Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Borislav Novaković glasao

Borislav Novaković

Narodna stranka