Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Stefan Jovanović glasao

Stefan Jovanović

Narodna stranka