Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Mirka Lukić-Šarkanović glasala