Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Slaviša Ristić glasao

Slaviša Ristić

Stranka slobode i pravde
usvojen

Nije prisustvovao


usvojen

Nije prisustvovao