Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Ana Beloica Martać glasala

Ana Beloica Martać

Srpska napredna stranka

Nijedan akt nije pronađen.