Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Dejan Ignjatović glasao

Dejan Ignjatović

Jedinstvena Srbija

Nijedan akt nije pronađen.