Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Bojan Torbica glasao

Bojan Torbica

Pokret socijalista

Nijedan akt nije pronađen.