Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Srđan Milivojević glasao

Srđan Milivojević

Demokratska stranka


usvojen

Nije glasao