Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Dijana Radović glasala

Dijana Radović

Socijalistička partija Srbije

Nijedan akt nije pronađen.