Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku

Saziv: Saziv 2022 - 2023

Predsednik: Dejan Radenković

Datum početka rada: 02.08.2022.

"Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku razmatra predlog zakona i drugog opšteg akta i druga pitanja iz oblasti:

- privrede i privrednog razvoja, ravnomernog regionalnog razvoja, privrednih društava i drugih oblika poslovanja, poslovnog i finansijskog restrukturiranja;

- preduzetništva, stečaja, investicija, standardizacije, akreditacije;

- ekonomskih odnosa s inostranstvom, međunarodnih trgovinskih ugovora, spoljne trgovine, stranih ulaganja, koncesija;

- ekonomske, bilateralne i regionalne saradnje organa Republike Srbije sa međunarodnim trgovinskim organizacijama;

- industrije, osim prehrambene industrije;

- rudarstva, geoloških i seizmoloških istraživanja;

- energetike, naftne i gasne privrede;

- funkcionisanja javnih preduzeća u oblastima industrije, rudarstva i energetike;

- trgovine i prometa robe i usluga, kontrole usluga, merila i mernih jedinica;

- upotrebe robnih i uslužnih žigova, znaka kvaliteta i oznaka porekla proizvoda;

- funkcionisanja tržišta, sprečavanja monopolskog delovanja i nelojalne konkurencije;

- robnih rezervi i zaštite potrošača;

- osnivanja i rada robnih berzi;

- planiranja razvoja turizma, prostornog organizovanja, zaštite i korišćenja turističkih prostora i promocije turizma;

- mera i dragocenih metala;

- privatizacije.

Odbor razmatra predlog plana razvoja Republike Srbije, po postupku utvrđenim ovim poslovnikom.

Odbor razmatra mesečne izveštaje ministarstva nadležnog za poslove privatizacije o toku postupka privatizacije, zaključenim ugovorima o prodaji kapitala, odnosno imovine, pokrenutim postupcima privatizacije i radu subjekata nadležnih za sprovođenje postupka privatizacije i daje Narodnoj skupštini mišljenja i predloge u vezi sa pitanjima privatizacije.

Odbor obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom i ovim poslovnikom.

Odbor ima 17 članova."

*Član 54. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije

Članovi odbora

Veroljub Arsić
Srpska napredna stranka
Član
Stanislava Janošević
Srpska napredna stranka
Zamenik

Živan Bajić
Srpska napredna stranka
Član
Miroslav Kondić
Srpska napredna stranka
Zamenik

Tijana Davidovac
Srpska napredna stranka
Član
Dalibor Šćekić
Srpska napredna stranka
Zamenik

Miodrag Gavrilović
Demokratska stranka
Član
Nenad Mitrović
ZAJEDNO
Zamenik

Pavle Grbović
Građanska demokratska partija
Član
Natan Albahari
Stranka slobode i pravde
Zamenik

Dalibor Jekić
Stranka slobode i pravde
Član
Željko Veselinović
Stranka slobode i pravde
Zamenik

Života Starčević
Jedinstvena Srbija
Član
Vojislav Vujić
Jedinstvena Srbija
Zamenik

Dragomir Karić
Pokret snaga Srbije - BK
Član
Nikola Radosavljević
Srpska napredna stranka
Zamenik

Ninoslav Erić
Srpska napredna stranka
Član
Radovan Tvrdišić
Srpska napredna stranka
Zamenik

Snežana Paunović
Socijalistička partija Srbije
Član
Uglješa Marković
Socijalistička partija Srbije
Zamenik

Dejan Radenković
Socijalistička partija Srbije
Predsednik
Dragan Vulić
Socijalistička partija Srbije
Zamenik

Zoran Sandić
Nova Demokratska stranka Srbije
Član
Nenad Tomašević
Pokret obnove Kraljevine Srbije
Zamenik

Đorđe Stanković
Narodni pokret Srbije
Član
Miroslav Aleksić
Narodni pokret Srbije
Zamenik

Aleksandra Tomić
Srpska napredna stranka
Član
Milosav Milojević
Srpska napredna stranka
Zamenik

Zoran Tomić
Srpska napredna stranka
Zamenik predsednika
Rodoljub Stanimirović
Srpska napredna stranka
Zamenik

Zoran Zečević
Srpska stranka Zavetnici
Član
Bojana Bukumirović
Srpska stranka Zavetnici
Zamenik


Poslednji put ažurirano: 05.08.2022, 11:06