definisano kojoj od ovih opština pripada pravo na sedište ovog gazdinstva, s tim da ukoliko bi bilo definisano, onda bi i najrealnije bilo da bude upravo u opštini Tutin. Stoga postavljam pitanje resornom ministru zašto se još uvek čeka na ovu promenu sedišta šumskog gazdinstva kada su uslovi odavno ispunjeni i da li su obećanja predsednika Srbije i ministara stvarna ili se ipak radi samo o medijskom peformansu za građane?

Takođe, još jedan od problema sa kojima se građani ove opštine susreću svakako jesu zabrinjavajući prizori masovne i ne selektivne seče šuma, koje se već godinama unazad odvijaju na ovom području. Seča šuma se odvija čak i noću, pa su meštani određenih područja bili primorani da i sami zaustavljaju, iako su potpisivali razne peticije, molbe, upućivali se apele. Od nadležnih institucija do danas nikada nisu dobili adekvatan odgovor, pa stoga pitam zašto, po čijem nalogu, po čijem naređenju se otimaju naše šume i ko dozvoljava da se uništavaju pluća ovog grada?

Želim da se nadovežem na trenutku situaciju koju imamo u opštini Tutin, a tiče se spora koji vodi „Srbijašume“, odnosno Šumska uprava u Tutinu, protiv izgradnje ekoparka u ovoj opštini. Taj spor se vodi pod izgovorom ni manje ni više nego zaštita šuma i šumskog područja.

Dakle, nekoliko puta upućivani su apeli, molbe, peticije i nikakav od odgovor od nadležnih institucija nismo dobili, ali kada se krene sa nekim projektom koji je od opštedruštvenog značaja, onda rapidno dobijamo sudske zabrane.

Veoma je važno istaći da ovaj projekat ne sadrži apsolutno nikakve nepravilnosti, da je projekat odobren od strane Ministarstva turizma, da ne predviđa apsolutno nikakve seče šuma, već isključivo adaptiranje terena. Ovaj projekat se realizuje radi zaštite lokaliteta, i eko karaktera je.

Kao što znate, opština Tutin je opština sa najvećim natalitetom u ovoj državi i sa najvećim brojem rođenih beba. Stoga ovoj opštini su preko potrebni i parkovi i igrališta i stoga apelujem na ministra da što pre reaguje i da zaustavi ove zlonamerne tendencije pojedinaca, odnosno političkih kadrova iz šumske uprave, te da se nesmetano realizuje ovaj projekat, a te jeftine političke poene svakako mogu da prikupljaju na neki drugi način i drugim putem, a ne sveteći se deci i ugrožavajući njihova osnovna prava. Zahvaljujem.

Osma sednica Prvog redovnog zasedanja , 15.04.2021.

Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani predsedniče, ja svoje pitanje danas upućujem ministarki privrede, gospođi Tanasković.

U proteklom periodu mnogo toga smo mogli čuti o stanju ljudskih prava u Republici Srbiji. Nažalost nije bilo mnogo pozitivnih, a ni reprezentativnih stvari koje bi Srbiju učvrstile na tom njenom evropskom putu.

Veoma zabrinjavajuća situacija u kojoj se nalaze nacionalne manjine, a dodatno je pogoršana pandemijom Kovida – 19, gde je još i relevantni faktori u zemlji svojim izjavama dodatno produbljuju jaz i daju materijal za još dosta negativnih izveštaja o stanju demokratije i ljudskih prava u Republici Srbiji.

Dakle, stoga ja tražim objašnjenje od ministarke Atanasković da mi objasni šta znači, citiram – žao mi je što sada tu nije predstavnik Sandžaka, ali sam htela da ga zamolim i upozorim da vrši malo agitaciju usmeravanje svojih sunarodnika za imunizaciju, za vakcinaciju, jer kod njih je najmanji broj ljudi koji su prihvatili vakcinaciju da biste mogli da imate svu pomoć i što se tiče investicija i drugih pomoći iz naših projekata. Ne mogu ni svoje ljude da ugrozim, da dovedem u takvu sredinu, čak i medicinsko osoblje odbija da se vakciniše.

Onda, povodom investicija u delu muslimanskog stanovništva, hoću da vam kažem, da imate mogućnost da dobijete pomoći sve, ali morate i vi da budete na liniji, mislim da ste me razumeli.

Dakle, smatram izuzetno neprimerenim da bilo ko, a pogotovo jedan ministar u Vladi, ljude klasifikuje i deli po verskom i nacionalnom, a nisam čula da je ijedan drugi kraj bio uslovljen na ovaj način. Stoga moram da podsetim gospođu Atanasković i to da je Sandžak multinacionalna oblast, da je u Sandžaku tolerancija tradicija i da svaki pojedinac ima svoja verska, nacionalna, kulturna, lična i kolektivna osećanja i da se u to ne dira.

Ministarka privrede obrazlaže da je odustala od posete gradovima Sandžaka iz razloga slabog odziva na vakcinaciju, te da građani imaju mogućnost na pomoć, ali da je ta mogućnost uslovljena. Ja zaista želim da verujem da je ministarka u tom momentu zaboravila da građani Sandžaka, kao i svi ostali građani Srbije plaćaju porez, PDV, takse i ostale obaveze koje su zakonom propisane, stoga na osnovu svega toga građani Sandžaka imaju svoja prava, prava koja ne mogu i ne smeju biti ni na koji način uslovljena, samim tim ni ograničena što bi jedan ministar u Vladi trebao da zna.

Kada govorim o Sandžaku moram da spomenem i to da su građani Sandžaka apsolutno slobodni, slobodnu su da odaberu način i metod imunizacije. Dakle, ukoliko žele vakcinu onda su apsolutno slobodni da istu i prime. Takođe, ukoliko žele prirodnu imunizaciju, mi ćemo ih u tome apsolutno podržati zato što se sami zalažemo za prirodnu imunizaciju.

Dakle, sve što sam već rekla takođe se odnosi i na medicinske radnike iz razloga što su to ljudi koji imaju svoje stručno znanje i obrazovanje, te na osnovu kojeg će donositi odluke o sopstvenoj imunizaciji.

Želim da ministarka privrede shvati da stvari u Sandžaku ne funkcionišu na ovaj način, pogotovo ne funkcionišu ovakvim uslovljavanjem i ograničavanjem, te je pozivam da se izvini građanima Sandžaka zbog ovakvog načina ophođenja i zbog uslovljavanja, te da na temelju dijaloga i dobrih odnosa stavimo tačku na ovakav način komunikacije, te da mnogo više vremena pričamo o projektima i o problemima sa kojima se građani Sandžaka suočavaju.

Mnogo je problema o kojima možemo razgovarati. Zaista smatram da je apsolutno nedopustivo da na teritoriji opštine Sjenica, planina Giljeva koja je oaza za uzgoj stoke, gde cirkuliše Karajukića Bunari, Doliće, Crvsko, Trijebine, Buđevo, Raždaginja, Dujke više od pola godine je bez električne energije i vodosnabdevanja.

Takođe, ako govorimo o putevima, putevi su izuzetno loši, pogotovo putni pravac Sjenica-Prijepolje, zatim na području Kladnice ima preko 200 kilometara ne asfaltiranih puteva. Zatim, kako regionalni, tako i lokalni putevi su u katastrofalnom stanju. Ako govorimo o školama, imamo mnogo škola koje su starije i ne obnovljene.

Stoga, ja pozivam gospođu Atanasković da obiđe gradove Sandžaka što pre kako bi problem elektroenergetske i vodoprivredne mreže što pre dobio svoj epilog kako bismo građanima omogućili adekvatne uslove, osnovne uslove za život i razvoj grana privrede koje su od egzistencijskog značaja za ovaj kraj. Zahvaljujem.

Prva sednica Prvog redovnog zasedanja , 04.03.2021.

Poštovani predsedniče, dame i gospodo narodni poslanici, podsetiću javnost da je u toku 2020. godine tadašnji ministar prosvete protivzakonito imenovao vršioca dužnosti direktora škole „Avdo Međedović“ u Novom Pazaru. Dakle, protivno izraženoj volji zaposlenih, školskog odbora, pa i mišljenja Bošnjačkog nacionalnog veća.

Naime, radi se o licu koje nije čak ni učestvovalo na konkursu, koje nije bilo ni zaposleno u ovoj ustanovi, ali je on, kako on to sam kaže u svom javnom obraćanju, funkcioner jedne od političkih partija.

Uprkos tome što su i nastavničko veće, kao i školski odbor, većinski podržali drugog kandidata, tadašnji ministar se oglušio o ovim važnim činjenicama, ignorisao izbornu proceduru i suspendovao zakon, te doneo odluku o imenovanju.

Kolektiv škole, kao i zaposleni, održavali su proteste u februaru 2020. godine ispred škole protiv ove protivzakonite odluke, a važno je napomenuti i to da je OŠ „Avdo Međedović“ proglašena ustanovom od posebnog značaja za Bošnjake iz razloga što se u njoj kompletna nastava izvodi na bosanskom jeziku.

Zbog ovakvog postupanja tadašnjeg ministra kojim je povređeno pravo Nacionalnog veća na učešće u upravljanju ustanovama posebnog značaja, Nacionalni savet Bošnjaka obratio se Zaštitniku građana, Povereniku za zaštitu ravnopravnosti i Upravnom sudu sa ciljem zaštite Ustavom i zakonima garantovanim pravima Bošnjaka na obrazovanje na maternjem jeziku.

Na osnovu utvrđenih okolnosti, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti doneo je mišljenje kojim je utvrđeno da je Ministarstvo prosvete izvršilo čin, odnosno akt diskriminacije Bošnjaka i Bošnjačkog nacionalnog veća imenovanjem vršioca dužnosti direktora Osnovne škole „Avdo Međedović“.

U obrazloženju se takođe navodi da je Ministarstvo prosvete bilo u obavezi da traži mišljenje od Bošnjačkog nacionalnog veća kada se radi o ustanovi koja je od posebnog značaja za Bošnjake, time još jednom potvrđujući da Ministarstvo prosvete drsko diskriminiše Bošnjake i Bošnjačko nacionalno veće selektivnom primenom odredaba Ustava i zakona.

Međutim, ovde nije kraj vređanja dostojanstva i osporavanje identiteta Bošnjaka u Republici Srbiji. Poslednji pokušaj za osporavanjem sadržaja veoma važnog i za nacionalni identitet Bošnjaka, koji se prvenstveno odnosi na književnost, istoriju, pa i na sam jezik, dolazi upravo od člana Nacionalnog prosvetnog saveta, a istovremeno člana Srpskog filozofskog društva.

Dakle, u spornom dopisu ovog člana nastavlja usporavanje jednog od osnovnih identitetskih elemenata kakav je to jezik, čime se otvoreno nastavlja sa segregacijom Bošnjaka i permanentnim kršenjem prava Bošnjaka.

Dakle, akademska zajednica u Srbiji treba da zna da građenjem vlastitog kulturnog identiteta, negiranjem tuđeg, kao i verovanje u postojanje superiornosti nekog jezika, kulture ili nacije su zapravo najveće zablude kojima može da se vodi jedno društvo.

Stoga ja postavljam pitanje ministru prosvete, gospodinu Ružiću - na koji način će on popraviti odnos ovog Ministarstva prema Bošnjacima Sandžaka, otkloniti posledice koje ovom narodu nanose članovi Nacionalnog prosvetnog saveta, o čijem štetnom delovanju sam govorila i onda kada je bila rasprava o Izveštaju o radu Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i Zaštitnika građana?

Dakle, zanima me koje će aktivnosti takođe preduzeti povodom utvrđene diskriminacije Bošnjaka i Bošnjačkog nacionalnog veća ustanovljene od strane ovog Ministarstva u toku protekle godine.

Takođe, svoje pitanje postavljam i predsednici Vlade, postavljam Ustavnom sudu - šta oni planiraju da preduzmu po pitanju ovih izliva diskriminacije, nacionalizma, segregacije Bošnjaka u državi u kojoj su oni relevantni faktori? Dakle, uzimajući u obzir izveštaj „Freedom house“ o sve značajnijem padu građanskih prava i političkih sloboda.

Bošnjaci Sandžaka žele da povrate poverenje u instituciji i žele da budu slobodni i ravnopravni građani ove države, ne građani drugog rada, koji će svaki put naći na meti proizvoljnih frustracija pojedinaca. Zahvaljujem.

Imovinska karta

(Tutin, 31.08.2022.)

Funkcija Državni organ, javno preduzeće, ustanova, druga organizacija Izvor prihoda Interval Neto prihod Valuta Vreme obavljanja / od-do
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 85771.00 RSD 03.08.2020 - 01.08.2022.
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije (paušal) Republika Mesečno 34308.00 RSD 03.08.2020 - 01.08.2022.
Odbornik Opština Tutin Opština Mesečno 8000.00 RSD 13.08.2020 -
Nacionalni savet bošnjačke nacionalne zajednice (Član Izvršnog odbora) Javni prihod Mesečno 19000.00 RSD 04.11.2018 -
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije (paušal) Republika Mesečno 34308.00 RSD 01.08.2022 -
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 85771.00 RSD 01.08.2022 -