Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Nenad Tomašević glasao

Nenad Tomašević

Monarhisti

usvojen

Nije glasao