Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Pavle Grbović glasao

Pavle Grbović

Građanska demokratska partija

usvojen

protiv
usvojen

protiv