Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Miodrag Gavrilović glasao

Miodrag Gavrilović

Demokratska stranka