Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Slaviša Ristić glasao

Slaviša Ristić

Stranka slobode i pravde

Nijedan akt nije pronađen.