Druga sednica Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku

04.11.2022.

Odbor je razmatrao Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu za 2022. godinu, za Ministarstvo privrede, Ministarstvo rudarstva i energetike, Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine i Ministarstvo turizma i omladine.
Odbor je nakon rasprave većinom glasova, usvojio predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu za 2022. godinu.

Na sednici Odbora održanoj 4. novembra, članovi Odbora razmatrali su godišnji izveštaj o radu Agencije za energetiku za 2021. godinu, koji je podnela Agencija za energetiku Republike Srbije i godišnji izveštaj o radu Komisije za zaštitu konkurencije za 2021. godinu, koji je podnela Komisija za zaštitu konkurencije.

Godišnji izveštaj o radu Agencije za energetiku za 2021. godinu, koji je podnela Agencija za energetiku Republike Srbije obrazložio je predsednik Saveta Agencije za energetiku Republike Srbije Dejan Popović.

Nakon rasprave Odbor je usvojio zaključak jednoglasno o radu Agencije za energetiku za 2021. godinu, koji je podnela Agencija za energetiku Republike Srbije.

Godišnji izveštaj o radu Komisije za zaštitu konkurencije za 2021. godinu, koji je podnela Komisija za zaštitu konkurencije članovima Odbora predstavio je predsednik komisije za zaštitu konkurencije Nebojša Perić.

Nakon rasprave koja je usledila, članovi Odbora su usvojili zaključak o radu Komisije za zaštitu konkurencije za 2021. godinu.

Na kraju sednice Odbor je odredio članove delegacije za učešće na sastanku Parlamentarnog plenuma Energetske zajednice, koji će se održati 5. i 6. decembra 2022. godine u Beču, Austrija.

Delegaciju će činiti: mr Dejan Radenković, dr Aleksandru Tomić, Miodraga Gavrilovića i Sandić Zorana.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora Dejan Radenković, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora, dr Živan Bajić, Radovan Tvrdišić, Veroljub Arsić, dr Aleksandra Tomić, Zoran Tomić, Željko Veselinović, Nikola Radosavljević, Zagorka Aleksić, Miodrag Gavrilović, Zoran Sandić, Pavle Grbović, Tijana Davidovac, Snežana Paunović.

Prisutni članovi

...

Živan Bajić

Srpska napredna stranka
...

Radovan Tvrdišić

Srpski pokret Dveri Srpski patriotski savez - SPAS Srpska napredna stranka
...

Veroljub Arsić

Srpska radikalna stranka Srpska napredna stranka
...

Aleksandra Tomić

Srpska napredna stranka
...

Zoran Tomić

Srpska napredna stranka
...

Željko Veselinović

Stranka slobode i pravde
...

Nikola Radosavljević

Srpska napredna stranka
...

Zagorka Aleksić

Jedinstvena Srbija
...

Miodrag Gavrilović

Demokratska stranka
...

Zoran Sandić

Nova Demokratska stranka Srbije
...

Pavle Grbović

Stranka slobode i pravde
...

Tijana Davidovac

Srpska napredna stranka
...

Snežana Paunović

Socijalistička partija Srbije
Poslednji put ažurirano: 05.11.2022, 15:48