NINOSLAV ERIĆ

Srpska napredna stranka

OSVRT OTVORENOG PARLAMENTA

Ninoslav Erić do sada je jednom bio narodni poslanik, u 12. sazivu, od 2020. do 2022.godine

Tokom 12. saziva proveo je 73 sati na redovnim zasedanjima u Skupštini, i učestvovao u glasanju o 196 akta i za 194 akta je glasao “za”. U plenumu se nije obraćao, nije učestvovao u postavljanju poslaničkih pitanja Vladi Srbije, kao ni u traženju obaveštenja i objašnjenja.

U 13. sazivu izabran je za poslanika kao 113. na listi ALEKSANDAR VUČIĆ – Zajedno možemo sve, mandat mu je potvrđen 01.08.2022. godine.

U 13. sazivu deo je poslaničke grupe Aleksandar Vučić - Zajedno možemo sve. Član je Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku, i zamenik člana Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije.

BIOGRAFIJA

Rođen 18.02.1976.godine u Ćupriji. Osnovnu školu i gimnaziju završio u Ćupriji. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Nišu. Magistarske studije završio 2012.godine takođe na Ekonomskom fakultetu u Nišu.

Radio kao regionalni menadžer u mikrofinansijskoj organizaciji “Agroinvest fond“.

Predsednik opštine Ćuprija bio je od 2013. do 2020. godine.

Od 2020. godine do danas predsednik je Skupštine opštine Ćuprija.

Političko delovanje započeo je u Grupi građana Morava grad, koja je 2013. kolektivno pristupila Srpskoj naprednoj stranci.

Predsednik je Opštinskog odbora Srpske napredne stranke u Ćupriji.
Poslednji put ažurirano: 08.01.2023, 12:09

Osnovne informacije

Statistika

  • 20
  • 1
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Četvrto vanredno zasedanje , 25.07.2023.

Poštovani predsedniče Narodne skupštine, poštovani ministre sa saradnicima, poštovani narodni poslanici ispred Ekonomskog kokusa, kao predsednik Ekonomskog kokusa predložio sam određeni broj amandmana od kojih je šest amandmana prihvaćeno od strane Vlade, od strane ministra, Ministarstva i nadležnog odbora.

Kada je ovaj zakon prihvaćen na sednici Vlade, mi smo imali nekoliko sastanaka Ekonomskog kokusa, imali smo javne konsultacije, imali smo javno slušanje. Bilo je prisutno veliki broj poslanika iz opozicije, iz pozicije, takođe, stručna javnost, i naravno, izvršna vlast.

Velika zahvalnost ministru Goranu Vesiću, koji već osam dana od jutra do mraka brani ovaj zakon sa jedne strane, a s druge strane, tražio je od vas konstruktivne predloge.

Podsetiću, da je javna rasprava krenula u januaru mesecu, javna rasprava je bila u Beogradu, Kragujevcu, Novom Sadu, Nišu, Somboru, i da se tada tražilo neki predlog koji bi bio uključen u ovaj zakon. Bilo je 600 predloga, od toga stotinu predloga je prihvaćeno od strane Ministarstva, a mi danas, kada narodni poslanici opozicije daju predloge za amandmane, oni samo koriste to vreme da bi nama prosipali neku političku demagogiju, i ništa novo ne bi rekli o ovom amandmanu.

Što se tiče ovog amandmana, član 17. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji menja se i glasi – u članu 57. stav 4. posle dokumenta i urbanističkog projekta dodaju se reči – uslovi imalaca javnog ovlašćenja sadržani u važećem planskom dokumentu i pribavljeni u postupku izrade i potvrđivanju urbanističkog projekta su istovremeno i uslovi koji se koriste prilikom izdavanja lokacijskih uslova, ukoliko se uz zahtev za izdavanje lokacijskih uslova dostavi i potvrđeni urbanistički projekat.

Stav 10 menja se i glasi – uslovi koje dostavljaju imaoci javnih ovlašćenja ne mogu biti u suprotnosti sa uslovima iz planskog dokumenta na osnovu koga se izdaju, niti se mogu menjati utvrđeni urbanistički parametri. Uslovi izdati suprotno od planskog dokumenta su ništavi.

Veoma važno za naše građane je da posle stava 11. imamo i stav 12. i 13. koji glasi – uslovi za projektovanje i priključenje za objekte kategorije „A“ i „B“ imalac javnih ovlašćenja izdaje bez naknade. U slučaju objekta iz člana 133. stav 2 tačka 14), 15), 23) ovog zakona ministarstvo nadležno za poslove elektrotehničkih komunikacija ovlašćeno da izdaje uslove za projektovanje koje se odnose na omogućavanje izgradnje linijske infrastrukture elektronskih komunikacija, elektronske komunikacione mreže i uređaja, elektronskih objekata, kao i stubova elektronske komunikacije u skladu sa utvrđenim potrebama razvoja ove infrastrukture i njene zaštite.

Na kraju, javna preduzeća i imaoci javnih ovlašćenja ne mogu više naplaćivati izdavanje uslova za projektovanje i priključenje na objekte kategorije „A“ i „B“, a to su porodični objekti. Na ovaj način finansijski rasteretićemo naša domaćinstva, ubrzaćemo procedure i nateraćemo javna preduzeća da u svoje uslove ugrade u planska dokumenta, što je vrlo važno za naše sugrađane. Hvala vam.

Četvrto vanredno zasedanje , 25.07.2023.

Poštovani predsedniče Skupštine, poštovani ministre, za razliku od opozicije koja neumorno priča o svemu, samo ne o amandmanima. Čuli smo razglednice iz Niša, čuli smo pokvarenu gramofonsku ploču kako trebaju da se brišu zakoni i na kraju čuli smo i o domu zdravlja iz Ćuprije. Taj dom zdravlja u Ćupriji 2013. godine kada sam postao predsednik opštine je bio blokiran. Tri miliona eura je bio dug doma zdravlja, 120 ne ugovorenih radnika koji nisu primali platu i vi kao potparola Narodne stranke iz Ćuprije, a znate da Narodnu stranku u Ćupriji vodi neko ko je bio direktor Osnovne škole „13. oktobar“ i pričali smo o tome i ko mu je otac i šta je radio i vi ste tada meni rekli da sam u pravu, da je to bio narkodiler i tada sam tražio od ministra Gašića da ode u prostorije Narodne stranke, da proveri tu prostoriju, jer sam siguran da tamo može svašta da se nađe.

Vi kao njihov potparola pričate o domu zdravlja. O domu zdravlja gde su lekari, gde nisu primali plate, gde smo imali dugove prema svim farmaceutskih kućama, gde da nije bio ministra Malog mi bi imali blokadu računa doma zdravlja i naravno opštine Ćuprija od 180 miliona dinara, samo za jednog farmaceuta. Ministar Mali, naša premijerka u dogovoru sa tim farmaceutom oprostili su nam dug za kamatu od 80 miliona dinara, a 100 miliona dinara opština Ćuprija i dan danas plaća te dugove.

Za razliku od vas, ja neću da pričam o nečemu što nije tema amandmana već ću da pričam o amandmanu. U članu 28. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji u novo predloženom stavu 10. člana 97. Zakona o planiranju i izgradnji i za reči – dana podnošenja zahteva, dodaje se zapeta i reči – posebnim rešenjem.

U cilju stimulisanja zelene gradnje, investitoru kome je izdat sertifikat zelene gradnje umanjuje se 10% doprinosa za uređenje građevinskog zemljišta. Investitor tada podnosi zahtev nadležnom organu po pravnosnažnosti upotrebne dozvole.

Da bi se otklonila nedoumica da li je se po zahtevu odlučuje na način da se menja građevinska dozvola ili se donosi posebno rešenje, eksplicitno ovim amandmanom koje je Ministarstvo građevine podržalo donosi se posebno rešenje i nadležni organ tada, za razliku od prethodnog rešenja, gde bi trebala da se menja građevinska dozvola, donosi se posebno rešenje i ta procedura je samim tim i jednostavnija.

Hvala.

Četvrto vanredno zasedanje , 25.07.2023.

Poštovani predsedniče, i Boris Tadić i Dragan Đilas i Vuk Jeremić su se ovde odrekli Ćuprije. Ostavili su zatvorene sve institucije.

Svaki krov u Ćupriji na svakoj javnoj ustanovi je prokišnjavao. To ste vi ostavili. Godine 2013. kada sam postao predsednik opštine ostavili ste i taj dom zdravlja sa tim dugom. Nije to palo sa Marsa, nego je tako ostavljeno, a uz pomoć Vlade Republike Srbije, uz pomoć predsednika Republike Srbije pozivam vas da glasate za ove zakone i jedan zakon gde se radi rekonstrukcija opšte bolnice u Ćurpriji.

Sredstva koja su obezbeđena, obezbeđena su za rekonstrukciju opšte bolnice u Ćupriji. U okviru tog projekta radi se i izgradnja novog doma zdravlja u Ćupriji.

Mi radimo i gradimo, a ono što ste vi ostavili, ostavili ste nam bukvalno svaku javnu instituciju koja je prokišnjavala. Ostavili ste nam svaku mesnu zajednicu koja je bila blokirana i ostavili ste nam dugove. Za razliku od vas, mi rešavamo probleme, a vi pričajte.

Imovinska karta

(Ćuprija, 28.12.2020.)

Funkcija Državni organ, javno preduzeće, ustanova, druga organizacija Izvor prihoda Interval Neto prihod Valuta Vreme obavljanja / od-do
Predsednik Skupština opštine Ćuprija Opština Mesečno 82000.00 RSD 03.08.2020 -
Predsednik Skupština opštine Ćuprija Opština Mesečno 85000.00 RSD 10.05.2016 - 17.08.2020.
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 118000.00 RSD 03.08.2020 -