Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Slavica Radovanović glasala

Slavica Radovanović

Narodni pokret Srbije