Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku

Saziv: Aktuelni saziv

Datum početka rada: 02.08.2022.

"Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku razmatra predlog zakona i drugog opšteg akta i druga pitanja iz oblasti:

- privrede i privrednog razvoja, ravnomernog regionalnog razvoja, privrednih društava i drugih oblika poslovanja, poslovnog i finansijskog restrukturiranja;

- preduzetništva, stečaja, investicija, standardizacije, akreditacije;

- ekonomskih odnosa s inostranstvom, međunarodnih trgovinskih ugovora, spoljne trgovine, stranih ulaganja, koncesija;

- ekonomske, bilateralne i regionalne saradnje organa Republike Srbije sa međunarodnim trgovinskim organizacijama;

- industrije, osim prehrambene industrije;

- rudarstva, geoloških i seizmoloških istraživanja;

- energetike, naftne i gasne privrede;

- funkcionisanja javnih preduzeća u oblastima industrije, rudarstva i energetike;

- trgovine i prometa robe i usluga, kontrole usluga, merila i mernih jedinica;

- upotrebe robnih i uslužnih žigova, znaka kvaliteta i oznaka porekla proizvoda;

- funkcionisanja tržišta, sprečavanja monopolskog delovanja i nelojalne konkurencije;

- robnih rezervi i zaštite potrošača;

- osnivanja i rada robnih berzi;

- planiranja razvoja turizma, prostornog organizovanja, zaštite i korišćenja turističkih prostora i promocije turizma;

- mera i dragocenih metala;

- privatizacije.

Odbor razmatra predlog plana razvoja Republike Srbije, po postupku utvrđenim ovim poslovnikom.

Odbor razmatra mesečne izveštaje ministarstva nadležnog za poslove privatizacije o toku postupka privatizacije, zaključenim ugovorima o prodaji kapitala, odnosno imovine, pokrenutim postupcima privatizacije i radu subjekata nadležnih za sprovođenje postupka privatizacije i daje Narodnoj skupštini mišljenja i predloge u vezi sa pitanjima privatizacije.

Odbor obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom i ovim poslovnikom.

Odbor ima 17 članova."

*Član 54. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije

Članovi odbora

Veroljub Arsić
Srpska napredna stranka
Član
Stanislava Janošević
Srpska napredna stranka
Zamenik

Živan Bajić
Srpska napredna stranka
Član
Miroslav Kondić
Srpska napredna stranka
Zamenik

Tijana Davidovac
Srpska napredna stranka
Član
Ninoslav Erić
Srpska napredna stranka
Zamenik
Marija Jevđić
Jedinstvena Srbija
Član
Zagorka Aleksić
Jedinstvena Srbija
Zamenik

Dragomir Karić
Pokret snaga Srbije - BK
Član
Nikola Radosavljević
Srpska napredna stranka
Zamenik

Radovan Tvrdišić
Dveri
Srpski patriotski savez - SPAS
Srpska napredna stranka
Zamenik

Snežana Paunović
Socijalistička partija Srbije
Član
Uglješa Marković
Socijalistička partija Srbije
Zamenik

Dejan Radenković
Socijalistička partija Srbije
Član
Violeta Filip
Zamenik


Miroslav Aleksić
Narodna stranka
Zamenik

Aleksandra Tomić
Srpska napredna stranka
Član
Milorad Bojović
Srpska napredna stranka
Zamenik

Zoran Tomić
Srpska napredna stranka
Član
Rodoljub Stanimirović
Srpska napredna stranka
Zamenik

Zoran Zečević
Srpska stranka Zavetnici
Član
Dragan Stojanović
Srpska stranka Zavetnici
Zamenik


Poslednji put ažurirano: 05.08.2022, 11:06