Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Danijela Grujić glasala

Danijela Grujić

Stranka slobode i pravde

Nijedan akt nije pronađen.