Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Vladimir Đukić glasao

Vladimir Đukić

Socijalistička partija Srbije