Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Branimir Jovančićević glasao

Branimir Jovančićević

Demokratska stranka

Nijedan akt nije pronađen.