NIKOLA NEŠIĆ

Nestranačka licnost

OSVRT OTVORENOG PARLAMENTA

Nikola Nešić prvi put je izabran za narodnog poslanika u 13. sazivu kao peti na listi MORAMO – AKCIJA – Ekološki ustanak – Ćuta – Ne davimo Beograd – Nebojša Zelenović, mandat mu je potvrđen 01.08.2022. godine.

U 13. sazivu deo je poslaničke grupe MORAMO - ZAJEDNO. Član je Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije, i zamenik člana Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku. Takođe, zamenik je člana Delegacije u Parlamentarnoj skupštini Mediterana.

BIOGRAFIJA

Rođen je 1988. godine u Kragujevcu, završio je osnovnu školu “Radoje Domanović” i Prvu kragujevačku Gimnaziju. Završio je Elektronski fakultet u Nišu, a na istom fakultetu 2013. godine stekao je i zvanje Master inženjer elektrotehnike i računarstva na katerdri za telekomunikacije.

Od 2013. godine bio je zaposlen je u kompaniji SBB u Kragujevcu.

Od 2016. do danas odbornik je u Skupštini grada Kragujevca.

Bio je zamenik predsednika grupe građana ALTERNATIVA. Nakon toga, bio je predsednik i jedan od osnivača Nove Snage 2014. godine. Prilikom spajanja Nove Snage sa političkom strankom Zajedno za Srbiju 2021. godine postao je član Senata Zajedno za Srbiju zadužen za region centralne Srbije.

Od 2022. godine je u stranci ZAJEDNO, koja je nastala spajanjem Zajedno za Srbiju sa Otvorenom građanskom platformom Akcija, Ekološkim ustankom i Skupštinom slobodne Srbije.
Poslednji put ažurirano: 05.09.2022, 08:53

Osnovne informacije

  • MORAMO - ZAJEDNO
  • Kragujevac
  • Kragujevac
  • 1988
  • master inž. elektrotehnike i računarstva

Statistika

  • 9
  • 3
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Drugo vanredno zasedanje , 25.02.2023.

Hvala, predsedavajući.

Pred nama su danas izveštaji nezavisnih institucija. Ne želim sada da ulazim uopšte koliko su institucije nezavisne, ali svakako mogu da konstatujem da ih vlast ne sluša, a iskoristiću i Poverenicu za zaštitu ravnopravnosti i Fiskalni savet kako bi jasno i nedvosmisleno izneo dokaze.

U izveštaju koji je sama poverenica i navela, da je na njen predlog za ocenu ustavnosti i zakonitosti i sud utvrdio neustavnost čak tri odredbe Zakona o finansijskoj podršci i porodici sa decom, gde je posebno istakla neustavnost odredbe kojom roditelji i deca sa invaliditetom moraju da biraju između prava na naknadu zarade i prava na tuđu negu i pomoć za njihovo dete.

Takođe, želim da istaknem da je Poverenica zajedno uspela ponovo da obori još jednu odredbu istog zakona ove godine, a to je da preduzetnici i žene na fleksibilnim ugovorima moći će da koriste odsustvo do dve godine kada rode treće i više dece.

Želeo bih samo da zamolim i Poverenicu da sledeći put u svom izveštaju, ukoliko je moguće, navede, pošto je ovo, da kažem, predlog, provera ustavnosti došao od strane 31 narodnog poslanika iz Jedanaestog saziva i iz udruženja „Mame su zakon“. Smatram da je jako važno kako bismo vratili poverenje u institucije, kakva je Narodna skupština, da stoji da je to ipak objedinjen zahtev, ko se sve borio da dođe do ovog predloga.

Takođe, želim da napomenem i da Fiskalni savet se takođe ne sluša, a kao dokaz je preporuka ove nezavisne institucije da se podigne iznos dečijeg dodatka, kako bi se smanjilo siromaštvo najranjivije kategorije, a to su naša deca. I to su samo dva dokaza ovih institucija gde vlast ne sluša, a iste ove zakone je u prethodnom sazivu i donela vlast. Hvala vam.

Prvo vanredno zasedanje , 08.02.2023.

Poštovani predsedavajući, tražim da se ovaj amandman dopuni tako što insistiramo da javni tužilac bude odgovoran za štetu koju pričini iz krajnje nepažnje. Mi smo kao stranka više puta apelovali na poslovanje određenih preduzeća, javno smo isticali na sve ono što oni ne rade, na nelegalne i koruptivne radnje i čak smo od direktora dobili da nemaju upotrebne dozvole, da su recimo u energetici Kragujevca dimnjaci izgrađeni iako nije dobijena građevinska dozvola, da nemaju odobrenje za izvođenje radova. I, pored svega oni su pustili u rad jedno veliko preduzeće i najveći projekat i istoriji grada Kragujevca.

Kada smo počeli da se žalimo, ovo preduzeće je imalo gubitak pet miliona dinara, sada ima gubitak 560 miliona dinara, a već su projektovali gubitak 860 miliona dinara. Zbog toga javni tužioci moraju da reaguju na sve ono na šta mi ukazujemo i kao opozicija i tražimo da rade svoj posao i zbog toga mora da se poveća nivo njihove odgovornosti. Hvala.

Treća sednica Drugog redovnog zasedanja , 08.12.2022.

Hvala, predsedavajući.

Moja pitanja su za ministra Bastu, Selakovića i Malog. Da li potencijalne majke trebaju da biraju između posla ili da budu majke? Rezultati popisa, kakvi god da budu, biće sigurno loši i to je poraz nas kao društva.

Slažem se da je mera populacione politike od 743 miliona evra, koliko će da se izdvoji za ovu godinu dobra, ali morate i vi da se složite da ona nije dovoljna, da moramo da nađemo još sredstava da uložimo mere populacione politike.

Sada ste počeli da promovišete ideju „Žene su zakon“. To nije vaša ideja, ali svakako slažem se da ste prepoznali značaj ovog problema.

Takođe, tadašnja premijerka i sadašnja premijerka, Ana Brnabić, pre više od godinu dana na ovom mestu, u ovom holu je rekla da mame preduzetnice nisu lepo definisane zakonima. To je kršenje Ustava Republike Srbije gde nemamo jednaka prava za sve žene i to mora da se menja.

Prošlo je više od godinu dana, promene zakona nam idu sporije od života. Moramo hitno da radimo na novim merama. Četrdeset hiljada imamo preduzetnica koje mogu da budu potencijalne mame. Potrebno je da nacionalni stadion, odustanemo možda ovog trenutka na ove tri godine, da vidimo kako će ova mera dati rezultate. Ima dovoljno sredstava. Ima, rekli ste sami, da ste meru populacione politike, koja sada iznosi 743 miliona evra, doneli 2018. godine. Možemo da napravimo komparaciju između rezultata kakva nam je politika od 2018. godine do ove godine, kakva kada bi smo uključili ovu meru.

Kada bi smo odustali od nacionalnog stadiona, možemo pokreti sve mame preduzetnice. Možemo pokriti sve potencijalne majke koje su na fleksibilnim ugovorima, to su ugovori o privremeno-povremenim poslovima, to su ugovori o delu i ostali ugovori.

Smatram da je inicijativa koju smo mi kao poslanička grupa o izmeni Zakona o zdravstvenom osiguranju napisali zajedno sa grupom građana „Mame su zakon“, čija je ovo inicijalna ideja i bila dobra, ali nismo sujetni. Smatram i pozivam sve narodne poslanike da podrže ovu ideju, da neka daju drugi predlog ako treba, mi ćemo se složiti, ali ovo treba da bude interes svih nas, Mi trebamo danas da biramo između ovoga, a to je nacionalni stadion ili da omogućimo potencijalnim majkama da ne moraju da biraju između posla i da budu majke.

Hoćemo da Srbija ostane nama, hoćemo da uvedemo nove mere populacione politike, nisu dovoljne mere, mnogo nas je nestalo. Kakvi god rezultati popisa da budu, oni nisu dobri. Moramo da se menjamo, moramo brzo da se menjamo.

Ja vas zaista pozivam, važno je da razumete ovu poruku i važno je, kažem vam, predložite vi, krenuli ste sa inicijativom “Žene su zakon“, nemojte da bude sve na tome da se završi na promociji Ere Ojdanića, ove ideje.

Hajde da konkretizujemo. Hoću od vas da čujem ne izgovore koje radio više, ko je radio manje, šta je bilo pre, hajde da čujemo rešenja. Krenite odlučno, promenite sredstva.

Evo, tri godine treba da se finansira stadion. Hajmo tri godine da uložimo u ovu grupu, u ove preduzetnice, u potencijalne majke koje rade sada na fleksibilnim ugovorima, hajde za tri godine da vidimo komparativne rezultate, mere koje sada važe sa ovim dodatnim merama, pa ukoliko su mere dobre, onda da to bude u stabilnom finansiranju, oko nekih možemo i da zamenimo Zakon o radu ovde svi zajedno.

Moramo da promenimo populacionu politiku da ne bi smo kao Srbija nestali. To vam je patriotizam, to vam je ulaganje u budućnost Srbije i to je ulaganje u našu decu. Molim vas da svi uzmete ovo ozbiljno, iskoristite potencijal koji imate. Četrdeset hiljada imate potencijalnih žena koje mogu da budu majke u ovom trenutku, da vidimo da li ova mera može da da rezultate. Hvala.

Pitanje još samo za Sinišu Malog, da li, kada će biti kapitalni projekat fabrike vode u Zrenjaninu, koju toliko dugo godina čekamo? Hvala.

Treća sednica Drugog redovnog zasedanja , 08.12.2022.

Hvala, predsedavajući.

Moja pitanja su za ministra Bastu, Selakovića i Malog. Da li potencijalne majke trebaju da biraju između posla ili da budu majke? Rezultati popisa, kakvi god da budu, biće sigurno loši i to je poraz nas kao društva.

Slažem se da je mera populacione politike od 743 miliona evra, koliko će da se izdvoji za ovu godinu dobra, ali morate i vi da se složite da ona nije dovoljna, da moramo da nađemo još sredstava da uložimo mere populacione politike.

Sada ste počeli da promovišete ideju „Žene su zakon“. To nije vaša ideja, ali svakako slažem se da ste prepoznali značaj ovog problema.

Takođe, tadašnja premijerka i sadašnja premijerka, Ana Brnabić, pre više od godinu dana na ovom mestu, u ovom holu je rekla da mame preduzetnice nisu lepo definisane zakonima. To je kršenje Ustava Republike Srbije gde nemamo jednaka prava za sve žene i to mora da se menja.

Prošlo je više od godinu dana, promene zakona nam idu sporije od života. Moramo hitno da radimo na novim merama. Četrdeset hiljada imamo preduzetnica koje mogu da budu potencijalne mame. Potrebno je da nacionalni stadion, odustanemo možda ovog trenutka na ove tri godine, da vidimo kako će ova mera dati rezultate. Ima dovoljno sredstava. Ima, rekli ste sami, da ste meru populacione politike, koja sada iznosi 743 miliona evra, doneli 2018. godine. Možemo da napravimo komparaciju između rezultata kakva nam je politika od 2018. godine do ove godine, kakva kada bi smo uključili ovu meru.

Kada bi smo odustali od nacionalnog stadiona, možemo pokreti sve mame preduzetnice. Možemo pokriti sve potencijalne majke koje su na fleksibilnim ugovorima, to su ugovori o privremeno-povremenim poslovima, to su ugovori o delu i ostali ugovori.

Smatram da je inicijativa koju smo mi kao poslanička grupa o izmeni Zakona o zdravstvenom osiguranju napisali zajedno sa grupom građana „Mame su zakon“, čija je ovo inicijalna ideja i bila dobra, ali nismo sujetni. Smatram i pozivam sve narodne poslanike da podrže ovu ideju, da neka daju drugi predlog ako treba, mi ćemo se složiti, ali ovo treba da bude interes svih nas, Mi trebamo danas da biramo između ovoga, a to je nacionalni stadion ili da omogućimo potencijalnim majkama da ne moraju da biraju između posla i da budu majke.

Hoćemo da Srbija ostane nama, hoćemo da uvedemo nove mere populacione politike, nisu dovoljne mere, mnogo nas je nestalo. Kakvi god rezultati popisa da budu, oni nisu dobri. Moramo da se menjamo, moramo brzo da se menjamo.

Ja vas zaista pozivam, važno je da razumete ovu poruku i važno je, kažem vam, predložite vi, krenuli ste sa inicijativom “Žene su zakon“, nemojte da bude sve na tome da se završi na promociji Ere Ojdanića, ove ideje.

Hajde da konkretizujemo. Hoću od vas da čujem ne izgovore koje radio više, ko je radio manje, šta je bilo pre, hajde da čujemo rešenja. Krenite odlučno, promenite sredstva.

Evo, tri godine treba da se finansira stadion. Hajmo tri godine da uložimo u ovu grupu, u ove preduzetnice, u potencijalne majke koje rade sada na fleksibilnim ugovorima, hajde za tri godine da vidimo komparativne rezultate, mere koje sada važe sa ovim dodatnim merama, pa ukoliko su mere dobre, onda da to bude u stabilnom finansiranju, oko nekih možemo i da zamenimo Zakon o radu ovde svi zajedno.

Moramo da promenimo populacionu politiku da ne bi smo kao Srbija nestali. To vam je patriotizam, to vam je ulaganje u budućnost Srbije i to je ulaganje u našu decu. Molim vas da svi uzmete ovo ozbiljno, iskoristite potencijal koji imate. Četrdeset hiljada imate potencijalnih žena koje mogu da budu majke u ovom trenutku, da vidimo da li ova mera može da da rezultate. Hvala.

Pitanje još samo za Sinišu Malog, da li, kada će biti kapitalni projekat fabrike vode u Zrenjaninu, koju toliko dugo godina čekamo? Hvala.

Druga sednica Drugog redovnog zasedanja , 08.11.2022.

Hvala.

Poštovani predsedniče Skupštine, poštovane dame i gospodo poslanice i poslanici, poštovani građani Srbije, želim da postavim pitanja vezano za projekat „Čista Srbija“. Šta je to u stvari projekat „Čista Srbija“?

Posao za Kragujevac i za druge gradove i opštine u Srbiji ugovoren je pre skoro dve godine direktnom pogodbom ministarstva i kineske kompanije, bez tendera i javnih nabavki, što propisuje evropska regulativa, ali i domaći Zakon o javnim nabavkama. Srbija i Kina imaju danas potpisane međunarodne sporazume koji imaju jaču snagu od samih zakona. Uz to, Srbija je još zemlja kandidat za članstvo u EU i vlasti selektivno se pridržavaju ove evropske regulative.

Premijerka Ana Brnabić prilikom izlaganja ekspozea i replike Nebojši Zelenoviću je rekla da projekti IBRD imaju previše dokumentacije. Evo, šta je sada posledica toga – da je u Kragujevcu istorijski projekat, a to je grejanje na gas, pušten bez dozvola. Da li je ovakav jedan državni projekat treba da bude simbol kako se treba raditi ili simbol kako se ne treba raditi?

Da se sada vratim ponovo na projekat „Čista Srbija“, jer smatramo da je ovaj projekat od kapitalnog interesa za građane Srbije, ali ne znamo ništa skoro o njemu, i to ću reći na primeru Kragujevca.

Najveći problem i sumnja koja nastaje, pošto već duže vreme, a to je skoro cela godina, na svakoj sednici Skupštine grada Kragujevca tražim da mi se dostavi bilo koji dokument, makar jedan projekat kao dokaz šta se to radi i kako se to radi. Znači, ja ne mogu da dobijem ni jedan projekat od nacionalnog značaja, ni kao narodni poslanik, ni kao odbornik.

Moje pitanje je – gde i kako mogu doći do bilo kog projekta? Na osnovu čega je uzete kredit? Šta se sadrži u njemu? Gde je on iskazan, ovo je pitanje za Sinišu Malog, kad u Nacrtu rebalansa budžeta imamo tačku B i pod tačkom 10 i pod tačkom 12, tu imamo ukupno 803 miliona evra iskazanih? Gde se nalazi ostatak od 3,2 milijarde kojim ste se vi hvalili svuda u medijima, kada ste potpisali ovaj sporazum?

Takođe, piše da gradovi obuhvaćeni ovim projektom „Čista Srbija“ nemaju nikakve finansijske obaveze, osim obezbeđivanja imovine za parcele na kojima će biti izgrađena postrojenja za preradu otpadnih voda izradu katastarskih planova. Da li je ovo upravo problem zašto projekat „Čista Srbija“ se realizuje ovoliko sporo? Da li tu leži problem o ispunjavanju planova? Kako smo uopšte uzeli kredit, ako pre toga nismo rešili imovinska pitanja?

Takođe, šta se dešava sa ulicama? Koliko treba vremena da prođe da se one rekonstruišu, da se vrate u prvobitno stanje nakon završetka projekta „Čista Srbija“? Vidimo šta se dešava na primeru opet Kragujevca, vodovod i kanalizacija, javno preduzeće iz Kragujevca dužno je skoro milion evra za ovih godinu dana, a pri tom su uzeli dva kredita. Zašto? Zato što nema dovoljno priključaka na izgrađenoj mreži. A zašto nema dovoljno priključaka? To je pitanje i zato ja već godinu dana se uporno trudim, pokušavam da dođem do podatka, makar jednog projekta kako bi mogli da vidimo. Mi želimo da se projekat realizuje, ali moramo da znamo kako je planirano, ko je i na koji način se izgradila mreža.

Tomislav Momirović je rekao da će minimum biti 49% domaće građevinske operative. Navodno u Kragujevcu učestvuje 33% tako što učestvuje vodovod i to pozdravljam, ali koji su ostali podizvođači. Kako ja da dođem do podatka ko su još podizvođači koji rade na projektu „Čista Srbija“?

Ovo je puno pitanja i puno odgovora. Nadam se da ćete krenuti, jer je dijalog o svemu važan. Hvala vam.

Imovinska karta

(Kragujevac, 29.08.2022.)

Funkcija Državni organ, javno preduzeće, ustanova, druga organizacija Izvor prihoda Interval Neto prihod Valuta Vreme obavljanja / od-do
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 130348.00 RSD 01.09.2022 -
Odbornik u Skupštini Grada Skupština grada Kragujevca Grad Mesečno 25608.00 RSD 14.09.2021 -